Rusarebo äng

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt  Rusarebo äng.

Rusarebo äng

Rusarebo äng, del 5, den klippiga östra sidan av Hindsen, en
naturkrönika i 9 bilder en härlig dag i den bästa av tider då allt står i
sin fagraste blomning och fåglarna sjunger som mest intensivt. Vad
kan man egentligen mera begära?

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj månads sista dag
2013.

 

1 IMG_4279

Som ett stort svalg med en enorm tungspene är ingången till denna
grotta i en av de mera dramatiska blockmarkerna ungefär en dryg
kilometer söder om naturreservatet Rusarebo äng.

Jag befinner mig cirka åtta meter upp i luften och det är fortfarande
mer än fem meter upp till toppen.

Femtiometer rakt västerut kommer friska vindar och ljud från sjön
Hindsens vågor, detta är naturupplevelser att minnas och att berätta
om.

2 IMG_4272

När jag riktar min kamera in emot grottan uppenbarar sig en mindre
sal med ett djup på ungefär tre meter och en bredd på knappt en meter.
Här skulle vara spännande att göra en övernattning för att få en
ursprunglig upplevelse från en tid som för länge sedan är försvunnen
och när människan levde under helt andra förhållanden än idag. Så har
vi människor inte levt sedan den neolitiska revolutionen sakta men
säkert blev en verklighet för mer än 10 000 år sedan.

Den neolitiska revolutionen är benämning på skedet då människan
övergick från jaktekonomi till jordbruk och boskapsskötsel.

I dag anses benämningen inadekvat eftersom man vet att denna
övergång varken skedde snabbt eller under revolutionära former och
fångst- och samlingsnäringen spelade heller inte ut sin roll
meddetsamma.

Neolitiseringen uppfattas dock alltjämt som omvälvande, och den
medförde sociala, teknologiska, religiösa och ideologiska
förändringar. Tanken att åkerbruket utvecklades i ett område för att
sedan spridas över världen är i dag också övergiven då vi vet att det på
åtminstone sex områden i världen har utvecklats jordbruk oberoende
av varandra.

Dessa områden är nordindien, Nordkina, Sydostasien, Mexico, Peru
och Främre Orienten. Det sistnämnda områdets äldsta neolitiska kultur
tillhör Palestina och Syrien och tiden för detta är 8 000 år före Kristus.

Därifrån har kulturformen spritt sig österut, till Zagrosbergen, på
gränsen mellan Irak och Iran, västerut till Anatolien och söderut till
Nildalen i Egypten. Genom influenser från Anatolien uppstod på
Balkan för cirka 6 000 år före Kristus Europas äldsta åkerbrukskultur,
benämnd efter Starčevo i Serbien och Körös i Ungern.

För cirka 5 000 år före Kristus är den bandkeramiska kulturen utbredd
över hela Mellaneuropa, och cirka 4 000 år före Kristus kommer
jordbruket till oss i Skandinavien genom trattbägarkulturen.

3 IMG_4274

Utsikten från grottmynningen är hänförande och år 2013 efter Kristus
känns mer som 8000 år före Kristus och hela tiden sjunger en vackert
utfärgad hane av den mindre flugsnapparen.

Mindre flugsnappare, ”Ficedula parva”, är en art i fågelfamiljen
flugsnappare. Den blir 11-12 centimeter lång och är gråbrun på
ovansidan och vit undertill. Utfärgade hanar har rostrött på strupen
och bröstet, medan honor och yngre hanar är beigevita där. Stjärtbasen
har vita fält på sidorna vilka syns tydligt och är en bra artkaraktär.
Arten häckar sällsynt i Sverige i frodiga, gärna fuktiga lövskogspartier
och trädgårdar, precis som här på Hindsens östra sida. Den övervintrar
för övrigt i södra Asien.

Lyssna på sången från den mindre flugsnapparen.   

4 IMG_4275

Det växte gott om vispstarr i klippbranterna och tillsammans med den
följer alltid den lilla vackra blåsippan som dock vid besökstillfället var
överblommad, men bladen avslöjade de stora mängderna som fanns.

Vispstarr, ”Carex digitata”, är en ganska lågväxt starr som bildar små
tuvor som tillväxer centralt från en kort jordstam. Stråna kan bli upp
till tre decimeter höga och har vinröda basala bladslidor. Bladen är
platta och upp till en halv centimeter breda. Arten har skilda han- och
honax och axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax, av
vilka vanligen ett når över hanaxet. Honaxen är uppåtriktade och
glesa.

