Mötet, del 30, trana

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på tranan.

Mötet, del 30, trana

Mötet, del 30, trana, en naturkrönika i 10 bilder om en av våra mest
kända och efterlängtade fåglar.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av mars anno 2014.

 

1 IMG_0384

På ett fält strax norr om Lanna samhälle, bara 500 meter in i Gnosjö
kommun går detta gamla strävsamma tranpar. Så har de gjort under
många år och många är de trankycklingar som de har satt till värden
och jag önskar dem lycka till med årets häckning.

Tranan heter på latin ”Grus grus” och är en fågel i familjen tranor
”Gruidae” i ordningen tran- och rallfåglar ”Gruiformes”.

2 IMG_0373

En vuxen trana är mellan 96-119 centimeter lång, har ett vingspann på
mellan 180-222 centimeter och väger mellan 4-6 kg. Hanen är
generellt något större än honan.

Dess fjäderdräkt är huvudsakligen grå men kinder, nacke och hals är
svarta, huvudets sidor bakom ögonen och på överhalsen vitaktiga. På
hjässan har den en fjäderlös röd och vårtaktig hudfläck som tranan
varierar i färgintensitet och storlek med hjälp av sin kraftiga
nackmuskel.

Vingpennorna är svarta och de inre förlängda armpennorna har
upplösta, krusiga fjäderfan, vilka bildar en krusig stjärtliknade fjäderbuske,
precis som min bild visar. Tranans egentliga stjärt är istället ganska
kort.

3 IMG_0374

Tranan häckar i ett område som sträcker sig från Skandinavien och
Östeuropa österut till norra Kina och östra Ryssland. Nästan alla
populationer är flyttfåglar och de övervintrar på ett antal isolerade
platser såsom på Iberiska halvön, i nordvästra Afrika, i ett område i
Sudan och Etiopien, i Mellanöstern, Pakistan, Indien, Kina och på
några platser i Sydostasien. Den har vid ett fåtal tillfällen observerats
ända bort i Nordamerika.

4 IMG_0375

Data från DNA-undersökningar visar att tranan, ”Grus grus”, är nära
besläktad med trumpetartranan, ”Grus americana”, men även med
munktrana, ”Grus monachus”, svarthalsad trana, ”Grus nigricollis”
såväl som med Japansk trana, ”Grus japonensis”.

Carl von Linné kategoriserade felaktigt tranan som en häger i släktet
”Ardea”.

5 IMG_0376

I Sverige häckar den mer eller mindre sparsamt i hela landet utom i
fjällen, dock mer sällan utefter sydkusten och kring Göteborgstrakten.
Den anländer i mars-april och flyttar i september-oktober.

Tusentals tranor ses varje år vid Hornborgasjön som är en arena för
tranornas parningsdans. Flertalet av paren drar sedan vidare norrut till
sina häckningsområden. Fåglar som häckar i södra Sverige övervintrar
i regel i sydvästra Spanien, Estremadura, medan de som häckar längre
norrut har sitt vinterkvarter i och runt Tunisien.

6 IMG_0381

Arten häckar globalt över ett mycket stort område som uppskattas till
10 000 000 kvadratkilometer och man uppskattar den globala
populationen till 270 000 individer.

Historiskt sett har dess utbredningsområde i Väst- och Sydeuropa
minskat kraftigt sedan medeltiden, främst på grund av utdikning av
våtmarker. Exempel på länder där tranan tidigare häckat är Italien, till
och med cirka 1880, Österrike, till och med cirka 1885, Ungern, till
och med cirka 1952 och Grekland, till och med 1965. Den har även
försvunnit som häckfågel från Montenegro och Serbien.

Tranan var en häckfågel i Storbritannien under medeltiden, dock råder
det viss förvirring då gråhägern på denna tid även kallades ”crane”
vilket är engelska för trana, men man tror att den lokalt utrotades
omkring början av 1600-talet.

