I en glänta i den småländska storskogen

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg  har besökt Mosshult.

I en glänta i den småländska storskogen, del 10

I en glänta i den småländska storskogen, del 10, Mosshult, en
naturkrönika i 15 bilder från en biologiskt rik plats på vägen mellan
Tofteryd och Svenarum i Vaggeryds kommuns östra delar.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i den tredje juniveckan året
2014.

 

1 IMG_0455

Låt mig först få orientera om var vi befinner oss, jag kör rakt norrut
från Nyholm, väster om Skillingaryd och förbi platsen för den gamla
masugnen i Lomsjö för att några kilometer ytterligare norrut hamna i
Mosshult.

Utmed vägen dit ser man ett antal platser i de rikblommande dikena
där den mindre vanliga tisteln brudborste ”Cirsium helenioides”
växer.

Denna vackra tistel är nästan tornlös med stora blomkorgar och arten
är flerårig samt har krypande underjordiska utlöpare.

Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög och är ogrenad, som
på mina bilder, eller har ibland ett fåtal grenar.

2 IMG_0457

Brudborste blommar i juli-augusti och blomkorgarna är stora och
sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna
är vackert rödvioletta eller sällan vita.

Brudborste kan knappast förväxlas med andra arter, men den kan bilda
hybrider med jordtistel, kåltistel, kärrtistel och åkertistel.

Brudborsten är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända
ner i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är ännu inte
funnen på Gotland.

Den växer på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ängar eller som
här i diken och vägrenar. Bladen har använts till färgning och ger en
vackert gul färg.

Den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet och det
svenska namnet brudborste uppges redan av Carl von Linné på 1700-
talet som ett småländskt namn på arten.

”Bladen gifwa så wäl för sig sjelfwe, som i blandning med björklöf en
ganska wacker gul färg, och på blå botten wackert grönt.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

3 IMG_0477

Den svartvita flugsnapparhonan sitter på den döda grenen med näbben
full av insekter till de ungar som finns i holken bara cirka 4 meter
bort.

4 IMG_0479 Blå flickslända, _Coenagrion puella_

Mitt bland allt det mättat klorofyllgröna sitter en turkosblå insekt av
arten blå flickslända, ”Coenagrion puella”.

5 IMG_0481

Om backstugan Hägnalyckan har Lennart Davidsson bland annat
skrivit följande text som ingår i hembygdsboken ”Mellan Härån och
Rasjön” från år 2006.

”År 1827 flyttade avskedade soldaten Petter Nord till Hägnalyckan.
En mörk och dyster granskog på de igenplanterade tegarna har
omsorgsfullt sopat igen spåren av tolv års hård kamp för brödfödan i
den karga småländska naturen i Södra Mosshult.”

”Under sina tolv år på Hägnalyckan utförde han en enastående
odlarprestation. Han lyckades med småländsk envishet och hårt arbete
med flåhackan förvandla skogsmarken runt backstugan till fruktbar
åker.”

”Petter Nord var den siste brukaren av Hägnalyckan, av den gamle
soldatens odlarmöda finns knappast några spår i dag.”

”I Bondstorps socken fanns under 1800-talet ett rätt stort antal
backstugor. Där bodde huvudsakligen de av fattigfolket som kunde
reda sig själva utan att behöva bo på fattigstugan eller gå
sockengång.”

Året 1827 infördes i Sverige laga skifte, som var en benämning på det
skiftessystem för jord som i viss mån var densamma som hade varit
gällande för enskiftesreformen, som började genomföras i Sverige i
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Målsättningen med denna skiftesstadga var att man ville lägga
samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Varje delägare i
en by kunde enligt 1827 års skiftesstadga påfordra, det vill säga, kräva
skifte, och skifte kunde företas av jord som hörde till by eller hemman
vari två eller flera ägde del. I princip skulle skiftet omfatta all mark.