5 IMG_4281

Vispstarr är en av de vanligaste skogsväxterna i södra Sverige, men
saknas längst i norr. Den växer i torra löv- och barrskogar och den
första fynduppgiften är från Uppland och publicerades år 1732.

Artnamnet ”digitata” är latin och betyder ”med fingrar” och namnet
syftar på axsamlingens utseende.

6 IMG_4277

Stenbräken, ”Cystopteris fragilis”, är en lågväxt, tuvad ormbunke med
kort och tjock jordstam och tunna ljusgröna blad.

Stenbräken har ibland delats i flera underarter eller varieteter som
skiljs genom skillnader i bladskivans flikighet och sporernas utseende.
Huvudvarieteten vanlig stenbräken, var. fragilis, som ni ser på bilden,
har taggiga sporer.

Stenbräken är vanlig i nästan hela landet och den växer som här på
något fuktiga berg och rasmarker, klippspringor och murar.

7 IMG_4280

Ytterligare en hänförande och spännande vy från ”Rusarebogrottan”,
en ståtlig gammal gran har rasat men fastnat mot klipporna i en
fyrtiofemgradersvinkel och utgör i sig en viktig del av och för den
biologiska mångfalden i området. Området påminner om de gamla
lövurskogar som förr var vanliga även i våra trakter under
”bronsåldern”.

Blandad barr- och lövskog, den så kallade boreo–nemorala zonen,
eller södra barrskogsregionen, täcker Sydsverige upp till
Skånegränsen samt de baltiska staterna och Vitryssland. Den övergår i
det väst- och centraleuropeiska lövskogsområdet, nemorala zonen,
som österut sträcker sig i en kil till Uralbergen.

Bland skogbildande lövträd märks bok som här vid Rusarebo äng vid
Hindsens östra strand, som framför allt har en subatlantisk utbredning
och ofta bildar rena bestånd. Bokskogen har en karakteristisk
undervegetation av örter och gräs, vilka i stort sett följer bokens
utbredning.

Andra viktiga lövträd är arter av ek, ask, alm, avenbok, lind och lönn.
Ask, lind och skogsek är mer kontinentala än bok och förekommer
österut till mellersta Ryssland. Det europeiska lövskogsområdet är
generellt fattigare på trädarter än motsvarande områden i Nordamerika
och Ostasien, sannolikt en följd av istiderna. Nästan all skog i Europa
är tyvärr starkt kulturpåverkad därför är det av största vikt att bevara
den lilla rest av natur- och urskog som eventuellt finns kvar.

8 IMG_4299

På väg tillbaka till bilen går jag över den bedövande vackra Rusarebo
äng och konstaterar att årets skörd med Sankt Pers nycklar, ”Orchis
mascula”, inte var den bästa och rikaste jag sett, kanske beror det på
senaste vintern eller snarare vargavintern.

9 IMG_4300

Smörboll, ”Trollius europaeus”, är en kal, flerårig ört som kan bli upp
till sju decimeter hög. Stjälken är upprätt och ogrenad och bladen är
brett handflikiga, med sågad kant. Smörboll blommar under
sommaren, från maj till juli.

Artnamnet ”europaeus” är en latinisering av ”Europa” och namnet
smörboll syftar på den smörgula bollformade blomman. I Norrland
kallades den laxblomster då blomningen sammanföll med laxens
ankomst.

”I våra fjälltrakter frodas ymnigt denna synnerligen ståtliga växt samt
förlänar deras slätter och kullar genom sina gula, bjärt i ögonen
fallande blombollar ett högst tilltalande utseende. Ej sällan visar den
sig äfven vid stränder i skogsbygden.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

Smörboll har länsspecifika fridlysningsregler i följande län D, F, G, H,
K, M, O, T och U. Den 30 maj 2005 fattade Länsstyrelsen i
Jönköpings län beslut om nya regler för fridlysning i länet. Det
innebär att förutom de arter som är fridlysta i hela landet är fyra växter
fridlysta i Jönköpings län. Dessa arter är smörboll, safsa, murgröna
och fältgentiana.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. TommyS skriver:

    Trevlig läsning! Får bli ett besök dit vid tillfälle.

  2. Ken Frick skriver:

    Som alltid trevliga och intressanta.
    Tack för att vi får läsa dina krönikor.
    Mvh/Ken Frick

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.