Apladalen i Värnamo, del 4

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Apladalen i Värnamo.

Apladalen i Värnamo, del 4

Apladalen i Värnamo, del 4, en natur- och kulturkrönika i 9 bilder från
det vackra och ovärderliga natur- och kulturområdet mitt i Värnamo
stad.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av månaden
november, året 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1680

Välkomna att ännu en gång vandra genom historien i det fantastiska
Apladalen i Värnamo. Den första bilden visar den gamla prästgården
från Mistelås socken, som ingick i Allbo härad i Värend och är sedan
år 1971 en del av Alvesta kommun i Kronobergs län.

Prästgården är byggd år 1803 och flyttades till Apladalen år 1929 och
den ansågs med sina tre rum och kök vara rymligare än vanligt för den
tidens prästboställen på landsorten.

Prästgården fyllde sin funktion i 122 år och beboddes under åren av
tolv olika prästfamiljer. Efter att ha varit utdömd och obebodd under 4
år inköptes den av Värnamo Hembygdsförening och flyttades till
Apladalen för att bli museum, där föreningens samlingar kunde visas.

Inredningen i den stora salen, förmaket och prästens arbetsrum
innehåller till större delen prästgårdsmöbler, skänkta av olika
prästhem i Östbo, Västbo och Sunnerbo.

Vindsvåningen är inredd som Hembygdsmuseum med gamla möbler
och bruksföremål från bygden och ett stort antal gamla
bonadsmålningar visas, den äldsta är daterad år 1754, samma år som
kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika låter uppföra en
slottsteater på Drottningholm och samma år som samma kungafamilj
flyttar in på ett nybyggt Stockholms slott, men en del invändiga
arbeten pågick fortfarande ända fram till 1770-talet.

Den nuvarande slottsbyggnaden i Stockholm är ritad av Nicodemus
Tessin den yngre och uppfördes på platsen efter att det gamla slottet
Tre Kronor hade förstörts i en häftig brand den 7 maj år 1697.

På grund av det Stora nordiska kriget, som inleddes av Sachsen-Polen,
Danmark och Ryssland år 1700 och tog oerhörda svenska resurser i
anspråk, avstannade byggnadsarbetena på slottet helt från år 1709 och
återupptogs först år 1727, hela 6 år efter krigets slut.

Då Nicodemus Tessin avled år 1728 färdigställdes slottet under
ledning av Carl Hårleman, som ritade många av slottets ursprungliga
rokokointeriörer.

Åter till Apladalen, framför museet i den gamla prästgården står den
välkända statygruppen Per, Kersti och Länsman. Författaren Carl
Snoilsky lät personerna figurera i sin historiska skildring av Sverige
under nödåren efter Karl XII:s död i den välkända dikten ”På
Wernamo Marknad”.

2 IMG_1684

Örtagården som ligger i anslutning till den gamla prästgården är
verkligen också värt ett besök.

3 IMG_1681

En lyftsten som kallades ”Drängalyft” skulle vara så tung att endast en
stark ung man kunde lyfta den från marken till jämnhöjd med knäna.
En svag dräng kunde inte lyfta den alls, men en och annan man som
var ovanligt stark, kanske kunde lyfta den upp till bröstet samt bära
den några steg och kasta iväg den ett stycke.

Lyftstenarna var av olika slag och de varierade i både vikt och
utformning, vilket inverkade på möjligheterna att hantera dem.
Somliga var med utskutande partier som kunde utnyttjas som handtag
eller med fördjupningar i vilka man kunde få fäste med fingrarna.

Andra var likt Apladalens lyftstenar runda i sin form och svåra att få
grepp om utan att använda hjälpmedel vid lyftet. Den större av bildens
två stenar väger 136 kilo och den mindre cirka 120 kilo.

4 IMG_1685

Östbo Kompanis Trossbod är från tidigt 1800-tal och stod
ursprungligen några hundra meter norr om dess nuvarande plats, men
flyttades i slutet av 1800-talet till annan plats i Apladalen.

Byggnaden hade sin militära funktion fram till år 1901, då systemet
med Indelningsverket och gårdarnas ”Knektahåll” upphörde.

Efter trossbodens flyttning till handlare Viktor Westlings tomt strax
öster om Åbron i Värnamo användes den som packbod fram till år
1968, då den åter flyttades till sin nuvarande plats i Hembygdsparken.

I trossboden förvarades i fredstid de från häradet i Östbo Kompani
inskrivna knektarnas gemensamma material och utrustning såsom
ammunition, sjukvårdsmaterial, tält, klädespersedlar, livsmedel, grytor
med mera.

5 IMG_1688

Loftboden på bilden är en uthusbyggnad från 1700-talet och ett
timmerhus i två våningar med trappa utvändigt och en så kallad
loftgång, man hade i bottenvåningen mjölsäd och visthusbodar.

Denna den mindre av de två loftbodarna är byggd av ektimmer och
flyttad från Vittaryd till sin plats i Apladalen år 1929.

I övervåningen rymdes klädkammare och sängbodar, vilka av gårdens
ogifta ungdomar användes som sovkammare under sommartiden.
Loftbodarna var aldrig utrustade med eldstäder.

