Ljunghedens flygminnen i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat på Ljunghedens flygminnen.

Ljunghedens flygminnen i Skillingaryd

Ljunghedens flygminnen i Skillingaryd, en natur- och kulturkrönika i
6 bilder, från en spännande tid när Skillingaryds skjutfält även delade
plats med flyget och flygvapnet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av december månad
förra året, 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1996

Bilden visar en vacker vy i strålande solsken från General Sparres väg
mot norr, där det fram tills för några år sedan stod en flyghangar som
ett minne från denna svunna epok om flygets historia i Skillingaryd.

Flyghandaren från år 1918 brann av okänd anledning ner till grunden
den 6 april 2010, kanske var det ett elfel.

Läs Per Bunnstads artikel om branden på Skillingaryd.nu, via adressen
nedan,
http://gamla.skillingaryd.nu/kommunstat/Brandkaren/2010.html

Byggnaden hade nummer, K0118.030 Flyghangar, denna byggnad
fanns i västra delen av det med stora stenar märkta flygfältet.  Åtta
brytpunkter var utmärkta i terrängen för att markera flygfältet och i
min krönika ser ni en av dessa brytpunkter.

2 IMG_2011 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Det är inte mycket som finns kvar från den tid när den svenska
krigsmakten flög i luften över Skillingaryds skjutfält.

Här kan man dock ännu idag se de knappt synliga gränsstenarna som
markerade en av gränserna för det gamla flygfältet.

Vägen som syns till vänster på bilden anlades inför O-ringen i
Skillingaryd sommaren 2015 och går precis invid gränsstenarna.

Den stora stenen är ditlagd för att markera och skydda dessa gamla
kulturspår som gränsstenarna utgör.

3 IMG_2014 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Flygets snabba utveckling under det andra världskriget gjorde
Skillingaryds skjut- och övningsfält för litet och snabbt helt omodernt.

Men en gång i tiden stod bland annat Albatrosplan, Tummelisor,
Nieuport- och Fokkermaskiner uppradade framför den numera
förvunna flyghangarens skjutdörrar.

Albatros var ett tyskt jaktflygplan verksamt under första världskriget.
Grundmodellen till Albatros konstruerades av Robert Thelen som ett
racerflygplan före första världskriget.

På grund av krigets utbrott kom ingen produktion igång av flygplanet.
När tyska krigsmakten kontaktade Albatros Flugzeugwerke år 1916
om ett nytt jaktflygplan plockade Thelen fram ritningarna till sitt
strömlinjeformade racerflygplan och vidareutvecklade modellen till ett
jaktflygplan kallad D.I.

Flygplanet var dubbeldäckat, där den nedre vingen var i nivå med
flygkroppens undersida, medan den övre vingen bars upp av fyra
snedmonterade metallstöttor från kroppen.

Flygkroppen var uppbyggd av plywoodfaner, med ett centralt placerat
hjullandställ under vingarna.

Manfred Albrecht von Richthofen, ”Röde baronen”, föddes den 2 maj
år 1892 i Breslau, Nedre Schlesien, och dog den 21 april år 1918 över
Morlancourt-kullarna nära Vaux-sur-Somme vid floden Somme i
Frankrike.

Han var en tysk friherre och jaktpilot och vann 48 luftstrider med
Albatrosflygplanens olika modeller.

Tummelisa är ett litet biplan som togs fram vid Flygkompaniet som ett
lättare skolflygplan. Idén kom från Gösta von Porat, som när han var
på flygutbildning i Frankrike på sin lediga tid satt och skissade på
flygplanet.

Åter i Sverige överlämnade han skisserna till flygingenjören Henry
Kjellson vid FVM, som konstruerade den maskin som kom att byggas.
Den första flygningen ägde rum i juni år 1920 med von Porat som
pilot.

Carl Gösta von Porat, född den 24 augusti 1886 i Norra Sandsjö i
Jönköpings län, död den 17 mars år 1972 i Sävsjö. Han var en svensk
militär och flygpionjär.

År 1906 blev von Porat officer vid Fortifikationen och han genomgick
år 1912 Nieuports flygskola i Pau i Frankrike och tilldelades efter
certifikatproven svenskt aviatördiplom nr 7 utfärdat av S.A.S. det vill
säga Svenska Aeronautiska Sällskapet.

Han efterträdde Henrik David Hamilton som chef för Flygkompaniet,
och fick sedermera många höga poster inom Flygvapnet intill sin
pensionering år 1946. Han tilldelades Flygtekniska Föreningens
Thulinmedalj i guld 1948.

Nieuport, senare Nieuport-Delage, var en fransk flygplanstillverkare
som byggde tävlingsflygplan från år 1909 och stridsflygplan under
första världskriget och mellankrigstiden fram till år 1932.

Fokker var en nederländsk flygplanstillverkare som grundades den 22
februari år 1912 av Anthony Fokker, en av de stora flygpionjärerna.
Företaget gick i konkurs år 1996.

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden

4 IMG_2004 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Flygets historia i Skillingaryd som hade sin glansperiod under 1930-
talet blev en kortlivad och numera helt försvunnen epok i skjutfältets
relativt långa historia.