6 IMG_0482

Den spärrkroniga gamla vårtbjörken står med utbredda grenar som om
den ville stoppa den massiva granfronten som sakta men säkert
kommer att ta över de öppna marker som bland annat den avskedade
soldaten Petter Nord med blod, svett och tårar lyft fram ur den
småländska storskogen i början av det förrförra seklet.

7 IMG_0497

Denna bild får mig att tänka på Karin Boyes fantastiska dikt ur ”I
rörelse” från ”Härdarna”, från år 1927.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

8 IMG_0496

Den gamla jordkällaren är snart återtagen av naturen i så motto att den
snart inte längre är synlig.

9 IMG_0495

Hemligheternas kammare, kanske en skatt, kanske en
övervintringsplats för traktens fladdermöss, även det en skatt.

10 IMG_0486

Om man söker på nätet angående Hägnen, Bondstorp får man bland
annat fram följande.

”Håkan Andersson från Buddebo och Kerstin Hansdotter från
Jonsbygget gifter sig i Bondstorp 21/3 1756. Följande barn hittade,
Anders född 24/7 1756 i Jonsbygget Bondstorp, Maria född 26/12
1759 i Stubbafälla Bondstorp, Ingeborg född 23/11 1770 i Södra
Mosshult och Jonas född 23/5 1775 i Hägnen Bondstorp.”

Kanske är det fel Hägnen eftersom skylten säger 1800-1960, pojken
Jonas ovan ska ju vara född redan den 23 mars år 1775 på just
bostället Hägnen, Bondstorp.

11 IMG_0492

Plötsligt möter mig ett antal gamla lönnar som står i en glänta i den
småländska storskogen.

12 IMG_0489

Vid ett närmare betraktande visar det sig att deras stammar är rikligt
draperade med den vackra och ovanliga laven lunglav.

13 IMG_0491

Lunglaven, ”Lobaria pulmonaria”, är en art i gruppen bladlavar som
kan bli flera decimeter stor. Ovansidan är grågrön med åsar som har
mjöliga bildningar, så kallade soral, eller stiftlika utskott, så kallade
isidier.

Undersidan är brun och hårig med kala fläckar och laven växer på
stammar och grenar av lövträd eller mer sällan på klippor och föredrar
fuktiga, skuggiga miljöer.

Den förekommer över hela Sverige men har minskat oroväckande i
frekvens under senare år på grund av bland annat luftföroreningar och
modernt skogsbruk.

Lunglav har fått sitt namn av att den har vissa likheter med en lunga
och troddes förr ha egenskaper som botade lungsjukdomar.

14 IMG_0493 Grynig filtlav Peltigera collina

Bland mossor som cypressmossa och gräsmossa växer an annan rariter
från lavarnas värld nämligen grynig filtlav, ”Peltigera collina”.

Med lite mer tid och systematisk envishet kan man säkert hitta flera
rara lavar och även rara mossor.

15 IMG_0488 Lönnticka Oxyporus populinus

Var hör väl en lönnticka hemma om inte på en lönnstam, vilket bilden
visar. Tickan heter på latin ”Oxyporus populinus” och orsakar vitröta.

Vitröta är effekten av vissa vednedbrytande svampars påverkan på ved
och virke. Vitröta karakteriseras av att svampen förutom cellulaser,
som är enzymer, även producerar ett ligninnedbrytande enzym.
Rötprocessen leder till att veden bleks och vitrötor får ofta en trådig
struktur.

Lignin, vedämne, är ett samlingsnamn för polymera föreningar med
varierande sammansättning som förekommer i alla högre växter.
Lignin bidrar till de mekaniska styrkeegenskaperna hos ved, med
andra ord en förutsättning för existensen av högresta växter som träd.
Cellulosafibrerna är inbäddade i lignin, och är så kallat lignifierade.
Vid massakokning bryts ligninet ned och cellulosan frigörs.

Polymerera föreningar omfattar polysackarider, till exempel stärkelse
och cellulosa proteiner och nukleinsyror, men också naturgummi och
lignin.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.