Fågelforsdammens östra strandmiljöer

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Fågelforsdammens östra strandmiljöer

Fågelforsdammens östra strandmiljöer, en natur- och kulturkrönika i
19 bilder från dammvallen i söder, nordost om Skillingaryd, till
Götarp, söder om Vaggeryd, i norr.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, på 2014 års andra dag.

 

1 IMG_0776

Fågelforsdammen är en sjö i Vaggeryds kommun i Småland som ingår
i Lagans huvudavrinningsområde.

Sjön har en area på 0,847 kvadratkilometer och ligger 186,5 meter
över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lagan.

Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats
i sjön.

Gärs, ”Gymnocephalus cernuus”, är en fisk i ordningen abborrartade
fiskar som lever i sött och bräckt vatten.

Gärsen blir upp till 30 centimeter lång, men den är oftast mindre.
Kroppsformen påminner om abborrens, men båda ryggfenorna är
sammanvuxna.

Ovansidan är fläckig i brunaktiga och grönaktiga färger och buksidan
är blekgul eller brunaktig. Fenorna är inte annorlunda färgade än
resten av kroppen men är utrustade med en gifttagg. Huvudet har ett
antal slemfyllda gropar, vilket har gett fisken det alternativa namnet
snorgärs.

Fisken lever i djupare sjöar eller i långsamt rinnande vattendrag,
särskilt där botten är lera, sten eller sand men kan också gå ut i bräckt
vatten.

Gärsen lever av djurplankton samt fiskägg och bottendjur som
insektslarver och musslor. Den har ett känsligt sidolinjesystem som
gör att den kan finna föda nattetid och i grumligt vatten

Gärsen påträffas i Skandinavien utom Island och större, västligare
delen av Norge. Vidare finns den söderöver till Frankrike och österut
till Kolymafloden i Sibirien, vissa anger dock att det östliga
utbredningsområdet sträcker sig ända till Stilla havet. Den har nyligen
inplanterats i Övre sjön och Michigansjön i USA, dock med mindre
lyckat resultat.

Gärsen leker på grunt vatten, ofta i stora stim, under april till juni.
Honan kan lägga upp till 6 000 ägg i form av långa band. Äggen, som
sjunker till bottnen, kläcks efter ungefär en vecka.

Larven är pelagisk i omkring 2 till 3 månader, under vilken tid den
lever av djurplankton. Fisken blir könsmogen vid ungefär 2 års ålder,
och kan bli upp till 6 år gammal.

2 IMG_0742

Fågelforsdammen ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar
för ”Utloppet av Fågelforsdammen”. Avrinningsområdets medelhöjd
är 211 meter över havet och ytan är 13,92 kvadratkilometer men
räknas de 16 delavrinningsområdena uppströms in blir den
ackumulerade arean hela 276,48 kvadratkilometer.

I söder ser man de två utloppen från Fågelforsdammen, till vänster den
”fria forsen” och till höger utloppet till de tre turbinerna, här ser man
också taket på turbinbyggnaden.

3 IMG_0740

Lagan som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket
innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet
efter 198 kilometer.

Delavrinningsområdet består mestadels av skog, cirka 63 %.
Avrinningsområdet har 0,55 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det
en sjöprocent på 2,7 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 2,68
kvadratkilometer eller 13 % av avrinningsområdet.

Bilden är tagen åt norr och visar en sedan länge död pil, i bakgrunden
till vänster skönjer man Götaström och den lilla badplatsen.

4 IMG_0777

Bilden visar tre vårtiga röksvampar, brunpudrade av sina egna sporer,
väl inbäddade i hakmossa, björklöv och visset fjolårslöv.

5 IMG_0753

På östra sidan av Fågelforsdammen, mitt emot Götaströms Golfklubb,
finns några mycket vackra små sandkullar bevuxna med tallar där
”sydvästen” blåst bort stora delar av rotsystemens skyddande
sandlager.

6 IMG_0755

Hade inte tallen haft sin kraftfulla pålrot så hade flertalet av dessa
tallar med sina vackert skulpterade rotsystem för länge sedan fallit ner
i dammens vatten.

Angående de svenska namnen tall och fur anger C. F Nyman redan år
1868, att på marker där pålroten fritt kan utvecklas blir,

”Furan hög och rak, medan der berg eller styf lera icke tillåter sådant,
uppkommer en kortare, marigare och krokigare Tall. Det är detta det
olika utseendet hos trädet som de båda olika benämningarna i
allmänhet motsvara”.

7 IMG_0756

”Furan det högresta mastträdet

med kronan som en utsiktskorg i toppen

spanar över vårt ändlösa innanhav av gran

där vi år från år och våg för våg

intill döddagar kan räkna hur gran försvinner bland gran.”

Ur ”Furan” av Harry Martinson, Tuvor, år 1973.

8 IMG_0759

Denna fura sträcker ut en ”arm och hand” och ser ut som om den
behöver hjälp av en närstående tall för att kunna stå kvar och inte
försvinna ner i dammens mörka vatten.

