Prövningens tid

Vår naturkrönikör Dan Damberg har funderingar och tankar kring hur naturen överlever midvintern och mörkret.

Prövningens tid

Prövningens tid, en naturkrönika i 19 bilder, om att överleva
midvintern och mörkret samt om ljusets fantastiska inverkan på
livsandarna.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i juletid 2010.

Fruset vatten eller inget vatten alls, egentligen nästa lika illa för livet.
Isöknar eller sandöknar, i båda fallen blir vatten oåtkomligt för växter
och många djur, det är bara temperaturen som skiljer. Vår vinter har
fram till för en vecka sedan varit en isöken där inte ens rörelseenergin i
det rinnande och forsande vattnet räckt till för att förhindra isbildning.

Det har varit så kallt att till och med åns stenar tagit mössan på. På
jorden finns totalt cirka 30 miljoner kubikkilometer ismassa och den
genomsnittliga temperaturen i isen varierar mellan minus 20-30°C.

Vatten har en högre densitet i flytande form än fryst, vilket är en
kemisk egenskap som är mycket ovanlig. Det gör att is enbart bildas på
ytan av vattenmassor och sålunda också flyter på vatten, något som har
en fundamental påverkan på klimatet och livet på jorden. Dessutom är
is vackert.

Den unga sångsvanens första vinter blir en verklig prövning men med
god tillgång på föda kan det gå bra fram till våren då solens värmande
strålar återkommer i en allt högre vinkel in emot vår norra del av
jorden samt under allt längre tid av dagen.

Den unga sångsvanen tycks vara alldeles ensam och jag undrar
naturligtvis varför. Flockens skyddande mentalitet är definitivt något
den behöver.

Jag tänkte väl det, bakom nästa åkrök fanns ett vakande öga som
nogsamt följde ungsvanens förehavanden. Allt är som det ska vara i
svanflocken, frihet under ansvar men för säkerhets skull ett vakande
vuxenöga som kan hjälpa och tillrättavisa.

Plötsligt kommer en andra svan hastigt emot mig, nästan i
undervattensläge, den går till något som närmast liknar en, av vatten,
maskerad attack rakt emot mig där jag står, uppenbarligen för nära.

När sångsvanen har cirka tre meter kvar till mig intar den med dunder
och brak eller snarare vatten och plask något som liknade ett
skenanfall. Det hela såg mycket imponerande ut och påminde mig om
att svanar är stora djur och också väldigt vackra.

När skenattacken var över tittade den på mig argt och vresigt, om man
nu ska försöka tolka ansiktsuttrycket, ”om blickar kunde döda…”.

En stund senare är allt som vanligt igen och svanflocken simmar sakta
och lugnt bort uppströms ån.

Även knipan uppskattar det återställda lugnet och får plötsligt åkröken
för sig själv en stund.

Det gäller att spara på energin om man ska överleva en vargavinter.

Bilden visar mjölig brosklav, ”Ramalina farinacea”, där det latinska
artnamnet ”farinacea” betyder just mjölig. Lavar är för övrigt en viktig
födokälla för många djur under vintern men har även varit en födokälla
för människor under svåra tider och vargavintrar. Åren 1867-1868 var
just svåra nödår i Sverige och det berättades hur man på grund av
kylan kunde sätta potatisen först efter midsommar, hur socknarnas
spannmålsmagasin tömdes och hur människor drevs ut på vägarna i
hopp om att finna mat någon annanstans. Kungliga Patriotiska
Sällskapet hade året före gett ut skriften ”Våra bästa Mat-Svampar” i
tiotusen exemplar, citat;

”Men då Svamparne ej äro de enda eller rikligast hos oss frambragte
växter, som kunna med allt skäl benämnas nödbrödsämnen, utan detta i
kanske lika hög grad är fallet med åtskilliga af våra lafarter, så beslöt
Sällskapet att äfven för innevarande år använda en summa till
utgifvande af en anvisning till dessa växters begagnande. Det är att
hoppas, att härigenom uppmärksamheten skall alltmera rigtas på dessa
nödbrödsämnen, så att de varda rätt kända och allmänt begagnade samt
i sin mån bidraga att afvända eller lindra den nöd, som felslagna
skördar framkalla hos en hungrande befolkning”.

