Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö masugn

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Lomsjö.

Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö
masugn

Järnets lokala historia, del 1 – Lomsjö masugn, en natur- och
kulturkrönika i 14 bilder om några av traktens masugnar och
hammarsmedjor.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2014.
Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1288

Det är svårt att tänka sig att detta är rester av den stora och långa
träbro på vilken man körde ner de stora mängder kol som behövdes till
järnframställningsprocessen i masugnen.

Träkolet levererades av traktens bönder medan malmen kom från
Taberg. I början var vägarna inte farbara under sommaren utan
transporterna fick vänta till vintrarna då underlaget var fruset.

Limstenen eller kalkstenen bröts norr om Vättern och skeppades till
Jönköping där den omlastades till oxdragna vagnar, allt för att få
järnet mera lättflytande.

Även fluss eller flussmedel är ämnen som användes för att sänka
järnets smältpunkt och göra det mer lättflytande. Enkelt uttryckt är
flussmedel ämnen som vid bland annat järnframställning, även i små
mängder, sänker smälttemperaturen och smältans trögflutenhet.

Flussmedel och limsten har oftast ett högre pH-värde vilket via slagg
och andra restprodukter i omgivningen ger en speciell flora, så även
här vid Lomsjö.

Oxider av alkalimetaller till exempel natrium och kalium samt
alkaliska jordartsmetaller till exempel kalcium och magnesium är
exempel på flussmedel.

I en rasbrant alldeles väster om Västerån alldeles i närheten av
Lomsjöån i södra delen av Lomsjö masugnsområde ligger stora
mängder av restprodukter från järnframställningen, så kallad slagg,
som gör markens pH-värde högre vilket ger andra förutsättningar för
den biologiska mångfalden.

Jag undrar om det läcker ut miljöfarliga ämnen till Lomsjöån som
sedan rinner ut i Västerån nordväst om Kåveryd, norr om samhället
Nyholm.

2 IMG_1286

Dessa stora mäktiga stenkonstruktioner är basfundamenten på vilken
träbron vilade. Emellan de stora bärande stenpelarna måste det, vad
jag kan förstå, funnits ytterligare bärande träkonstruktioner.

Det färdiga tackjärnet kördes sedan över Åker till Hörle och Lomsjös
behov av transporter gjorde så småningom att vägarna såväl norrut
som söderut upprustades.

Vägen mellan Åker och Bondstorp följer fortfarande samma
sträckning och grusvägen söder och norr om Lomsjö har nu status som
kulturminne.

3 IMG_1197 Masugnsruin

Här ser man i princip vad som finns kvar av den gamla
masugnsepoken i Lomsjö som anlades redan år 1810 av baron Carl
Jakob Lilliecreutz som också var ägare till Hörle bruk.

Malmen tog man från Taberg, kolet fick man från skogarna i Åkers
socken och sedan transporterades det färdiga järnet vidare söderut till
Hörle bruk.

Produktionen kom igång år 1812 och åren 1812-13 producerades här
cirka 100 ton tackjärn. Verksamheten och produktionen i Lomsjö var
igång mellan åren 1811-80, en 69-årig industriepok och det är
verkligen sorgligt att se hur detta kulturarv ser ut idag.

4 IMG_1198 Masugnsruin

Ett bostadhus som byggdes år 1862 står kvar och är fortfarande
vackert med detaljerat hantverk. Man kan bara tänka sig hur vackert
och ståndsmässigt detta hus och dess trädgård en gång var i sin glans
dagar. Mangårdsbyggnaden skymtar upp till höger i bakgrunden.

5 IMG_1200 Masugnsruin

Naturen håller på att ta tillbaka Lomsjö masugn och om några
generationer kan man kanske inte ens skönja de 69 åren av
industrihistoria.

Platsen är värd ett bättre öde än att, som nu, bara sakta försvinna in i
glömskans dimmor och tidens outgrundliga vindlingar och korridorer.

6 IMG_1201 Masugnsruin höjd +5 meter

Det man ser på bilden är den nedre delen av själva masugnen, det vill
säga, nedre delen av en kraftfull skorsten.

7 IMG_1208 Masugnsruinen Lomsjö

Höjden på denna nedre del av masugnen är ungefär någonstans mellan
4-5 meter och synintrycket är mäktigt i allt sitt förfall.

Alldeles nedanför den mäktiga stenväggen rinner den lilla vattenfåran
som bland annat drev vattenhjulet och turbinen.

8 IMG_1206 Vackra fästen i smitt jär

För att garantera att stenkonstruktionen ska hålla ihop finns ett antal
förankringsjärn som, för att inte kunna röra sig, fästes med dessa
vackra ”järnknutar”.

Likadana ”järnknutar finns bland annat på masugnen i Häryd utanför
Gnosjö vilket kanske tyder på att samma konstruktörer varit
inblandade i båda byggnationerna.

