Sandens insekter och biologiska mångfald

Vår naturkrönikör har tittat närmare på sandens biologiska mångfald.

Sandens insekter och biologiska mångfald,
del 3

Sandens insekter och biologiska mångfald, del 3, en naturkrönika i 12
bilder från ljungheden omkring den gamla flyghangaren samt Östra
lägret på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd den 1 maj 2014.

 

1 IMG_4984 Tosteblåvinge

Dessa fantastiska flygande juveler, fjärilarna, som förgyller naturen
med sina enastående vackra färger. En av de första som kläcker på
våren är den ljuvligt ljusblå tosteblåvingen.

2 IMG_4985 Tosteblåvinge

Tosteblåvinge, ”Celastrina argiolus”, kommer som god tvåa efter
grönsnabbvingen när det gäller kläckningstiden på året och ibland kan
det bara skilja någon dag mellan dem.

Blåvingen flyger från slutet av april till in i juni eller juli i norra
Sverige och ibland kan den flyga i en andra generation i juli-augusti.

3 IMG_4982 Tosteblåvinge

Tosteblåvingen har ljust silverblå översida, och undersidan har en
vitaktig lyster med ganska små och få svarta fläckar. Blåvingar brukar
vara svåra att känna igen i fält, men tosteblåvingen flyger så tidigt på
året att den nästan hinner flyga över innan de andra arterna kläckts.
Den är allmän och finns i hela landet utom i fjällkedjan och längst upp
i norr. Den flyger någon dryg meter över marken i skogs-, hag- och
buskmarker, helst på varma solexponerade platser.

Arten är väl anpassad till kantzoner och smågläntor men den besöker
ganska sällan blommor dock sitter den gärna och dricker vatten på
något fuktigt ställe.

Larven lever framför allt på brakved men även på odon, blåbär och
ljung och ingen av dessa arter saknas på Skillingaryds skjutfält.

4 IMG_4980

Ännu ett blodsandbi far surrande förbi mina fötter och att sikta rätt
med kameran samt att få en någorlunda hyfsad skärpa är verkligen
inte lätt det bevisar denna bild också.

5 IMG_4973

När det lilla blodsandbiet har landar i sanden framför en liten håla är
det dock lite lättare att få skärpa.

6 IMG_4957 Annan blomfluga= Eristalis, art svårt (flera snarlika)

På de vackert höggula maskroskorgarna sitter en liten blomfluga i
släktet ”Eristalis”, art ber jag att få lämna, det finns nämligen flera
snarlika och är sålunda svårt.

Slamflugor ”Eristalis” är ett släkte i familjen blomflugor men även
släktet ”Eristalinus” har det svenska namnet slamflugor.
Slamflugorna i detta släkte är kraftigt byggda och mellan 8 och 16
millimeter långa. Många arter liknar honungsbi eller humlor.
Grundfärgen är oftast svart med gulbruna inslag. Vissa arter har
vingfläckar medan andra arter saknar dessa. Benen är oftast mörka och
med varierande gula inslag som kan vara viktiga för artbestämningen.
Vissa arter i släktet är lätta att identifiera i fält medan andra kräver
mikroskopstudier av genitalierna för att säkert kunna identifieras.

Slamflugorna trivs bäst i närheten av våtmarker, stränder och andra
fuktiga områden. Larverna lever i små vattenpölar, gödselvatten och
liknande där den filtrerar vattnet på multnande växtdelar och
mikroorganismer. De har ett långt svansliknande andningsrör på upp
till 10 centimeter. De kallas därför ofta för råttsvanslarver. De vuxna
flugorna, både hanar och honor, kan ses när de besöker blommor.
Hanen hävdar revir i områden med mycket blommor.

Det finns 91 kända arter av slamflugor av detta släkte i världen varav
38 har palearktisk utbredning. I Europa finns 20 arter varav 18 finns i
Norden. Flera av arterna är mycket vanliga.

Det finns 250 namn beskrivna i litteraturen men många av dessa har
visat sig vara färgvariationer av samma art. Man räknar således endast
med 91 arter i världen.

Namnet Eristalis har oklart ursprung. Det kan möjligen härledas från
det grekiska ordet ”eristes” som betyder bråkstake vilket skulle kunna
syfta på att hanen hävdar revir och attackerar de som kommer för nära.

7 IMG_4964 Gulsvart blomfluga= Syrphus eventuellt Parasyrphus art svårt

Den gulsvarta blomflugan på bilden kan vara en art i släktet
”Syrphus” eller eventuellt i släktet ”Parasyrphus” och att artbestämma
bara med en bild är svårt, för att inte säga omöjligt.

Solblomflugorna tillhör släktet ”Syrphus” i familjen blomflugor och är
små till medelstora blomflugor med en längd på mellan 8 och 13
millimeter. De har en svart och gul teckning vilket gör dem getinglika.

Typiskt för släktet är lång behåring på membranet under vingfästet på
mellankroppen. Mellankroppen har också gröngrå eller grönsvart färg
med ljusgula hår. Det främsta av de tre gula banden har formen av två
golfklubbeliknande fläckar medan de två följande gula banden kan
vara hela eller avbrutna.

Solblomflugor påträffas i skogsgläntor och bryn, trädgårdar, parker
och andra kulturmiljöer. Larverna lever på bladlöss på örter, buskar
och träd. Larverna är genomskinliga och kan på hösten påträffas under
löv på marken. De fullvuxna flugorna besöker många olika arter
blommor.

Släktet ”Syrphus” har mellan 40 till 60 arter i världen varav cirka 20
arter har palearktisk utbredning. Det finns 9 arter i Europa och 6 av
dessa har påträffats i Norden, alla dessa 6 arter finns även i Sverige,
och flera av dem är mycket vanliga.