9 IMG_0751 Violticka

Bildens violticka, ”Trichaptum abietinum”, är en art i
basidiesvampsordningen ”Polyporales”. Dess läderaktiga fruktkropp
kännetecknas av porskiktets violetta färg. Fruktkroppen kan breda ut
sig som en tunn skorpa över ved eller vanligen, som här, bilda tunna
hattar, vilkas ovansida är ljust gråbruna.

Violticka är en tidig så kallad rötare på främst fallna granar, men kan
även angripa länge lagrad ved. Dess mycel bryter ned splintvedens
lignin och cellulosa och bildar så kallad fläck- eller hålröta. Arten är
vanlig i hela Sverige.

10 IMG_0764

Här tränar ingenjörstrupperna på att lägga ut pontonbroar, enligt
principen ”Fatta, säkra, lyft”. Pontonbro är en bro bestående av en
brobana av trä eller metall som stöder på ett antal pontoner, till
exempel flottar eller timmerbäddar.

Brotypen används för enklare broar för gångtrafik och för tillfälliga,
vanligen militära, broar för fordonstrafik.

11 IMG_0765

Det är ingen brandrök utan istället rök från fabriksskorstenarna på
Götafors industriområde söder om Vaggeryd.

12 IMG_0768

Platsen kallar jag Götarp och den ligger alldeles söder om Södra park i
södra delen av Vaggeryds samhälle.

De tre stenarna har inhuggna mer eller mindre kvadratiska tecken
inhuggna, gammalt eller nytt, tyvärr vet jag inte, notera särskilt den
högra stenens stora kvadrat. Hör av Er ni som vet mer!

13 IMG_0767

Den gamla torpskylten i koppar, bara några meter från förra bildens
stenar, säger

”123 Vägabo 1.14 III”.

14 IMG_0769

Götarp bjuder på mycket vackra naturmiljöer med en rik flora och
fauna. En vandring här i vårens och sommarens tider erbjuder den stor
biologisk mångfald.

15 IMG_0771 Kakmossa Hedwigia ciliata

Att studera stenarnas skorplavsflora och mossflora är riktigt roligt
men ha tålamod för det är minsann inte en lätt uppgift, ibland ”lyckas
man arta, ibland inte”.

16 IMG_0770 Kakmossa Hedwigia ciliata

Mossorna har förmodligen utvecklats tidigt i landväxternas historia,
men är ändå sällsynta som fossil. De äldsta kända mossorna är
levermossor från yngre devon för cirka 375 miljoner år sedan. De är
besläktade med bållevermossor i den nulevande ordningen
”Metzgeriales”.

De äldsta säkra fynden av nålfruktmossor är från krita för 145-100
miljoner år sedan. Vissa sporer från silur, 444–416 miljoner år före
nutid, och devon, 359-416 miljoner år före nutid, har jämförts med
sporer av det nu levande släktet ”Anthoceros”.

De tidigaste formerna av bladmossor är från karbon för cirka 360
miljoner år sedan. Fossil från Asien visar att ordningarna ”Bryales”
och ”Sphagnales” var väletablerade under perm för cirka 260 miljoner
år sedan.

I yngre avlagringar från tertiär och kvartär, vilket är de senaste 65
miljoner åren, är bladmossor relativt vanliga.

Bildens något gulgröna mossa som mycket effektfullt fyller ut
sprickor och ojämnheter i stenen heter kakmossa, ”Hedwigia ciliata”.

17 IMG_0774

Den gamla holken har förmodligen haft många hyresgäster genom
åren, kanske både knipa och kattuggla eller varför inte en ekorre. Se
min krönika ”Duger det åt fåglar så duger det åt mig, sa ekorren, en
naturkrönika i 4 bilder om en inte så vanlig hyresgäst, Skillingaryd i
juli 2009”.

18 IMG_0775 Vedplätt

Bilden visar svampen vedplätt, ”Dacrymyces stillatus”.
Fruktkropparna är kuddlika och 1-5 millimeter breda. Dessa är
orangegula och geléartade i väta, mörkare gulröda och fasta i torka.
Svampen bildar ofta täta samlingar på multnande barr- och lövved
under hela året. Vedplätten är mycket allmän i hela landet och är ingen
matsvamp.

19 IMG_0760 Mjöltrattskivling

Avslutningsbilden för denna gång visar troligtvis svampen
mjöltrattskivling, ”Clitocybe ditopus”, som eventuellt kan utgöra en
förväxlingsrisk till trattkantarellen men trattskivlingen har tunna
skivor och inte åsar på undersidan som trattkantarellen.

Mjöltrattskivlingen växer i blandskog ofta sent på säsongen, här är det
den 2 januari 2014 vilket väl får betraktas som sent på säsongen, eller
kanske till och med tidigt på nästkommande säsong.

Slut för idag, tack för idag!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.