9 IMG_1207 Vackra fästen i smitt järn

En närbild på dessa vackra ”järnknutar” som finns i par på alla sidor
av denna nedre del av masugnen.

10 IMG_1199 Masugnsruin vattenfåran

Bönderna i trakten skrev ett avtal där de mot viss ersättning
garanterade Högvälborne Herr Baron Carl Jakob Lilliecreutz att på
vilken sida om ån han så önskade få anlägga masugn och andra
anläggningar.

Bergmästaren som var från Norrköping och hette Geisler gjorde en
utredning där han konstaterade att i närheten av Lomsjö fanns ett
överskott på 1 700 läster kol så Lomsjö fick sitt tillstånd.

Bönderna i närheten gladdes åt man skulle få avsättning för skogen
som annars var nästan värdelös, men ägarna till Rasjöns masugn och
Götaströms bruk protesterade dock utan resultat.

Här ser man vad som är kvar av vattenfåran som bland annat drev
vattenhjulet och turbinen.

11 IMG_1203 Turbin vattenkraft

För att uppnå rätt temperatur i masugnen, behövdes ett stort tillskott
av syre och därför byggdes ofta vattenhjul i åarna bredvid
masugnarna.

Dessa vattenhjul drev sedan vanligtvis en blåsmaskin inne i ett
blåsmaskinhus eller turbinhus där turbinen fanns.

12 IMG_1204 Rester av kraftverk och masugn

Det finns rester av kolladan, en kalkgrav och en såg och en kvarn på
platsen och av detta finns numera bara brädhögar kvar som verkligen
förfular detta annars kulturhistoriskt vackra område.

13 IMG_1195 Slåtterblomma Parnassia palustris Lomsjö

Nedanför slagghögarna alldeles bredvid ån växer slåtterblomman,
vissa år rikligt, i år dock sparsamt.

Slåtterblomma, ”Parnassia palustris”, är en flerårig, lågväxt ört.
Stjälken blir vanligen en eller ett par decimeter hög och har ett
oskaftat stjälkblad, samt en basal bladrosett.

Slåtterblomman blommar från juli till september och blomman sitter
ensam i stjälktoppen samt är skålformad med fem vita kronblad som
har genomskinliga nerver.

Innanför kronbladen sitter en krans med fem sterila ståndare som i
kanten har långskaftade gulgröna körtlar och innanför dessa så kallade
staminodier sitter fem fertila ståndare och längst in sitter det blekröda
fruktämnet med fyra märken.

I Sverige förekommer slåtterblommor med två olika kromosomtal,
vilka tidigare betraktades som två olika underarter, en nordlig
”Parnassia palustris ssp. Neogaea” och en sydlig ”Parnassia palustris
ssp. Palustris” vilket troligtvis är den som ni ser på bilden.

”Blommorna då de först visa sig, antyda det slåttertiden är inne,
hvadan den benämning, hvarunder växten här upptages. Annars kallas
den också i somliga landsorter, för bladens skapnad, Hjertblomma,
Hjertblad; i Bohuslän Hvitvisil (Lilj.), som åter syftar på blommans
färg. – Enligt DYBECK begagna landtflickorna kronbladens saft till
ögonvatten, särdeles i Vermland, men icke endast såsom medel mot
svaghet i ögonen, utan äfven och förnämligast i den öfvertygelsen att
desamma dermed kunna förskönas. Denna tro är väl icke utan
samband med begreppet Hjertblomma.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

14 IMG_1289 Rödgul trumpetsvmp Cantharellus lutescens

Bilden visar den goda matsvampen rödgul trumpetsvamp,
”Cantharellus lutescens”, som är en svampart som trivs på fuktig,
kalkrik mark och ofta växer vid kärrkanter och i mossa i barrskog. Här
växer den i anslutning till de slagghögar från masugnen som ger
marken ett basiskt pH-värde.

Hatten är tunn och trattformad med krusig kant och fint fjällig
ovansida som är rödbrun till gulbrun i färgen. På undersidan är hatten
rödgul till gråblek och har otydliga längsgående grenade åsar. Detta
gör att den ser lite rynkig ut. Ibland förekommer det att ett
färgpigment saknas och svampen kan därför även uppträda i en helt
gul form.

Svampens fot är ihålig, gulaktig till rödgulaktig i färgen och har en
höjd på 5–9 centimeter och den har en fruktig doft och en mild smak.
Rödgul trumpetsvamp är ätlig och en god matsvamp, och arten
används både som ensam svamp i en anrättning och som blandsvamp.

Den kan förväxlas med trattkantarell, ”Cantharellus tubaeformis”,
vilket inte gör något då båda är bra och goda matsvampar men också
med slemmurkling, ”Leotia lubrica”, vilken inte är giftig men saknar
matvärde.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.