I början av 1980-talet häckade så det första tranparet i England i
modern tid. Detta skedde i Norfolk Broads där det idag finns en liten
lokal population.

Tranan har däremot ökat kraftigt i Sverige sedan mitten av 1990-talet
och man uppskattar att det idag häckar mellan 20 000-25 000 par i
Sverige.

Den 22 mars 2014 räknades det in 10 500 tranor vid Hornborgasjön,
och dansen är i full gång.

 

7 IMG_0378

Tranans cykliska flyttningsbeteende har observerats och tolkats i
årtusenden. Aristoteles som levde mellan 384 – 322 före Kristus skrev
i sin bok Historia Animalium,

”Efter vårdagjämningen vända de av fruktan för värmen åter tillbaka.
Vissa flyttar från platser i långt borta, medan andra sägs komma från
världens slut, som är fallet med tranorna; som från de skytiska
stäpperna flytta till sumpmarker söder om Egypten där Nilen har sitt
flöde. Och för övrigt är det här som de sägs strida med pygméer, och
denna berättelse är inte en fantasi, för det finns verkligen ett folk med
dvärgar och deras hästar är också små, och dessa män lever i grottor
under jord”.

En ofta upprepad myt, som bland annat beskrivs av Plinius den äldre
var att tranan var en pliktskyldig fågel, och den beskrivs likt en soldat,
och när flocken skulle sova så ställdes alltid en trana på vakt som fick
hålla en sten. Om tranan somnade tappade den stenen och skulle på så
sätt väcka sig själv.

Denna myt motsägs av Aristoteles i hans Historia Animalium men
istället menar han att fågeln inne i kroppen bär på en sten som ballast
och om de spyr upp den så är det en sten som kan förvandla saker till
guld, likt de vises sten.

8 IMG_0382

Tranan har på många platser setts som ett viktigt vårtecken och under
antiken menade man att tranans trumpetande på våren var en signal till
jordbrukarna att börja plöja åkrarna.

I norra Europa har tranan setts som bringare av ljuset om våren och i
Norden finns det många traditioner kring tranans ankomst bland annat
att man inte längre fick tända ljus om kvällen och på vissa platser
innebar den att man efter detta skulle få ett extra mål mat mellan
middag och kvällsmat.

På många platser firades på våren trandagen som också kallades
ljusdagen och som på vissa håll sammanföll med vårfrudagen.
Trandagen inträffade vid olika tidpunkter på olika platser, bland annat
15 mars i Danmark, vårdagjämningen 21 mars i Småland och 12 mars
i Kumla i Västmanland.

På vissa hålla ansågs det viktigt att jaga barnen, och i vissa fall
tjänstefolket, tidigt i säng denna tranedag, medan det på andra håll
istället var en festdag för barnen.

På vissa håll klädde man ut sig till trana och lekte speciella lekar och
en annan tradition var att skriva tranebrev till varandra som man
lämnade i hemlighet.

I Kalmartrakten firas tranedagen fortfarande den 25 mars varje år, då
barnen får så kallat trangodis.

Även tranans flytt mot sina vinterkvarter om hösten
uppmärksammades på vissa håll. På Öland kallades tranan för
”marknadsfågeln” eftersom den flyttade samtidigt som höstens
frömarknad, omkring den 15 september.

9 IMG_0377

Den grekiska sagohjälten Palamedes sägs ha uppfunnit bokstaven ”V”
då han såg tranornas V-formade fylking, även kallad plogformation eller
V-formation, om våren och sett detta som ett heligt tecken från gudarna.
Utifrån denna myt ansågs det på många platser under antiken förbjudet
att döda eller skada tranor som flög i V-formation.

Palamedes är som sagt en grekisk sagohjälte som deltog i Trojanska
kriget. Han var son till Nauplios och bror till Oiax.

I Kina har tranan beskrivits som prinsen av alla fåglar och är en
symbol för ett långt liv och sägs också vara det djur som bär döda
själar till himlen.

