Skenhälla eller ortsten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på det geologiska fenomenet skenhälla.

Skenhälla eller ortsten

Skenhälla eller ortsten, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder om ett
geologiskt fenomen tillika om en man från en svunnen tid – Jonas
Allvin.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd och Daniel Damberg, Lund
i december månads sista dagar det numera för evigt försvunna året
2013.

 

1 Jonas Allvins bok Östbo härad 1854

För många år sedan när jag hade en stor läsupplevelse i boken
”Beskrifning öfver Östbo härad i Jönköpings län” av Jonas Allvin,
från år 1852, läste jag om ett stort område nordost om Åkers kyrkby,
upp emot Elgebo, där det fanns skenhälla eller ortsten.

Detta skulle jag vilja se och fotografera, men det var lättare sagt än
gjort och åren gick tills jag för några månader sedan pratade med
Ingemar Pettersson från just Åkers kyrkby.

Då kom detta på tal och han lovade att hjälpa mig med en bit av
nämnda skenhälla, så ett stort tack till dig Ingemar som försåg mig
med detta geologiska fenomen som ni nu kan se på mina bilder.

2 Jonas Allvin filformatet stöds inte

Bildens Jonas Allvin föddes den 5 december år 1777 i Västra
Tollstads församling i Östergötlands län. Han avled den 12 april år
1866 i en ålder av nästan 89 år. Allvin var till yrket landmästare och
typograf och beskrev i ett antal böcker olika regioner i våra delar av
Sverige

Hans föräldrar var ledvaktaren vid Ombergs djurgård Johannes Allvin
och Annika Andersdotter Tollsten.

Jonas var gift med Margareta Wetterlind som föddes den 1 juli år
1780 och avled den 21 maj år 1864 i en ålder av nästan 84 år. Paret
blev barnlöst.

Jonas Allvin måste tidigt sörja för egen bärgning och var omväxlande
musiker, lektor och landskontorist, innan han ägnade sig åt
lantmäteriyrket. Han blev lantmäterielev år 1804 och avlade
lantmäteriexamen den 6 mars år 1807 samt blev lantmäteriauskultant
och erhöll storskiftestillstånd 9 april år 1810.

Allvin blev extra lantmätare den 1 mars år 1813,
kommissionslantmätare den 14 februari år 1815, enskifteslantmätare
den 17 april samma år.

Han blev tillförordnad förste lantmätare den 12 november år 1827
samt förste lantmätare den 21 maj år 1830, allt i Jönköpings län.

Jonas Allvin erhöll avsked med pension den 23 februari år 1849 vid
pass 72 år.

Allvin har träffande karaktäriserats såsom urtypen för en svensk
autodidakt ur de djupa leden och mycket av sin ungdoms kunskaper
inhämtade han under samtidigt utlärande av egna färdigheter, varvid
särskilt hans musikaliska talanger kom honom till pass.

Sin betydelsefullaste verksamhet har Allvin utövat som topografisk
författare och under sin tjänsteutövning förvärvade han en intim
kännedom om land och folk i de nordvästliga delarna av Småland,
vilken han sedan nedlade i ett flertal förträffliga häradsbeskrivningar.

För den äldsta av dessa, ”Beskrivningen över Västbo härad”, rönte han
erkännande och uppmuntran av bland andra J. G. Liljegren och J.
Adlerbeth, och den sistnämnde åtog sig även att skaffa arbetet
förläggare.

I verkligheten kom det emellertid att under flera år vila halvt
bortglömt i hans förvar och kunde först efter hans död återförvärvas
av ägaren och utgivas av trycket.

De senare beskrivningarna författades till större delen först efter
Allvins tjänsteavsked, den sista ännu i åttioårsåldern.

Samtliga arbetena utmärker sig för stor noggrannhet och rikedom på
uppgifter, såväl geologiska och arkeologiska som historiskt-
topografiska och flerstädes visar han prov på en förvånande fin
naturiakttagelse, även om hans förklaringar inte blivit bestående inför
senare vetenskaplig forskning.

”Det omdöme är därför ej alldeles oberättigat, som avgivits av en
honom närstående medhjälpare, att Allvin bör räknas till Sveriges
bästa topografer i allt, som hör till landsbeskrivning”.