6 IMG_1690

Den större loftboden på bilden är Hembygdsföreningens museistuga
nummer 2 och den inköptes år 1925 för 250 kronor av hemmansägare
Ernst Svensson, Hjälshammar Assargård, och flyttades samma år till
Apladalen.

7 IMG_1693

En vacker vy från söder mot norr i Apladalen där den vackra
Kröcklebäcken slingrar sig på ett trolskt sätt mellan klibbalar och
gamla byggnader och tillsammans skapar dessa en mycket unik natur-
och kulturmiljö.

I bakgrunden till vänster ser man det gamla tråddrageriet som
ursprungligen kommer från Götarp och till höger om detta ser man det
likaledes gamla bönehuset eller Betelkapellet från Karlsfors.

Tråddrageriet var tidigare beläget vid Götarpsån, där det brukades av
tråddragarveteranen Emanuel Johansson fram till år 1925. Det
inköptes då av Värnamo Hembygdsförening och flyttades till
Apladalen där det åter togs i bruk år 1928.

Tråddragningen gick till så att godset, från början grov järntråd
hämtad från närmaste järnbruk, drogs genom en serie dragskivor med
koniska hål av allt mindre diameter, tills den önskade trådtjockleken
erhållits.

Dragkraften utgjordes av den av vattenhjulet drivna spolen, på vilken
den dragna ståltråden också spolades upp.

Metoden var ett relativt enkelt sätt att framställa klenare ståltråd av
grov järntråd och många av bygdens skogsbönder drygade ut sina
inkomster genom att ”dra tråd” åt den spirande småindustrin vid 1900-
talets början.

Bönehuset eller Betelkapellet från Karlsfors är en äldre bagarstuga
som av Hörle Bruk år 1919 uppläts åt en i Värnamobygden verkande
evangelist för en serie frälsningsmöten. Den grupp av nyfrälsta som
härvid bildades växte sig stark.

År 1924 bildade de en församling och antog namnet Betel.
Dessförinnan hade man hösten år 1922 invigt den nyrenoverade och
iordningställda bagarstugan i sin nya funktion som bönehus och
plattform för evangeliets förkunnare.

Bönehuset renoverades åter år 1958 men användes därefter endast
sporadiskt efter att Betelförsamlingen gått upp i Värnamo
Filadelfiaförsamling.

År 1993 donerades Bönehuset till Värnamo kommun för placering i
Apladalens Hembygdspark, dit det flyttades våren år 1998 och
återinvigdes i maj månad samma år.

Betel är hebreiska och betyder ”Guds hus”, och är det historiska
namnet på staden Betin knappt tjugo mil norr om Jerusalem. Namnet
gavs enligt Gamla Testamentet åt platsen av patriarken Jakob sedan
han där drömt om en trappa, stege, till himlen på vilken änglar stigit
upp och ner. Betel företrädde Jerusalem som israeliternas heliga stad.

Samarien är ett av dalgångar genomkorsat berglandskap i centrala
Palestina, gränserna är dock flytande. Befolkningen var sedan den
assyriska erövringen år 722 före Kristus blandad och kallades
samarier, tidigare samariter eller samaritaner.

Stora motsättningar rådde mellan norra och södra Palestina särskilt
under hellenistisk tid, dessa ledde till att samariernas tempel på
Gerizim förstördes år 128 före Kristus.

Enligt Nya Testamentet vandrade Jesus och hans lärjungar ibland
genom detta område, som då låg under romersk förvaltning.

Palestina är ett område i sydvästra Asien vid Medelhavets östra ände
och med Palestina avses i dag vanligen området mellan Medelhavet i
väster, Jordanfloden och Döda havet i öster, Libanon i norr samt
Aqabaviken i söder och Sinai i sydväst, det vill säga, Israel,
Västbanken och Gazaremsan.

8 IMG_1692 Jätteticka Meripilus giganteus på ek

Jätteticka, ”Meripilus giganteus”, som här växer på en gammal ek, är
en ettårig svamp med flera stora hattar utgående från en gemensam,
fotliknande bas. Köttet är vitt till träfärgat och sporerna är ellipsoida.

Svampen orsakar vitröta hos lövträd och släktet ”Meripilus” innehåller
endast denna art samt förekommer i södra Sverige men är mer eller
mindre sällsynt.

Den är för övrigt Blekinges landskapssvamp och har fått sitt namn
efter sin jättestorlek. Svampen är inte giftig för människor men bara
mycket unga exemplar kan ätas men den bör sparas för sin
sällsynthets skull.

9 IMG_1691 Jätteticka Meripilus giganteus på ek

Jättetickan, ”Meripilus giganteus”, kan bli över en meter stor, och
fynd av denna ståtliga art väcker ofta berättigat uppseende precis som
här även om detta exemplar håller på att ruttna bort.

Svampen växer framför allt på bok och ek, både på stubbar och vid
basen av stående träd samt påträffas normalt i äldre lövskogar, men
finns också, som här, i öppna miljöer som parker och trädgårdar.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.