Gräsmattans objudna gäster

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vad man kan hitta i gräsmattan.

Gräsmattans objudna gäster, del 1

Gräsmattans objudna gäster, del 1, en naturkrönika i 10 bilder om små
vackra växter på fel plats i livet.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i augusti 2010.

Ogräs är benämning på olika arter av kärlväxter som uppträder på
platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält,
trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar, gräsmattor, golfbanor
samt gator och torg. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt
beroende på var den växer. Ogräs kallas vanligtvis oönskade växter i
markskikt och fältskikt medan det i buskskikt och trädskikt ofta används
benämningen sly för samma fenomen.

Det råder delade meningar om vad som är ogräs och vad som inte är det,
på samma sätt som med skadedjur. Vid 1900-talets början betraktades i
stort sett allt som människan inte själv sått som ogräs. I våra dagar är
många av dåtidens ”ogräs” mer eller mindre hotade av utrotning.

En intressant bok i ämnet ogräs är ”Hotade åkerogräs, biologi och
bevarande i allmogeåkrar från 1993 av Roger Svensson, Marita
Wigren-Svensson och Torleif Ingelög.

Bilden visar hönsarv, ”Cerastium fontanum”, som är en mycket vanlig art
som förekommer i hela landet, den växer i snart sagt alla slags biotoper, i
skogar, ängsmark, torrbackar, gräsmattor och andra kulturpåverkade
miljöer.

Hönsarv är en mycket variabel art som uppträder i ett flertal olika
skepnader. I Sverige förekommer det två underarter, den vanligaste är
bildens hönsarv, ”Cerastium fontanum vulgare”, som har foderblad som
blir omkring fem millimeter långa och frön med höga vårtor.
Huvudunderarten kallas dock riparv, ”Cerastium fontanum fontanum”,
och är till alla delar grövre, med längre kronblad och foderblad som blir
upp till nio millimeter långa, samt frön med låga vårtor. Underarten och
bildens hönsarv delas dessutom ibland in i tre olika varieteter, vanlig
hönsarv, kal hönsarv och smal hönsarv. Bilden visar varken kal eller smal
utan vanlig hönsarv.

Vitklöver, ”Trifolium repens”, finns över hela landet, den är mycket
vanlig överallt utom i fjälltrakterna och den första fynduppgiften
publicerades redan på 1600-talet.

Vitklöver används ibland i gräsfröblandningar och den är också en viktig
betesväxt och bifoderväxt. Blommorna kan enligt Nyman, år 1868, tjäna
som nödbrödsämne och arten färgar alunbetat ylle gult. Artnamnet
”repens” kommer av latinets ”repere” för krypa och betyder krypande
samt syftar på växtsättet.

”Krypklöverns småblad, hvilka under vackert väder äro utbredda, resa
upp sig då regn tillstundar, hvilket beror på luftens då större fuktighet
och lärer anmärkts redan af Plinius. Om morgonen, mycket tidigt, äro
dessa blad ännu slutna till hvarandra – växten sofver. Men med solen
vaknar den och några dess blommor öppnas och börjar sprida sin milda
vällukt.”

Ur ”De svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman, år 1868.

En av gräsklipparen något tilltufsad ärenpris, ”Veronica officinalis”, som
förr var en läkeväxt med lindrigt sammandragande effekt.

”Personer som här i Sverige stå i bildning närmaste trappsteg öfver den
stora hopen, skatta en infusion på denna växt, liksom FRANKUS en sådan
på sin Veronica theezans, mycket högt och dricka den med god smak i
stället för te – sannerligen ett dåligt och till smaken helt afvikande
surrogat, för att ej säga ett för normala människor motbjudande
njutningsmedel.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné, år 1737, i svensk översättning
av T. M. Fries, år 1905.

Den vackra mattfibblan, ”Pilosella peleteriana”, är en art som gärna
breder ut sig och tar utrymme. Mattfibblan kan lätt förväxlas med
gråfibblan, ”Pilosella officinarum”, och hybridiserar lätt med revfibblan,
”Pilosella lactucella”.

Den förekommer i nästan hela landet och är ganska vanlig i södra Sverige
samt växer på torra soliga ställen, som grusåsar, torrbackar och
gräsmattor på sandjord. Artnamnet ”peleteriana” hedrar den franske
kemisten Pierre Joseph Pelletier, 1788-1842.

Att luka brunört är inte lätt ety de sitter med ett kraftfullt rotsystem fast i
jorden. Brunört är vanlig i hela landet utom i de allra nordligaste
fjälltrakterna. Den växer på nästan alla typer av marker. Den första
fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet, men arten är känd sedan
medeltiden.

Artnamnet ”vulgaris” kommer av latinets ”vulgus” för hop, allmänhet och
betyder vanlig. Svenska namnet brunört syftar på blommornas ofta
brunaktiga stödblad och det äldre namnet skogshumle syftar på
blomställningens likhet med humlets honblomställningar.

”Bien söka blommorne, och Koen, Fåret och Geten äta Örten, men Hästen
ratar den så wäl som Swinet. Allmogen nyttjar den på en del ställen färsk
krossad at lägga på sår, med hwad nytta känner jag icke.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, år 1806.

Revsmörblomman, ”Ranunculus repens”, är vanlig i hela landet och den
växer på alla slags fuktiga jordar, som stränder, diken, hyggen och
fuktängar men lika ofta på kulturmark, i åkrar, trädgårdsland, rabatter
och vägkanter och kan bli ett svårutrotligt ogräs genom sin förmåga att
bilda utlöpare.

Revsmörblomman är oftast en lågväxt ört och stjälken är något köttig
samt bildar talrika ovanjordiska utlöpare som rotar sig och bildar nya
plantor. På bilder ser man en utlöpare där en rot växer ut.

”I Trägårdar och planteringar är den et förtretligt ogräs, ty stamroten
widgar sig icke allenast mycket, utan dess krypande grenar slå rötter, och
blifwa til nya stamplantor, så at innan korrt et enda stånd kan intaga en
wid plats.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, år 1806.

Hakmossor, Rhytidiadelphus, är ett släkte bladmossor med fyra arter i
Sverige, dessa är bildens gräshakmossa, ”Rhytidiadelphus squarrosus”
som allt som oftast tar över våra gräsmattor samt kranshakmossa,
”Rhytidiadelphus triquetrus”, skogshakmossa, ”Rhytidiadelphus
subpinnatus” och västlig hakmossa, ”Rhytidiadelphus loreus”.

Mossorna är grova och växer i mattor oftast på marken, ibland på stenar,
klippor och trädbaser. De har greniga skott och utspärrade, ofta
längsveckade stamblad, som till formen är mer eller mindre hjärtlika och
har en dubbel nerv.

Bildens gräshakmossa, ”Rhytidiadelphus squarrosus”, är troligen den
vanligaste bladmossan i alla kulturpåverkade gräsmarker vilkas
pH-värde är lågt. Inte minst i näringsfattiga gräsmattor uppträder
gräshakmossan i stor mängd då surhetsgraden ökar. Kalkning är då en
metod med vilken man kan eliminera dem, dvs. man höjer pH-värdet.

Läs mer om:
Dan Damberg
Skrivet av Dan Damberg

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.