Tryckta arbeten av Jonas Allvin, ”Beskrifning öfver Östbo härad i
Jönköpings län. Jönk. 1852”, se bilden, ”Beskrifning till en öfwer
Refteleds socken författad charta år 1819”, ”Strödda anteckningar
angående Jönköpings stad och dess omgifning. Jönk. 1839. 112 s., 1
karta”, ”Beskrifning öfver Wästbo härad i Jönköpings län. lönk.
1846”, ”Beskrifning öfwer Mo samt N: a och S: a Wesbo härader i
Jönköpings län. Supplement till Ny beskrifning öfwer Småland. Jönk.
1857” och ”Beskrifning öfver Wista härad uti Jönköpings län. Jönk.
1859”.

3 IMG_2573 Skenhälla

För att förstå vad skenhälla är och hur det bildas måste vi börja med
att beskriva jordmånsbildning i våra trakter genom att gå igenom
podsolprofilen, Sveriges och våra trakters vanligaste jordmånstyp.

Det infiltrerande sura regnvattnet blir ännu surare genom den
barrskogsvegetation som normalt finns. Allra överst i
jordmånsprofilen finns förnan, som består av igenkännbara växtrester,
och råhumus, som utgörs av humusämnen där den kemiska
nedbrytningen omöjliggör identifiering av växtrester.

Detta ingår tillsammans med blekjordsskiktet i den så kallade
urlakningshorisonten och den ljusa och bleka färgen beror på
kvartshalten i jorden. Kvarts är nämligen det mineral som bäst motstår
vittringen och kvarts kommer helt enkelt att anrikas i
urlakningshorisonten.

Det infiltrerande vattnet kommer på grund av urlakningen att
innehålla allt mera lösta kemiska substanser och till sist kommer vissa
kemiska jämvikter att överskridas varvid utfällningar kommer att ske.

Då det i vår klimatzon ofta handlar om järn som fälls ut och därmed
anrikas talar vi om rostjord, rödjord. Ibland kan denna utfällning bli
omfattande och horisonten blir hård, varvid man då talar om bildens
skenhälla.

4 IMG_2574 Skenhälla

Bildens skenhälla bildas i rostjorden, där mineraler samlas vid
urlakningen av blekjordsskiktet. Under det svarta torvlagret har vi
blekjorden, som lakats ur på mineraler och därav den bleka färgen,
vilket inte syns tydligt på detta prov.

Dessa mineraler har samlats i kommande jordlager, rostjorden och
ibland blir det så kraftig järnutfällning i rostjorden så att detta
jordlager blir väldigt hårt, det vill säga att skenhälla bildas. Det man
trott varit stenar när man grävt i marken kan visa sig vara en hård
skenhälla.

5 IMG_8825 Skenhälla

Skenhälla är ett hårt, sammankittat skikt i marken som kompakterats
genom utfällda föreningar av till exempel järn, humus, kiselsyra och
kalciumkarbonat. Man skiljer mellan autokton och allokton skenhälla.

Den förra bildas genom nedsilande regnvatten, den senare genom
sidotillförsel av vatten från till exempel en torvmark. Skenhällan kan
stundom bli så hård att växtrötterna inte förmår tränga ned på djupet.

Ortsten är en typ av skenhälla som är bunden till jordmånen podsol
som är så vanlig hos oss. Ortsten är med andra ord ett hårt lager nära
markytan i en markprofil som i podsolprofilen.

6 IMG_8840 Skenhälla

Skenhälla, ortstein eller iron pan är en zon i markprofilen som hårdnat
på grund av utfällningar av till exempel järn- och manganföreningar
eller humus. Bildningen är särskilt vanlig i marker dit järn- och
humushaltigt vatten strömmar in från omgivningen.

Skenhälla förekommer i anrikningshorisonten i järnpodsol eller
järnhumuspodsol och har en grynig eller skivig struktur med roströd
färg.

7 IMG_8837 Skenhälla

Ortsten bildas ofta i fuktiga klimat en podsolifererad markprofil, där
ytlagret utgörs av råhumus, precis som här, därunder en eluvial zon av
blekjord, från vilken lösliga ämnen, humusämnen och oorganiska kolloider
av järnoxid och lerjord, uttvättats och sedermera utfällts i en
djupare illuvialhorisont samt där bildat en hårdare jordart, ortsten, som
närmast är en lös sandsten.

Av ortsten kan man efter den kemiska beskaffenheten särskilja tre
olika slag, det vill säga, humusortsten, lerortsten och mina bilders
järnortsten eller järnhumuspodsol som kommer från Åkers kyrkby,
sydväst om Skillingaryd i Vaggeryds kommun.

8 IMG_8839 Skenhälla

Avslutningsvis för denna gång, det mörka, svarta humuslagret ligger
överst mot markytan medan det rostfärgade och mycket järnrika
rostjordslagret ligger därunder.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.