Sommarminnen från en gången sommar

Vår naturkrönikör Dan Damberg minns sommaren i Ugglarp.

Sommarminnen från en gången sommar,
Ugglarp om aftonen

Sommarminnen från en gången sommar, Ugglarp om aftonen, en
natur- och kulturkrönika i 14 bilder från vår västra kust i landskapet
Halland.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd första augustiveckan 2013.

 

1 IMG_0290

Det halländska urbergets is- och vattenslipade samt därmed vackert
runda former avgränsar Ugglarps strand i söder.

Dessa vackra klippor består av gnejs och granatamfibolit och har, som
sagt, slipats runda under den senaste istiden.

Amfiboliter är en grönsvarta, medelkorniga, metamorf bergarter,
ombildad bergarter, som huvudsakligen består av amfibol, det vill
säga, hornblände, och plagioklas, som är gråa och vita mineraler
tillhörande fältspaterna jämte andra mineraler som granat, kvarts och
biotit.

Granater är en grupp mineraler som finns bland annat i metamorfa
bergarter såsom skiffrar och gnejser. Dessa är slipmedel på grund av
sin hårdhet och sin egenskap att brytas sönder i kantiga fragment och
användes som smyckestenar redan av egyptier, greker och romare.

2 IMG_0291

Sågtång, ”Fucus serratus”, är en art i gruppen brunalger. Det är en
flerårig, kraftig, 50–100 centimeter hög alg, som är tillplattad,
solfjädersformig och upprepat gaffelgrenig med 1–3 centimeter breda
skott som har sågtandade kanter.

Fortplantningsorganen sitter i de något förtjockade bålspetsarna och
arten finns i svenska vatten längs hela västkusten, i Öresund och i
Östersjön på mellan 0,5–10 meters djup, där den fästad på klippor och
stenar kan bilda en egen zon. Den har dessutom på saltvattenskurorter
använts till tångbad.

3 IMG_0292

Blåmålla, ”Chenopodium glaucum”, är en ettårig, ofta nedliggande ört
som vanligen har rödstrimmig stjälk, precis som min bild visar.

Den växer på kväverika marker som vid gödselstackar och på fet
matjord i trädgårdsland och på ruderatmark.

”Om både Blåmållan och Rödmållan kan anmärkas att de på Linnés
tid växte rikligt ”på Stockholms gator”. Den förra var der
”frequentissimum” och den sednare förekom ”copiose” (L. Fl. Suec.).
”Gräset” på gatorna bortrensades den tiden icke så noga som nu.”

Ur ”Utkast till svenska växterna naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

4 IMG_0296

Att havet ligger åt vänster på bilden är inte svårt att se på den liggande
och vindpinade klibbalen.

5 IMG_0297

Förra bildens klibbal bildar här en vacker tunnel med ett välvt tak
format av den ständiga vindens pinande kraft.

6 IMG_0299

Att den vackra stenen en gång i en fjärran forntid varit mjuk och till och
med flytande är här lätt att se, flera mineraler har samverkat för att
få fram det vackra mönstret, nästan som att baka tigerkaka.

7 IMG_0303

Rödklint, ”Centaurea jacea”, är en flerårig ört som kan bli upp till åtta
decimeter hög. Rödklint blommar under sensommaren och hösten,
från juli till september, med rödvioletta blommor som sitter samlade i
två till tre centimeter breda korgar. Växten har förr använts som
färgväxt och uppges ge en gul färg.

8 IMG_0305

Strandkål, ”Crambe maritima”, är en stor, flerårig, kal ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt, rikt grenig och har
strödda blad och bladen är stora, kålartade, blådaggiga och krusiga,
varav de nedre är långt skaftade.

9 IMG_0306

Strandkål är en ganska ovanlig havsstrandsväxt som är vanligast är
den i längs Västkusten men den förekommer också sällsynt längs
Östersjöns kust upp till Uppland.

”Strandkåhl kallades den allmänt af fiskare.

