Fjärilar, fjärilar och åter fjärilar

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på fjärilar.

Fjärilar, fjärilar och åter fjärilar

Fjärilar, fjärilar och åter fjärilar, på ljungheden långt ute på
Skillingaryds skjutfält, en natur- och kulturkrönika 16 bilder där
bilden säger mer än ordet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av den första
juliveckan 2014.

1 IMG_0617

Att stilla vandra utmed de små grusvägarna på och omkring den stora
ljungheden på Skillingaryds skjutfält en sommarkväll är alltid lika
spännande och trevligt.

Denna sommarkväll var det fjärilarnas afton då luften var tropiskt
varm och vägen något fuktig.

2 IMG_0582 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idas

I det fuktiga gruset på vägen samlades mängder med framför allt olika
arter blåvingar, dominerande arter bland dessa var bland annat
silverblåvinge, ”Polyommatus amandus”, den något större arten på
min bild, ljungblåvinge, ”Polyommatus argus” och hedblåvinge,
”Polyommatus idas”, de två mindre arterna, mycket snarlika samt med
orangefärgade teckningar på undersidan av vingarna.

3 IMG_0581 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idasIMG_0585

Blåvingarna var het upptagna med att dricka och lät mig komma
mycket nära vilket gjorde att jag satte mig jämte dem en god stund
och studerade deras beteende och vackra färger.

Ibland används för övrigt namnet blåvingar som benämning på
familjen juvelvingar, vilket vackert namn, väl passande för dessa blå
juveler, blå likt safirer.

Safir, är en genomskinlig, klarblå, hård ädelsten som är närmast
diamant i hårdhet och som är en form av mineralet korund.

Den blå färgen beror på små mängder av järn och titan och de finaste
naturliga safirerna kommer från Zanskardistriktet i Kashmir i Indien.
Syntetiska safirer har framställts sedan början av 1800-talet.

Den blå safiren är en dyrbar och uppskattad smyckesten, oftast
monterad som solitär eller som dominerande färgaccent tillsammans
med diamanter och sågs förr som symbol för bland annat sanning och
kyskhet.

4 IMG_0583 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idas

Blåvingar är släkten i fjärilsfamiljen juvelvingar, på latin
”Lycainidae”, som kännetecknas av att hanarna har mer eller mindre
vackert blå, ofta glänsande vingovansidor.

Honornas vingovansidor är vanligen brunaktiga men vingarnas
undersidor är hos båda könen grå med svarta prickar omgivna av vita
ringar.

Blåvingarna är dagaktiva och totalt omfattar dessa cirka 20 arter i
Sverige vilka mäter 21–33 mm mellan vingspetsarna.

Bilden visar silverblåvinge, ”Polyommatus amandus”, den något
större arten på min bild, ljungblåvinge, ”Polyommatus argus” och
hedblåvinge, ”Polyommatus idas”, de två mindre arterna.

5 IMG_0587 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idas

Blåvingarnas larver är korta och tjocka, något gråsugge- eller
snigellika, samt lever ofta av ärtväxter och några arters larver är
associerade med myror, speciellt av släktet rödmyror.

Larverna lever under de första larvstadierna av näringsväxten men
börjar senare utsöndra ett sekret från ett par körtlar, vilket attraherar
myror. Myrorna slickar i sig sekretet och bär larven till boet.
Blåvingelarven övergår där till att leva av myrlarver.

Bilden visar silverblåvinge, ”Polyommatus amandus”, den något
större arten på min bild, ljungblåvinge, ”Polyommatus argus” och
hedblåvinge, ”Polyommatus idas”, de två mindre arterna.

6 IMG_0588 Ev hona Hedblåvinge Polyommatus idas

Bilden visar eventuellt en hona av arten hedblåvinge, ”Polyommatus
idas”, jag skriver eventuellt därför att den är mycket snarlik arten
ljungblåvinge, ”Polyommatus argus”.

7 IMG_1151 Vitt fjädermott Pterophorus pentadactyla

Bilden visar arten vitt fjädermott, ”Pterophorus pentadactyla”, som är
allmänt i Sydsverige. Dessa fjädermott är dåliga flygare och är som
mest aktiva i skymningen. De vilar med vingarna utbredda och är
därför lätta att känna igen som grupp.

Fjädermott, ”Pterophoridae”, är en familj fjärilar som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 500 arter, varav 41 finns i Sverige.

Fjädermott är små fjärilar som vanligen har framvingarna uppdelade i
två fjäderlika partier och bakvingarna i tre.

En del arter fjädermott har dock odelade bakvingar och enstaka arter
har även odelade till tre eller fyra uppdelade framvingar. Larverna
lever främst på olika örter, utanpå eller inuti.

8 IMG_0571 Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae

Bredbrämad bastardsvärmare, ”Zygaena lonicerae”, tillhör familjen
”Zygaenidae” som förekommer i hela världen och omfattar cirka 300
arter, varav sju finns i Sverige.

Alla dessa arter utom allmän metallvingesvärmare, som är grön och
som ni kan se på bild 15, är tecknade i svart och rött, vilka är
varningsfärger på grund av sitt cyanidhaltiga blod.

