Från Slättösand

Dan Damberg har besökt Slättösand norr om Bolmsö.

En naturkrönika i 8 bilder om ett småländskt sanddynslandskap, en småländsk öken.
Slättösand är ett naturreservat beläget cirka tre kilometer norr om Bolmen.
Text, Dan Damberg, Skillingaryd, bild, Daniel Damberg, Skillingaryd, Kristi himmelsfärdshelgen, 2010.

”Det ligger en öken djupt inne i Smålandsskogarna. Över markerna och mossarna lyser den med skimrande ökensken och om kvällarna får den dunkel glöd”.

Erik Palms ord ovan kommer från årsskrift för Sveriges Natur, år 1919.

Ännu vid sekelskiftet 1800–1900 var Slättösand ett egenartat, trädlöst område, där sanden flög fritt omkring. Sedan dess har trädplanteringar helt förändrat områdets karaktär. Från den högsta punkten ser man ett mjukt böljande landskap som just nu genomgår en omfattande restaurering. Först när man försöker ta sig igenom den återstående nästan ogenomträngliga, lågväxande bergtallen upptäcker man stensamlingar, branter, mindre sanddyner och stora stenblock.

Området är bevuxet med vanlig tall och två slags bergtall, en låg och bredväxande och en upprättväxande smalstammig. Arternas skilda växtsätt förklarar hur skogen så effektivt kan dölja markkonturerna. Bilden visar blommande krypvide.

Mossfloran i området kännetecknas av den så kallade hedseriens mossor. Lavfloran består till största delen av ren-, syl- och bägarlavar men på klippblock förekommer navellavar som snabellav och siktlav, vilka annars har en nordlig utbredning i landet. Bilden visar sporkapslar från enbjörnmossa.

Kärlväxtfloran vid Slättösand är till stora delar trivial men förekomst av dvärglin har rapporterats i reservatets östra del. Dvärglin är en rödlistad samt mycket småvuxen, ettårig växt som växer i sandiga miljöer och gynnas av måttlig markstörning.

Förutom vanlig tall och olika former av bergtall förekommer i trädskiktet bland annat vårtbjörk, gran, al och inplanterad vitgran. Fältskiktet är inte alltid sammanhängande, men domineras av torr ristyp, med bland annat kråkbär, blåbär, lingon och kruståtel. Utmed diket i västra delen av reservatet och i reservatets sydöstra hörn återfinns fuktiga områden med bland annat tuvull samt olika tåg- och starrarter. Längst i norr finns ett litet område frisk rished, med skogskovall och enstaka rönn, ek och bok. Inom reservatet har flera arter lummer påträffats däribland den mindre vanliga plattlummern. I den betade tallskogen på sanddynen längst i väst återfinns en hävdgynnad flora med förekomst av bland annat backsippa, svinrot och ängsvädd.

De solstekta sandbackarna har ett häpnadsväckande varmt klimat. Marktemperaturer på över 40 grader är inte ovanliga. Detta är en miljö som passar steklar samt andra sandlevande insekter såsom olika arter solitärbin.

Här ser vi ett hål i sanden som leder ner till en bokammare och detta hål är gjort av ett vårsidenbi. Detta lilla flitiga bi kan Ni se på kommande bilder.

Sandknutstekeln har även gjort många av de små hål i sanden som man träffat på främst kring stigen upp till utsiktspunkten. Dessa hål är mellan 10–15 centimeter djupa och mynnar i små kammare. Där lagrar steklarna mat till sina larver. Sandknutstekeln fångar stora vivlar, till exempel den av skogsbruket så fruktade snytbaggen.

Den vinglösa spindelstekeln kan man ibland se komma springande på sanden. Den lägger ägg i humlebon och larverna äter sedan upp humlornas larver. Honan kan stickas rätt ordentligt, så låt spindelstekeln vara ifred.

Vårsidenbiet, ”Colletes cunicularius”, är ett bi som trivs på solbelyst och vindskyddad sand. Det lever i gångar som det gräver i sanden. Vårsidenbiet är specialiserat på att samla pollen och nektar på sälg och är följaktligen aktivt vid den tiden när sälgen blommar.
Sälgen är för övrigt en mycket viktig nektarkälla för insekter som är aktiva tidigt på året, då det finns få andra växter som blommar.
Vårsidenbiet fungerar som värd för den hotade bibaggen. Bibaggens larver växer nämligen upp nere i vårsidenbinas bon och äter ur deras matförråd. Utan vårsidenbiet har bibaggen mycket svårt att överleva. Länsstyrelsen arbetar för att vårda de livsmiljöer där bibaggen och många andra sandgynnade arter trivs.