 Växer på en stor del holmar vid stränder i sanden ock stengruset, samt
bland klappuren der andra örter ei kunna komma fort, til exemp. på
Lugnholmen utan för Strömstad, Linghud, stora svangen, Olaskär i
Tanum, samt åtskillige andra längs efter hela siökanten.

 Hvilken hade kunnat inbilla sig at träffa denna vilt växande i Sverige?

 Til bladen liknar den aldeles vår vanliga Blåkål, så at man skulle
hafva möda, at kunna skilja dem från hvarandra: näppeligen kan ock
någon kål hafva större ock tiockare blad, än denna. Ingenstäds viste de
at använda den til någon nytta, iag skulle dock tro, at den nästan så väl
kunde nyttias til mat för folck som annan kål.”

Ur ”Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742” av Pehr
Kalm, Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar år 1743. 

10 IMG_0319

Strandkonst, en vackert skulpterad fot med dekoration av
hjärtmusslor, idag ett konstverk, imorgon åter sand. Förgängligheten i
ett nötskal, tankeväckande, filosofiskt och ibland skrämmande.

11 IMG_0325

På gravfältet till höger på bilden finns fyra högar och en rest sten.
Högarna är 10-20 meter i diameter och en halv till en dryg meter höga.
Den resta stenen på bilden är 1,4 meter hög. Gravfältet är beläget i
Skällentorps tångallmänning.

12 IMG_0326

År 1911 undersöktes en av högarna och i den fanns en hällkista
orienterad i nord-sydlig riktning. Den var 1,6 meter lång och 0,7 meter
bred samt byggd av tre hällar på vardera långsidan och en gavel i
vardera änden. Taket bestod av fyra hällar.

Inga daterade fynd gjordes, men man kunde konstatera att den, tyvärr,
plundrats i sen tid. Troligen har gravfältet uppförts under den äldre
bronsåldern.

Bronsålder kallas den del av förhistorien som är från tiden mellan år
1700 före Kristus till år 500 före Kristus. Den brukar delas in i äldre
och yngre bronsålder och tidsperioden mellan 1700 till 1100 före
Kristus kallar arkeologerna för äldre bronsåldern.

13 IMG_0330

Bergrör, ”Calamagrostis epigeios”, är ett flerårigt, ganska grovt och
storväxt gräs med grågröna breda blad och en gråbrun vippa. Den
växer i stora bestånd från en krypande jordstam och förekommer i
nästan hela landet. Den är vanlig på torra sandmarker, till exempel i
vägkanter, på banvallar, berg och vid stränder som här.

”Finnas här och där på sandbackar och högder. De späda bladen ätas
af Kreaturen, men äldre röras de icke. Hwar man icke har tillgång til
Sandrör kan Bergrör planteras på Flygsand. Det kryper lika så med
sine rötter, men öfwertäckes det af sanden, wäxer det icke så willigt.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

14 IMG_0318

Solnedgång vid Ugglarp, se och njut, känn vinden i håret och doften
av tång.

PS!

Förlåt, ursäkta men tillåt mig att på ett naturvetenskapligt sätt få bryta
bildens förtrollning genom att säga följande…

Förklaringen till att solnedgångar, och soluppgångar, blir röda är
något förenklat uttryckt att den långvågiga strålningen från det röda
ljuset är de enda ljusvåglängder som orkar ta sig igenom den vinkel
som bildas mellan horisonten och betraktarens ögon, det blå ljuset
sprids ut, förtunnas och försvinner. Det är nämligen mycket atmosfär,
luft, att ta sig igenom och dessutom får vi inte glömma de
föroreningspartiklar och små vattendroppar, likt dimma, som finns i
luften och som också filtrerar bort kortare ljusvåglängder. Det är för
övrigt samma fenomen som gör att himlen upplevs blå på dagen, blått
ljus sprids nämligen ut lättare i atmosfären, detta kallas för Rayleigh-
spridning.

DS!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.