I linneans gammelskog

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på linnean.

I linneans gammelskog

I linneans gammelskog, en naturkrönika i 13 bilder från en plats i
Lekerydstrakten, sydost om Huskvarna i Jönköpings län.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av juni 2013.

 

1 P1010716

Likt Excalibur, svärdet i stenen, i sagan om kung Arthur synes denna
lilla tall direkt sprungen ur det svenska urberget.

Det finns många olika separata historier om hur Arthur fick tag på sitt
svärd. Den första är just ”Svärdet i Stenen”, i Robert de Borons
”Merlin”. Enligt denna version sitter svärdet Excalibur fast i en sten
och kan bara dras bort av Britanniens rättmätige kung.

Den andra versionen tas upp i en skrift av sir Thomas Malory och i
denna version får Arthur svärdet av Damen i Sjön efter att ha haft
sönder sitt första svärd. När han dör säger han åt sir Bedevere att ge
tillbaka svärdet till Damen i Sjön.

Det finns även versioner som kombinerar dessa två legender, där
Uther Pendragon som var kung Arthurs far får svärdet av Damen i Sjön
för att kunna bli kung över Britannien. Han ränner sedan ner det i
en sten före sin död. Det är inte förrän Arthur är vuxen som landet får
en ny kung i och med att han kan dra svärdet ur stenen.

Det finns också en version där Excalibur var Julius Caesars svärd som
han gömmer undan från resten av världen. Det är inte förrän Rom har
fallit som hans sista ättling, en liten pojke, hittar svärdet. Efter många
om och men kastar den lille pojken svärdet som då fastnar i en sten.
Pojken växer sedan upp i en liten by där han får en son, Arthur, som
senare efter sin faders död drar upp svärdet ur stenen och blir
Britanniens rättmätige kung.

Sveriges berggrund består främst av magmatiska och metamorfa
bergarter, det som ofta kallas för urberget, men den består också av
yngre sedimentära bergarter och magmatiska bergarter.

Magmatiska bergarter är bergarter som bildats genom att magma har
trängt genom jordskorpan och stelnat.

Metamorfa bergarter är en grupp bergarter som bildas då magmatiska
eller sedimentära bergarter utsätts för höga tryck och temperaturer.
Detta kan till exempel ske genom att de trycks djupare ned i
jordskorpan och utsätts för stora tryck- och temperaturförändringarna
vilket innebär att bergartens mineralsammansättning ändras och
bergarten genomgår en metamorfos, förvandling.

Sedimentära bergarter bildas genom stora tryck som uppstår då
sedimentära partiklar avlagras lagervis ur till exempel luft, is eller
vatten. Då yngre lager lägger sig ovanpå äldre pressas dessa samman
och sedimenten genomgår sedan olika kemiska, fysiska och biologiska
förändringar som leder till att de sedimentära partiklarna cementeras
samman till sten.

2 P1010720 Klotpyrola

Trots att de basala bladen är ljusgröna och runda och följaktligen
liknar klockpyrolas blad, ”Pyrola media”, påstår jag ändå att detta är
klotpyrolor, ”Pyrola minor. Klotpyrolan blommar i juni-juli med vita
eller rödlätta blommor som sitter i en ganska tät klase. Blomman är
nästan helt sluten och ser därför ut som en liten kula.

3 P1010724 grönpyrola

Grönpyrola, ”Pyrola chlorantha”, är en flerårig ört med bladlös stängel
och en basal bladrosett. Bladen är läderartade och har en ganska liten
rund, mörkgrön bladskiva och ett långt rödaktigt bladskaft.

Grönpyrolan blommar i juni-juli med grönaktiga blommor som sitter i
en gles, vanligen fåblommig klase. Blommorna är öppna med breda
foderflikar och grönaktiga kronblad, samt ett böjt grönaktigt eller
rödaktigt stift. Tittar ni noga på bilden kan ni se det gröna stiftet.

4 P1010725

Björkpyrola, ”Orthilia secunda”, är en flerårig, vintergrön ört med
sågtandade ovala blad och små grönvita blommor. Blommorna är
hängande, ensidigt vända och sitter i en lutande axlik klase.

Björkpyrolan tillhör visserligen familjen ”Ericaceae”, ljungväxter, likt
de övriga pyrolorna men istället för att ingå i släktet ”Pyrola” ingår
den i släktet ”Orthilia” som kommer av grekiskans ”ortho” för
”upprätt” och ”helix” för ”spiral”.  

”Pyrolerna äro egentliga skuggväxter och med sina glänsande, ständigt
gröna blad och täcka blommor utgöra de, jemte Linnéan och några
andra, våra barrskogars prydnad. De stadiga, m. e. m. rundade bladen
bilda glesare rosetter, under det den smala rotstocken kryper i marken
eller mossan, grenar sig och bildar nya rosetter. Också ser man
vanligen Pyrolerna gruppvis resa sina blomstänglar ur skogsmarken,
”täflande med Hyacintens på den mera städade blomsterlisten”. De
gamla stänglarne, med sina bruna fröhus, vara till nästa år, icke sällan
ända tills de nya blomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

5 P1010727 Trollsmör Fuligo septica

Trollsmör, ”Fuligo septica”, är en slemsvampsart som återfinns på
förmultnad ved och stubbar, där den bildar stora slemmiga så kallade
plasmodier, som är vita eller gula till färgen. När den mognar, bildas
sporangier som sammansmälter till varierande form och färg.
Trollsmör förekommer allmänt i hela Sverige under sommaren och
hösten.