Öppna solbelysta grus- och sandmarker som till exempel Slättösand är miljöer som många hotade arter behöver, men som det råder brist på i dagens landskap. Antalet lämpliga sandmiljöer minskar bland annat på grund av minskat bete och att sandtäkter läggs ner.
Exempel på växter som ger höga biologiska värden då de växer i öppna sandmiljöer är skogsklöver, tjärblomster, käringtand, backsippa och kattfot. Många små fjärilar är knutna till dem eftersom deras larver lever på växten. Den solvarma sanden med sällsynta växter lockar även till sig många olika bin, skalbaggar och steklar.
Idag är det i många fall människoskapade sandmiljöer som grusgropar, vägslänter, husbehovstäkter och skjutfält som är de sandkrävande arternas sista tillflyktsorter.
Dessa till synes karga platser är en värdefull naturtyp med en mängd sällsynta småkryp och örter. Värnar man en lokal för en art värnar man därför samtidigt ett helt ekosystem.

Enkelfotingar är en klass i stammen leddjur. Klassen omfattar idag cirka 3.300 arter och bland dessa återfinns 38 stycken, fördelade på fyra ordningar, i Norden. Enkelfotingar har bara ett par ben per segment och är långsmala tillplattade djur med ett stort antal ben. Antalet ben hos vuxna djur varierar mellan 15 och 181 benpar, i Norden dock högst 83 benpar. Varje segment har, som sagt, ett benpar, till skillnad från dubbelfotingarna som har två och karakteristiskt är att det främsta benparet är omvandlat till käkfötter med giftklor.

Enkelfotingarna trivs bäst i fuktiga och relativt mörka miljöer och påträffas till exempel under stenar, under bark, i förna eller i jorden. De är rovdjur som mestadels jagar på natten och använder sina giftklor för att döda sitt byte, framförallt andra ryggradslösa djur. De stora tropiska arterna kan dock ta så stora djur som grodor, ödlor och möss. Parningen är vanligtvis indirekt, hanen avger spermiepaket som honan sedan plockar upp men undantag finns. Även jungfrufödsel förekommer varvid avkomman enbart blir honor.

Enkelfotingarna, framför allt skolopendrarna, kan ge kännbara bett på människor. Några säkra dödsfall finns dock inte och inga nordiska arter kan anses vara farliga. Giftet innehåller bland annat serotonin som är en nedbrytningsprodukt av tryptofan som djurens föregångare började använda som signalsubstans för att indikera näringstillgången. Cirka 90 % av människans serotonin finns i mag-tarmkanalen där det reglerar tarmrörelserna. Resten används i huvudsak som mättnadssignal i hjärnan och som tillväxtsignal ute i kroppen. Blodplättar kan exempelvis utsöndra serotonin vid skada för att stimulera reparation.

Någon artbestämning av denna enkelfoting ger jag mig inte på men om är det någon som vet så hör av Er!

Marksvamparna har en intressant artsammansättning på Slättösand. Här finns olika arter musseroner såsom till exempel riddarmusseron samt fjällig taggsvamp och annan svamp som är beroende av tall. Exklusivast är droppfläckig musseron och halskråsskivling, skarp dropptaggsvamp, tratt-taggsvamp, talltaggsvamp och hedfingersvamp. Bilden visar en grupp med svampen älglegeskål, ”Byssonectria terrestris” som bara växer där älgar legat och hår och kanske urin finns kvar på marken. Vi hittade för övrigt mycket spillning efter just älg inom området.

Läs mer om:
Dan Damberg
Skrivet av Dan Damberg
En enda kommentar
  1. Gunnel Johansson skriver:

    Dan jag beundrar dig. Har alltid gjort det. Hur hinner du med att vara fotograf,författare, en god far och förhoppningsvis en god make.Det är väl lite Bodström s över dig. Han hinner med allt också fast han lirar boll, sköter riksdagen och sin adviokatfirma.Sparka boll tror jag att du är kass på.Rätt mig om jag har fel.
    Ha en trevlig somrar med kameran i högsta hugg, tycker Gunnel Johansson

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.