Den palearktiska regionen eller Palearktis är en av de åtta
djurgeografiska regioner som jorden delas in i och omfattar Europa,
Asien norr om Himalaya, norra Afrika, och de norra och centrala
delarna av Arabiska halvön.

Buskblomflugor, ”Parasyrphus”, är ett släkte av tvåvingar som
beskrevs av Matsumura år 1917. Buskblomflugor ingår också som
solblomflugorna i familjen blomflugor, ”Syrphidae”.

Dr Shonen Matsumura föddes den 5 mars år 1872 i Akashi och levde
mellan åren 1872-1960. Han avled i Tokyo den 7 november år 1960.
Matsumura var en japansk entomolog och taxonom.

Dr Matsumura startade den första studiekursen i vid Hokkaido-
Universitetet och han namngav inte mindre än cirka 1200 olika arter
japanska insekter och år 1926 började han utge den entomologiska
tidskriften ”Insecta Matsumurana”.

Han publicerade bland annat boken “6000 illustrated Insects of Japan-
Empire”, år 1931, och hans stora samlingar förvaras idag i Hokkaido-
Universitetet i Sapporo.

8 IMG_4954

Vem bor här, ja det kan man undra, trots mer än 5 minuters väntan på
”hyresgästen” uppenbarade sig den inte, tyvärr. Mysteriet olöst, men
att det är en grävande insekt kan vi väl vara överens om.

Håldiametern är över 12 millimeter vilket innebär att hyresgästen
borde vara ganska stor.

Solbelysta sand- och grusmarker på exempelvis, som här, på skjutfält,
i täkter, på sandiga betesmarker och i vägskärningar är särskilt artrika
miljöer. Här förekommer bland annat insekter, fåglar, kärlväxter, kräl-
och groddjur samt mossor och spindlar.

9 IMG_4975

Bilden visar den vackra grönsnabbvingen, ”Callophrys rubi”, som är
en fjärilsart i familjen juvelvingar. Vingspannet varierar på olika
individer mellan 23 och 25 millimeter.

Grönsnabbvingen är brun på ovansidan och hanen har en ljusare fläck
i framkanten av framvingen medan undersidan är gulgrön till grön.
Beroende på var fjärilen är hemmahörande geografiskt kan den ha en
streckad vit linje tvärs över bakvingen och otydligare på framvingen,
men linjen kan också helt saknas. Larven är grön, ibland med smala
gulgröna linjer, och den blir upp till 15 millimeter lång.

Värdväxter för denna fjäril är bland annat arter i blåbärssläktet,
ginstsläktet, klöversläktet och hallonsläktet.

Artens flygtid är olika beroende på geografin. I norr flyger den i en
generation mellan april och juni och i söder i flera generationer mellan
mars och juli.

När fjärilen sitter still, som på min bild, har den alltid vingarna
hopfällda. Den sitter ofta på blad och då utgör den gröna undersidan
ett bra kamouflage, här sitter den dock på den beigefärgade sanden.
Grönsnabbvingen finns i norra Afrika, nästan hela Europa och vidare
genom mindre Asien, Sibirien, Mongoliet, delar av Pakistan,
Amurområdet och Kamtjatka. I Norden är den allmän i Danmark,
Sverige och Finland och finns lokalt även i Norge.

10 IMG_4966 Myran_ Svårt att se vad som försigår och art vågar jag mig inte på mer än att det är en formica

Det är svårt att se vad som verkligen försiggår här, en myra ur släktet
”Formica”, förmodligen röd skogsmyra bär, till synes, varsamt iväg en
annan större myra som inte ser likadan ut. Är det en drottning av den
egna arten, egna samhället, som ska rädda, förflyttas eller vad är det
som pågår.

Kanske är det en fiendemyra från en annan stack som kommit in i fel
revir, eller är den en slavmyra som har ”kidnappat” en annan myrart.
Slavmyror är myror som hålls som hjälparbetare, slavar, av andra arter
myror, vilkas arbetare rövar puppor från slavmyrornas samhällen och
bär dem hem till sina egna bon, där de kläcks.

Hos oss i Sverige förekommer sju arter av släktet ”Formica” vilka
hålls som slavar av amazonmyra och blodröd rövarmyra.

Rövarmyror är myror som håller andra myrarter som slavar. Den
befruktade rövarmyrsdrottningen tränger in i slavmyreboet och dödar
eller skrämmer i väg dess drottning och ofta även arbetarna.

Ur slavmyrornas puppor kläcks sedan arbetare, som föder upp
rövarmyrans avkomma, dessa blir sedan arbetare som rövar puppor
från andra bon, vilket ger nya slavar.

I Sverige förekommer arterna rostbrun rövarmyra och blodröd
rövarmyra.

11 IMG_4958

Det sitter en ängspiplärka, ”Anthus pratensis”, i den lilla talltoppen i
Östra lägret. Det latinska namnet betyder ungefär, ”blomma som hör
till ängen”.

Ängspiplärkan hette från början ängslärka, men senare när man kom
på att det inte var en egentlig ”lärka” ändrades namnet år 1842 till
ängspiplärka.

12 IMG_4960

Ängspiplärkan var betydligt vanligare i södra Sverige under 1800-
talet, då de öppna jordbrukslandskapen var rika på våtmarker och
överlag var betydligt fuktigare än idag.

Allt eftersom har mer våtmarker torrlagts vilket inneburit att antalet
ängspiplärkor minskat. Det svenska beståndet är idag ändå uppskattat
till mellan en halv till en miljon par.

Återkomsten från vinterkvarteren som ligger i södra Europa och i
norra Afrika sker i de södra delarna av Sverige i mitten av april medan
höstflyttningen börjar lite olika i olika delar av vårt land men pågår
från augusti ända till slutet av oktober.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.