”De uppträda ej sällan i ansenliga massor, och i vissa trakter af landet,
särdeles i de nordligare provinserna, äro nästan oöfverskådliga trakter
betäckta af lafvar, hvilka ofta äfven förekomma der, hvarest andra
växter måste upphöra, och slutligen se vi dem högst uppe på fjellens
spetsar med sin närvaro bära vittne derom, att lifvet ännu der mägtar
frambringa några alster”.

”Alla de lafvar, som i vårt land i större ymnighet förekomma och lätt
kunna lossas från sitt fäste, insamlas under eller efter fuktig väderlek.
Insamlingen måste ske så, att alltid åtminstone hälften lemnas qvar för
att befordra lafvarnes återväxt. Före deras beredning måste lafvarne
noga rensas och sönderhackas samt stöpas uti stark, klar och kallnad
byklut hvarefter de omsorgsfullt utvattnas, tills all smak af beskhet
eller lut försvunnit. Vid beredning till välling, gröt och bröd kokas
lafvarne nära en timma under ständig omröring, hvarjemte kryddor,
mjölk och sädesmjöl samt rotfrukter tillsättas, allt efter tillgång derpå
och olika syftemål med anrättningen”.

Däremot varnar man i skriften för användning av bark från barrträd
som mjölersättning.

”Visserligen innehåller tallbarken i sjelfva verket mera stärkelse än
renlafven, nemligen 4 à 5 procent; men den innehåller jemväl ett annat,
ett sammandragande ämne, garfämne, i betydlig mängd, men som väl
sällan utlakas, då barken användes till nödbröd, och hvars förtärande
ganska menligt inverkar på matsmältningsorganerna, i det att den ej
sällan förorsakar tvinsot, lungsot, vattensot, mjältsjuka och
ögonsjukdomar m.m. Tallbark bör derföre såsom ganska skadligt så
mycket som möjligt undvikas”.

Tvinsot – avmagrande, vattensot – vätskesvullnad, mjältsjuka –
melankoli, depression.

Vi kan naturligtvis underlätta för våra fåglar och vilda djur genom att
ge dem mat på olika sätt, kom bara ihåg att helst fortsätta genom hela
vintern om Ni har börjat. På bilden ser Ni ett par talgoxar som tar för
sig av utlagda fröer och talgbollar.

Mitt i gråskalans alla nyanser av grått lyser våra småfåglar som
uppmuntrande små färgklickar i våra ögon, det kan väl vara värt några
kilo frön som betalning.

Men i skymningen, klockan tre på eftermiddagen, blir ”alla katter grå”,
även bildens lilla vackra blåmes.

Enligt småländsk folktro är det ett säkert tecken på snö inom tre dagar,
när domherren på senhösten och vintern kommer in till bebyggelse och
äter av trädens knoppar.

Domherren är en fågel som är ett populärt motiv på julbonader,
juldukar och julkort och då gärna sittande i en havrekärve. Men när
domherrarna besöker fågelborden så föredrar de faktiskt solrosfröna
framför havren. Det är riktigt roligt och väldigt imponerande att se den
med stor skicklighet skala ett solrosfrö. Den behöver inte hålla fast
fröet med klorna för att hacka hål på det, utan skickar bara runt
detsamma i den kraftiga näbben i några sekunder.

För några år sedan fick vi bland annat i Skillingaryd och Värnamo
bekanta oss med östliga underarter av domherre förmodligen ”Pyrrhula
pyrrhula cassini” eller ”Pyrrhula pyrrhula griseiventris”. Hanen är då
starkt körsbärsröd med mera vitt på övergumpen, vita fläckar på de
yttre stjärtpennorna samt bredare och tydligare vita vingband som då
kan anses vara de underartsskiljande fältkännetecknen förutom det
mycket märkligt raka, nasalt tutande, trumpetande lätet som för övrigt
liknar bändelkorsnäbbens läte. Somliga beskrev lätet som ljudet från
en leksakstrumpet i plast och jag kan hålla med om det. Bilden visar
dock en av ”våra” domherrar tillika nominatformen, ”Pyrrhula
pyrrhula pyrrhula”.

Lugn bara lugn, ni alla som väntar på att vargavintern ska ta slut,
mörkret är brutet och vi går mot ljusare tider. Någonstans där bakom
de mörka skuggorna av de snötyngda tallarna finns ljuset och det är på
väg till oss sakta men säkert.

Läs mer om:
Dan Damberg
Skrivet av Dan Damberg

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.