Läs också gärna min krönika från år 2005, ”Ljungheden”, där andra
bilden visar dessa stenar på en nybränd ljunghed för snart 10 år sedan.
Skillnad eller hur?
http://gamla.skillingaryd.nu/Natur/2008/ljungheden.oringen.html

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden

5 IMG_2010 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Den äldre svenska flyghistorien kan mycket kort sammanfattas så här,

Matthias Björkstadius som levde under åren 1604-1651 var prästson
från Björksta, lärare i Västerås, utgivare av en lärobok i matematik,
konstruktör av ett astronomiskt ur och ett repetergevär och med många
andra strängar på sin lyra, utför troligen ett flertal flygförsök under
1630-talet med en apparat med fasta vingar. Konkreta uppgifter om
apparaten saknas dock.

Naturvetenskapsmannen, uppfinnaren, bibeltolkaren och teosofen
Emanuel Swedenborg sammanställer år 1714 i Greifswald ett antal
tekniska innovationer han avser presentera vid återkomsten till
Sverige.

År 1716 presenteras så Sveriges första vetenskapliga journal
”Machine at flyga i wädret”. Maskinen ser ut som ett upp-och-nedvänt
avlångt fat och avsåg drivas med luftåror. Swedenborg bedömde att en
vingyta på minst 54 kvadratmeter behövdes för att lyfta en man på 68
kg och på Tekniska Museet i Stockholm finns en modell av farkosten i
skala 1:40, gjord av Göthe Johansson.

Den första skriften på svenska där ballonger omnämns utges i Åbo år
1763 och heter ”Kort Afhandling om Luftens Förmåga at Medelst
Blåsors Utvidgande Lyfta Tyngder” av Philos Magister Gustaf
Chronander och Johan Garvolius.

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden.

6 IMG_2017 De idag knappt synliga hornstenarna som markerar

Världens första bemannade fria luftfärd enligt systemet ”lättare än
luften” äger rum i Frankrike år 1783, och i december samma år
släpper prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta, senare drottning av
Sverige och gift med Karl XIII, små ballonger från ett slottsfönster i
Stockholm.

En liten vätgasballong sänds upp 16 februari år 1784 från Munkbron i
Stockholm av Bengt Reinhold Geijer och H Gahn.

En obemannad vätgasballong med 4 meters diameter sänds den 17
september år 1784 upp från Observatoriekullen i Stockholm av G.
och under överinseende av Kungliga Vetenskapsakademien. En katt
fick följa med och blev därmed Sveriges första flygare. Ballongen
återfanns tre veckor senare på Värmdön, utan katt.

Den teknik- och fysikkunnige teologie studenten Carl Magnus
Stenbeck sägs ha tillverkat en hängglidare med vilken han kastar sig
ut från Östra Torps dåvarande kyrktorn, nära Smygehamn, omkring år
1830.

Den ”galne snickaren i Flädie” tillverkar ett par vingar i mitten av
1800-talet med vilka han försöker hoppa från ett ladugårdstak.
Försöket slutade med ett rejält magplask i dynghögen och många
lundensare, på väg till och från Bjerred och Lund, lär ha bevittnat
händelsen.

Sjökaptenen F A Brissander presenterar år 1884 ritningar till ett
propellerdrivet flygplan, ett för sin tid ovanligt avancerat projekt.

En tyskfödd snickare på Tomegapsgatan i Lund vid namn Carl
Steneberg tillverkar på några studenters uppdrag en Lilienthal-glidare
och år 1895 lär Axel Klinckowström ha gjort flygningar med en
sådan.

Den självutnämnde kaptenen Victor Wladimir Rolla gör en
ballonguppstigning, den 13 maj år 1890, från Mosebacke i Stockholm
och vid en senare uppstigning, den 29 maj år 1890, förolyckades han i
Stockholm skärgård bara 19 år gammal. Detta torde vara den första
dödsolyckan i samband med flygning i Sverige.

Andrée gör ensam flera flygningar under 1890-talet från Göteborg
med ballongen ”Svea” och vid några av dem experimenterar han med
släplinor för styrningen. Vid en flygning stiger han till hela 4387
meters höjd och vid ett annat tillfälle flyger han från Göteborg till
Gotland, en sträcka på 400 kilometer, på 3 timmar 45 minuter.

Andrée får år 1896 en ballong levererad från Frankrike med namnet
”Le Pôle Nord”, senare döpt till ”Örnen” och historien om den
olycksaliga färden mot Nordpolen, som startade den 11 juli 1897, vet
vi väl om.

Fabrikör Richard Nyberg visar för Vetenskapsakademin ett förslag till
ett flygplan utrustat med en ångmaskin om 40 hästkrafter, dock utan
att lyckas väcka intresse härför. Senare byggde han ett ångdrivet
flygplan, ”Flugan”, med en mycket effektiv ångmaskin. Detta plan
kom dock aldrig upp i luften trots omfattande och mångåriga studier
och försök.

Bilden visar hörnstenar som markerar en av gränserna för det gamla
flygfältet som en gång låg här i södra delen av ljungheden.

På återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Björn skriver:

    Ångdrivet flygplan. Tja, inte helt förvånad att det inte flög. Tack för en intressant spalt.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.