9 IMG_0570 Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae

Bredbrämad bastardsvärmare, ”Zygaena lonicerae”, är dagaktiv
liksom sina släktingar samt giftiga. Arten är rödlistad som Nära hotad,
NT, och är vår största femfläckade bastardsvärmare.

I Sverige förekommer arten i två separerade förekomstområden där
huvudutbredningsområdet sträcker sig från Skåne till Dalälven.
Antalet fynd i Halland, stora delar av Västergötland och i Bohuslän är
dock få.

I norr finns även ett mindre utbredningsområde i Medelpad, de
kustnära delarna av Ångermanland och som i väster sträcker sig till de
kalkpåverkade områdena sydöst om Storsjön i Jämtland.

10 IMG_0576 Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Även skogsnätfjärilarna, ”Melitaea athalia”, behöver vatten och fukten
i gruset på vägen är ett mycket bra ställe att ordna till kroppens
vätskebalans.

11 IMG_0578 Skogsnätfjäril

Skogsnätfjäril, ”Melitaea athalia”, är som ni kan se en orange fjäril
med ett brunsvart nätliknande mönster som förekommer i stora delar
av Europa och Asien.

Tiden för larven att utvecklas färdigt varierar mycket och i vissa fall
hinner denna fjäril med ett par generationer under sommarsäsongen,
men i andra fall kan larven övervintra flera vintrar innan den
förpuppas och förvandlas till imago, som en fullbildad fjäril kallas.
Larven är gråsvart med ljusbruna taggar och blir upp till 25 millimeter
lång.

12 IMG_0579 Skogsnätfjäril

Ett äldre svenskt namn på skogsnätfjäril är allmän nätfjäril och dess
utseende kan variera en hel del både i utseende och i storlek beroende
på var den finns geografiskt men variationen inom arten varierar också
inom den lokala populationen.

Hanen och honan är lika varandra men proportionerna mellan orange
och brunsvart varierar, liksom nyansen av den orange eller gulbruna
färgen.

En avslutande kommentar till bilden kan lite komiskt vara att,
”plötsligt vände den sig emot mig med ett något irriterat uttryck i
ögonen och med en kaxig kroppshållning och säger att nu får du ge
dig vi är trötta på att bli fotograferade”.

13 IMG_0580

Bildens luktgräsfjäril, ”Aphantopus hyperantus”, är en av våra
vanligaste sommararter, och den flyger i en generation från slutet juni
till mitten av augusti.

Fjärilen är enfärgat brun på ovansidan med någon eller några
ögonringar nära framvingens spets. Även undersidan är brun, men då
betydligt ljusare, och särskilt bakvingen har flera, upp till fem stycken,
ögonfläckar.

Den är allmän i södra och mellersta Sverige och utefter nästan hela
Östersjökusten och flyger på nästan all slags öppen mark, från torr till
frisk ängsmark, och inte minst i odlingsbygder. Honan lägger äggen
utspridda på gräsblad och strån av ett stort antal gräs- och starrarter.

14 IMG_1135 Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum

Bilden visar arten helfläckat vickerfly, ”Lygephila pastinum”, en art
som ingår i familjen nattflyn och som jag aldrig sett, eller snarare lagt
märke till, förut trots att den är relativt vanlig i Sverige.

15 IMG_0612 Allmän metallvingesvärmare Adscita statices

Bilden visar arten allmän metallvingesvärmare, ”Adscita statices”, en
nära släkting med tidigare nämnda art bredbrämad bastardsvärmare,
”Zygaena lonicerae”, se texten under bild 8.

Även denna art är liksom arten bredbrämad bastardsvärmare rödlistad
som i kategorin, Nära hotad, NT.

Allmän metallvingesvärmare är liksom bastardsvärmarna knuten till
det öppna småskaligt brukade kulturlandskapet och förekommer i
odlingsbygder i hela landet.

Larven lever på ängssyra, ”Rumex acetosa”, och bergsyra, ”Rumex
acetosella”. Den är mer eller mindre helt knuten till hävdade öppna
gräsmarker av dels torrängskaraktär i sydöstra Sverige och dels på
blomrikare fuktängar upp till östra Norrbotten.

I takt med att jordbruk läggs ner och markerna växer igen har artens
livsrum decimerats kraftigt. Senaste decenniers tidigarelagda slåtter
och balning av hö har dessutom inneburit att arten försvunnit från
många håll och numera är flertalet populationer små och isolerade från
varandra.

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske och
minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet
lokalområden och antalet reproduktiva individer.

Minskningstakten har uppgått till mellan 10-30 % under de senaste 10
åren och den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för
Sårbar, VU.

På bilden födosöker den allmänna metallsvärmaren på vackert
rosablommande backtimjan, ”Thymus serpyllum”.

16 IMG_1147 Backfältmätare Xanthorhoe montanata

Sista bilden för denna gång blir på den lilla vackra arten
backfältmätare, ”Xanthorhoe montanata”. Arten är allmänt
förkommande, från Skåne till Torne lappmark. Vingbredden varierar
mellan 25-31 millimeter och larven lever på diverse örter, medan
förpuppningen sker i nere i marken.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.