Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen.

Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen

Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen, en natur- och
kulturkrönika i 14 bilder om några av höstens sena svampar och om
hösten som en årstid.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på oktober månads sista dag
år 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1590 Röjning av dikesrenar - katastrof

Att man måste rensa diken från sly och annan växtlighet för att få en
bra framkomlighet, det förstår jag, men att lämna slika förfulande spår
efter röjningsaggregatet det förstår jag inte.

2 IMG_1587 Vedmussling Gloeophyllum sepiarium

Den gamla tallstubben håller så sakta på att återgå till de urgamla
kretsloppen med stor hjälp av svampen vedmussling, ”Gloeophyllum
sepiarium”.

3 IMG_1598 Rödskivig kanelspindling Cortinarius semisanguineus

Rödskivig kanelspindling, ”Cortinarius semisanguineus”, är en
eftertraktad färgsvamp och ger en brunorange till röd färg enligt
förhållandet 2 liter färsk svamp per hektogram garn.

Ull är nog det vanligaste föremålet för färgning, eftersom ull är ett
protein binder det färgen väl och behåller den länge.

De vanligaste färgerna man får från växter och svampar är gult, rött,
brunt och grått. Blått är mindre vanligt och svart är svårt att få fram.
Grönt som egen färg finns inte, men erhålls genom att färga med gult
och blått var för sig. Många svampar ger, i synnerhet vid betning,
intensiva röda, blå och violetta färger.

Om du använder de bästa materialen, ull och silke, kan du mycket väl
nöja dig med naturell färgning utan tillsats av kemikalier. Detta
medför dock vanligtvis att färgerna blir svagare och blekare samt att
de lättare tvättas bort med tiden. Färgen kan naturligtvis också
försvinna helt om plagget utsätts för solljus.

För att erhålla textilier som har bättre hållbarhet mot tvätt och solljus
är det vanligt att använda något betmedel. Betmedlet är oftast något
metallsalt som hjälper färgämnet att binda till textilfibrerna.

Betmedel ger inte bara färgningen en större beständighet utan också
mycket djupare och starkare kulörer och kan lyfta fram helt andra
nyanser än färgämnet ensamt.

Bildens rödskiviga kanelspindlingen är en ganska vanligt
förkommande svampart i trakterna runt Östersjön, på Skillingaryds
skjutfält.

4 IMG_1599 Rödskivig kanelspindling Cortinarius semisanguineus

Följande betmedel används vid färgning av ullgarn:

Alun eller kaliumaluminiumsulfat, är ett vitt sockerliknande pulver
och mycket använt betmedel som inte ändrar färgtonen.

Järnvitriol eller ferrosulfat, är ljusgröna kristaller och används ofta
tillsammans med färgämnen rika på garvsyra och ger alltid olika
färgnyanser. Det gör gula färger mer grönaktiga och röda färger mera
lila samt gör garvsyrerika färger grå till svartaktiga.

Kopparvitriol eller kopparsulfat, är blågröna kristaller och ger oftast
mörkare kulörer och gör karmosinrött till bordeauxrött.

Kromsyrat kali eller kaliumdikromat, är orangefärgade kristaller och
ger ingen skada på garnet, men avger giftiga ångor som i koncentrerad
form är ohälsosamma. Det förstärker gula och gyllene färger samt gör
röda färger mörklila.

Oxalsyra eller etandisyra, är vitaktiga kristaller eller pulver och en
organisk syra som förekommer naturligt i frukt. Ibland används
oxalsyra tillsammans med kaliumdikromat och gör karmosinrött till
rödlila.

Tennsalt eller stannoklorid, är ofta grova vitaktiga kristaller och
används tillsammans med vin-sten och ger då starka och klara färger,
överdosering kan dock skada garnet. Detta ger gula färger mer lyster
och värme samt gör karmosinrött till högrött.

Vin-sten eller kaliumväteartrat, är ett vitt mjöligt pulver och används
alltid tillsammans med tennsalt men kan även kombineras med alun.

Följande betmedel används vid färgning av bomullsgarn:

Alun, se ovan under ullgarn.

Galläpple eller tannin, är ett betmedel som är rikt på garvsyra samt gör
gula färger gråbruna och röda färger plommonlila till svartbruna.

Soda eller natriumkarbonat är ett basiskt betmedel.

Övriga kemikalier är följande:

Ammoniak, natronlut, natriumhypoklorit och natriumhydrosulfit samt
kaliumkarbonat eller, som det också kallas, pottaska, används vid
efterbehandling för att göra färgbadet alkaliskt, med andra ord,
basiskt. De tre första kemikalierna används i samband med
indigofärgning, det vill säga, mörkt blått.

Teknisk sprit eller T-sprit är etanol som används för att lösa upp vissa
färger.

Ättiksyra neutraliserar basiska garner och även vanligt koksalt kan
förstärka gula färger och också användas vid indigofärgning.

Bilden visar den rödskiviga kanelspindlingen, ”Cortinarius
semisanguineus”, sedd underifrån på de röda skivorna.

5 IMG_1591 Bitterticka Postia stiptica

Den gamla granlågan sydost om Östersjön innehåller ”alltid” den
vackert vita bittertickan, ”Postia stiptica”, den är dock ingen
matsvamp.