Tranan fungerade på många håll som ett varsel på hur bra skörden
skulle bli, i Frankrike förebådade den fint väder om den flög högt och
i Mecklenburg fanns ett talesätt som sa att när tranorna skriar om
huset blir det snart bröllop.

Den antika grekiska trandansen Geranos skulle illustrera hur hjälten
Theseus efter att han dödat Minotauros lämnade Minotauros labyrint i
en tranas gestalt.

Geranos är synonym till ”Geranium” för växtsläktet nävor där
fruktfästet liknar en näbb, trannäbb.

Theseus är en hjälte i grekisk mytologi samt Athens nationalhjälte.
Han var son till kung Aigeus av Athen och styvson till Medea och
som hjälte uträttade Theseus en rad storverk. Det mest kända är att
han dödade monstret Minotauros på Kreta och därmed befriade Athen
från kung Minos välde. Som tecken på seger skulle man hissa vita
segel inför ankomsten till Athen, men då Theseus närmade sig Athen
glömdes detta bort, vilket Aigeus tolkade som att sonen omkommit.

I förtvivlan kastade sig då fadern sig i havet, som därefter kom att
kallas det Egeiska havet.

Minotauros är ett monster i grekisk mytologi. Havsguden Poseidon
sände en magnifik tjur till Kreta att offras av kung Minos, men denne
behöll den i stället. Drottning Pasifaë förälskade sig i djuret och födde
sedermera en varelse som var till hälften man, till hälften tjur. Den
förskräckte Minos lät stänga in monstret, kallat Minotauros, i den av
Daidalos uppförda labyrinten. Sagan kan möjligen gå tillbaka på
minnet av en urgammal kult av Zeus, Minos.

I Norden finns berättelser om att trollkunniga personer kunde
förvandla sig till tranor, och att tranan även kunde vara hin ondes
fågel och på magiska sätt hämnas oförrätter, varför fågeln inte fick
skadas.

10 IMG_0379

Bilden av tranan förekommer på romerska gravar för att denna symbol
kunde förebygga det onda ögats inverkan.

I Kina har tranan traditionellt varit en vanlig fågelsymbol men eftersom
det finns flera olika arter av trana i landet så kan det ofta vara
omöjligt att avgöra vilken art som avhandlas.

Tranan förekommer i en mängd olika heraldiska sammanhang som
symbol för vaksamhet. Tranan avbildas då ofta hållandes en sten i
klon vilket härstammar från den mytologiska uppfattningen som
beskrivs tidigare i texten.

Som vårtecken och bringare av ljus har tranan i Europa ofta avbildats
med ett ljus i näbben, exempelvis i Olaus Magnus verk ”Historia om
de nordiska folken” från 1555.

Olaus Magnus levde mellan åren 1490-1557, och var kyrkoman,
humanist samt bror till Johannes Magnus. Olaus Magnus sändes år
1523 till Rom på uppdrag av Gustav Vasa, men kom i konflikt med
denne på grund av sitt motstånd mot reformationen och var i
praktiken, tillsammans med sin bror, landsflyktig från år 1527. År
1544 utsågs han av påven till ärkebiskop över Sverige, men utövade
aldrig ämbetet i hemlandet.

Tranan är för övrigt Västergötlands landskapsdjur och landskapsfågel.

Namnet ”trana” tros vara ett ljudhärmande namn. En förklaring är att
tranas läte ”krroik” blev till fornsaxiskans ”krano”, som på tyska blev
”kranich” och på de nordiska språken blev till trana.

Det äldsta belägget för namnet trana i Sverige är från 1400-talet.
Namnet har dock inget med tran att göra. Det finns få dialektala namn
för tranan men i Bohuslän har den kallats för blåfot.

Under antiken sades tranans kött vara bra för hälsan, och under
medeltiden var dess kött en uppskattad och dyr delikatess. I
Västergötland trodde man att vänstra sidan av tranan var ätbar medan
den andra sidan smakade just tran.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.