I nordisk folktro använde häxor ett väsen som kallades för bjära eller
trollhare för att stjäla mjölk från grannens kor. Bjäran spillde ibland
lite av mjölken i skogen, vilket då kallades för trollsmör. Trollsmör
har även kallats bjäradynga, vilket vittnar om att man också trodde att
det kunde vara trollharens spillning.

Plasmodium är en benämning på ett amöbaliknande, flercelligt
stadium hos bland annat slemsvampar och ett sporangium är det organ
som producerar sporer genom meios, reduktionsdelning, där
könsceller bildas.

6 P1010749 Liten ärtstarr Carex viridula pulchella

Bilden visar liten ärtstarr, ”Carex viridula”, varietet ”pulchella”, som
är en nära släkting till vanlig ärtstarr, ”Carex viridula viridula”. I
Sverige förekommer nämligen tre varieteter av ärtstarr, vanlig ärtstarr,
liten ärtstarr och ävjestarr. Liten ärtstarr brukar stundom urskiljas som
en egen art, ”Carex scandinavica”.

7 P1010752 Hästmyror

Hästmyror och spillkråkor brukar i kombination ge följande typiska
utseende på den döda veden.

8 P1010755 Bergkorsört

Bilden visar stora och kraftfulla bergkorsörter, ”Senecio sylvaticus”,
som är nästan kala, ettåriga örter som kan bli drygt sju decimeter
höga. Stjälken är rak och vanligen rikt grenig upptill medan bladen är
ganska smala och trubbigt parflikiga. Bergkorsörten blommar från juni
till september.

Bergkorsörten är vanlig i södra och mellersta Sverige och den växer i
sandiga skogar, på hyggen, brandfläckar och bergknallar. Den första
fynduppgiften är från Vrigstad i Småland och publicerades av Carl
von Linné någon gång på 1750-talet.

9 P1010739

Så här stora mängder med Smålands landskapsblomma och Carl von
Linnés favoritblomma ”Linnaea borealis” har jag aldrig sett förut, vi
talar om tiotusenden.

Linnea, ”Linnaea borealis”, är ett vintergrönt nedliggande ris som kan
bilda meterlånga revor och den har små och runda blad som sitter
motsatta. Linnean blommar i juni-juli, i fjälltrakterna dock inte förrän
i augusti.

Blomstänglarna är upprätta och tvådelade upptill med en hängande
blomma på varje gren. Blommorna är väldoftande, framförallt på
kvällen, och blomkronan är klockformad med vitrosa utsida och gul-
eller rödmönstrad insida. De klibbhåriga frukterna fastnar lätt på djur
och i kläder, och de kan på så sätt spridas långa sträckor.

Artnamnet ”Linnaea borealis” är från latinets ”boreus” för ”nordlig”
och syftar på växtens nordliga utbredning. Namnet linnea är en
försvenskning av det latinska namnet på släktet linneor, ”Linnaea”.

10 P1010740

Linnea är vanlig i nästan hela landet, utom i de sydligaste delarna.
Den växer ofta i mossig granskog och vanligen ser man revorna på
liggande stammar eller stubbar, men den förekommer även uppe på
kalfjället. Den första fynduppgiften är från Lappland och publicerades
av Rudbeck år 1720, tolv år innan Carl von Linné gjorde sin första
resa, Lappländska resan år 1732.

Linnea användes förr mot gikt och ledvärk och Hoffberg skriver
följande år 1792:

”von Linnés ört w. i skogar. Thee eller decokt af örten drickes mot
gicht: utwärtes färsk stött pålägges den med mjölk för wärk och utslag
hos folk och kreatur: Thee häraf smakar wäl”.

11 P1010741

Linnea är Smålands landskapsblomma och den var också Carl von
Linnés favoritblomma och han lät sig ofta avbildas med en linnea i
handen och den ingick även i hans adelsvapen. Blommans klocklika
form gjorde att vissa förlinneanska botanister ansåg att växten hörde
till släktet blåklockor, ”Campanula” men linnean bildar ett eget släkte,
”Linnaea”.

12 P1010737

Vår landskapsblomma ingår i familjen ”Caprifoliaceae”,
kaprifolväxter, vilket är upprätta eller klängande buskar, eller dock
sällan krypande ris, lövfällande eller dock sällan vintergröna. Bladen
är motsatta, parbladiga, hela eller grunt flikiga. Blommorna är i
knippen, i huvudlika samlingar eller parvis samt tvåkönade.

Fodret är ofta litet och krona sambladig, oftast femtalig, radiär eller
ibland tvåläppig. Ståndare fyra eller fem och stift ett, ibland mycket
kort, märken ett till tre. Fruktämnet är undersittande och frukten är ett
bär, en stenfrukt.

13 P1010744

Familjen ”Caprifoliaceae” har 16 släkten och 365 arter och finns över
nästan hela världen. Fem släkten med sammanlagt elva bofasta arter
förekommer Sverige, till exempel arterna svart fläder, ”Sambucus
nigra”, bildens linnea, ”Linnaea borealis”, olvon, ”Viburnum opulus”,
snöbär, ”Symphoricarpus albus”, vildkaprifol, ”Lonicera
periclymenum” och skogstry, ”Lonicera xylosteum”.

Tack för idag, slut för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.