6 IMG_1593 Bitterticka Postia stiptica översida

När man studerar den vita bittertickan, ”Postia stiptica” på nära håll så
kan man konstatera att den inte är helvit utan snarare gulvit. Bilden
visar svampens ovansida.

7 IMG_1592 Bitterticka Postia stiptica undersida

Smaken hos bittertickan, ”Postia stiptica”, är som namnet säger,
mycket bitter, men smaken framträder ibland först efter en stunds
tuggande. Bilden visar svampens undersida.

8 IMG_1594 Granfingersvamp - Ramaria eumorpha

Granfingersvamp, ”Ramaria eumorpha”, är en av många svårbestämda
fingersvampsarter och där de växer ser man dem ofta i mer eller
mindre stora grupper.

De flesta svampar är saprotrofer, vilket innebär att de hämtar sin
näring ur dött organiskt material, i det här fallet tallbarr.

En saprotrof är en organism som tar sin näring från dött organiskt
material och många svampar och bakterier är saprotrofer.

Dessa organismer kallas ibland också felaktigt för saprofyter, men då
detta ord, som kommer från grekiskan, betyder ”rutten” och ”växt” är
det mindre lämpligt att använda då svampar och bakterier inte tillhör
växtriket.

9 IMG_1596 Granfingersvamp - Ramaria eumorpha

Bildens förmodade granfingersvamp, ”Ramaria eumorpha”, tillhör
fingersvamparna och dessa betraktades förr som säkra matsvampar
men nu vet vi att det finns många olika arter och att de dessutom är
svåra att skilja från varandra. Flera fingersvampar smakar illa och
några är dessutom giftiga.

10 IMG_1597 Granfingersvamp - Ramaria eumorpha

Fingersvampar är en gemensam benämning på flera olika släkten
basidiesvampar. De växer på marken eller på multnande stammar och
andra multnande växtdelar.

Deras fruktkroppar är upprätta, oftast livligt färgade, köttiga eller sega, korall- eller buskformiga och relativt kortlivade.

Basidierna, där basidiesporerna bildas, är långsmala och sitter jämnt
fördelade utanpå fruktkropparna och bilden visar fortfarande en
förmodad granfingersvamp som växte i gammal gramskog alldeles
öster om Östersjön.

11 IMG_1602 Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare

Svavelgul slöjskivling, ”Hypholoma fasciculare”, en svamp som
tillhör släktet slöjskivlingar, på latin ”Hypholoma”.

De är små till medelstora skivlingar, som växer på ved eller mark och
är övervägande gula, men hatten, som är torr till slemmig, är ibland
brun eller olivgrön.

Fruktkropparna har ofta trådlika hyllerester och sporpulvret är lila
eller brunaktigt.

12 IMG_1603 Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare

Till släktet slöjskivlingar förs bland annat bildens art svavelgul
slöjskivling samt rökslöjskivling och tegelröd slöjskivling.

Rökslöjskivlingen är enligt uppgift ätlig och god efter avkokning,
medan de övriga två är oätliga, och bildens svavelgula slöjskivling
kan till och med orsaka svåra förgiftningar.

Var alltid helt säkra på vad ni äter i svamparnas värld, annars låt bli!

13 IMG_1601 Luktticka Gloeophyllum odoratum

Luktticka, ”Gloeophyllum odoratum”, ingår i släktet ”Gloeophyllum”
som innehåller 5 arter i Sverige, vilka är granmussling,
”Gloeophyllum abietinum”, kolticka, ”Gloeophyllum carbonarium”,
tallstocksticka, ”Gloeophyllum protractum” och vedmussling,
”Gloeophyllum sepiarium”, som ni kan se på bild två.

Släktets arter är fleråriga eller ettåriga, hattbildande arter med
korkartat, brunt kött, som färgas svart med lut, KOH. Arterna växer
normalt på barrved, och orsakar brunröta.

14 IMG_1600 Luktticka Gloeophyllum odoratum

Utseendemässigt är bildens luktticka, ”Gloeophyllum odoratum”, en
mycket speciell art, vars hattar på lodrätt underlag är konsolformade
till hovformade, men som blir kuddlika till oregelbundet knöllika när
de bildas på ovansidan av stubbar, vilket vanligen är fallet.

Hatten är ojämn och mer eller mindre tovhårig, gulbrun till mörkbrun
eller nästan svart, på levande exemplar dock nästan alltid med en
gulaktig, ofta bred tillväxtzon.

Lukttickan växer på gran, vanligen på ovansidan av grova stubbar,
precis som på min bild och finns både i slutna och öppna miljöer,
påfallande ofta på kvarlämnade granstubbar i lövträdsdominerade
skogar.

Doften i kombination med det udda växtsättet gör denna art lätt att
bestämma, och oförstörda exemplar kan knappast förväxlas med andra
svampar.

Lukttickan doftar som en blandning av anis, ”Pimpinella anisum”,
fänkål, ”Foeniculum vulgare”, och apelsin, ”Citrus × sinensis” i
Sinensis-Gruppen, det säger väl en del om hur olika vi och våra näsor
uppfattar dofter.

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.