Svampexkursion med Södra Vätterbygdens svampklubb

Vår naturkrönikör har varit i svampskogen med Södra Vätterbygdens svampklubb.

Svampexkursion med Södra Vätterbygdens
svampklubb till Nydala kloster och Carlsnäs
bokskog

Svampexkursion med Södra Vätterbygdens svampklubb till Nydala
kloster och Carlsnäs bokskog, en naturkrönika i 24 bilder från biologiskt
och historiskt mycket rika marker invid sjön Rusken, öster om Värnamo.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av september 2013.

 

1 IMG_4998 Porslinsskivling

Den vackra porslinsnagelskivlingen, ”Oudemansiella mucida”, är en
genomskinlig och blankt snövit svamp. Den har en ring med strimmig
ovansida och växer här på en boklåga. Notera det vita
sporpulveravtrycket från den nedersta svampen på cypressflätan.  
Porslinsnagelskivlingen är allmän i sydligaste Sverige framförallt i
bokskogar.

2 IMG_4999 Blåsopp

Jag upphör aldrig att bli fascinerad av det fantastiska färgomslag, till
blåklintsblått, som blåsoppen, ”Gyroporus cyanescens”,
ögonblickligen genomgår vid ett snitt i kontakten med luftens syre.

3 IMG_5021 Blåsopp

En installation i blåklintsblått med blåsoppen som grund, notera den
kamrade foten som är fylld med en lucker och märgrik vävnad.

4 IMG_5013 Spolsnäcka på gallkremla

Spolsnäckor, ”Clausiliidae”, är en familj med landlungsnäckor som
har världsvid utbredning och omfattar många hundra arter, varav elva
finns hos oss i Sverige, bland annat bildens art slät spolsnäcka,
”Cochlodina laminata”.

Skalet är vänstervridet och spolformigt och mynningen i regel försedd
med tänder. Arterna i Sverige är mellan 9–19 millimeter höga och
flertalet av dessa arter lever i skogsmark, och många äter gärna
epifyter på levande eller döda trädstammar, eller som här på en
gallkremla.

5 IMG_5009 Spolsnäcka på gallkremla Slät spolsnäcka Cochlodina laminata

Bilden visar, som redan nämnts, en slät spolsnäcka, ”Cochlodina
laminata”, som är en art som förekommer i bland- och lövskogar av
olika typer. Den anträffas ofta på vertikala ytor såsom trädstammar,
klippor där den betar av epifytisk lav- och algvegetation. Här sitter
den dock på en gallkremla, ”Russula fellea”, och äter svamphyfer.
Arten är spridd och allmän.

Garderar dock lite med arten Strimspolsnäcka, ”Clausilia bidentata”,
men denna ska vara tydligt strimmig vilket jag verkligen inte tycker
att ”min” spolsnäcka på bilden är.

Strimspolsnäcka, ”Clausilia bidentata”, är för övrigt en art som
förekommer i skogsbiotoper av alla slag, även i tämligen fattiga
barrskogar. Den är vår vanligaste spolsnäcka och är spridd och mycket
allmän.

6 IMG_5004

Brokkremla, ”Russula cyanoxantha”, är mycket variabel i färgen, kan
skifta i grönt, gult, violett och rosa i olika styrkor, vanligen är det
grönt och violett som dominerar, precis som bilden visar.

Den växer med ek och bok i södra och mellersta Sverige men det finns
flera närstående arter av kremlor som kan vara mycket lika
brokkremlan, men som matsvampplockare behöver man inte kunna
skilja dem åt eftersom alla dessa är ätliga om de har en mild smak.

Den ovane svampplockaren bör dock se upp för förväxling med lömsk
flugsvamp, dock knappast i denna färgvariant av brokkremlan.

7 IMG_5015 Grönriska-Bokriska

Grönriskan eller bokriskan, ”Lactarius blennius”, är en art i
basidiesvampsordningen ”Russulales”. Den har en mellan 4–8
centimeter bred, mer eller mindre utbredd hatt, ofta med något intryckt
mitt.

 Hatten är grågrön till olivgrön, glänsande och klibbig i väta. Den har
ofta en svag zonering med bruna fläckar och skivorna på hattens
undersida är täta och vita men grånar vid tumning. Foten är till färgen
ljust grön.

Svampköttet är fast och vitt, mjölksaften är vit men grånar vid
intorkning och smaken är skarp vilket gör att svampen är oätlig. Arten
är allmän i bokskogar i södra Sverige och växer från augusti till
oktober. Den förekommer också längre norrut och då oftast i
bokplanteringar.

8 IMG_5014 Grå kamskivling

Grå kamskivling, ”Amanita vaginata”, även kallad ”grå ringlös
flugsvamp” eller ”strimmig flugsvamp”, är en svamp i släktet
flugsvampar, ”Amanita”. Trots sitt släktskap med exempelvis den vita
flugsvampen är den grå kamskivlingen en god matsvamp som
vanligtvis växer i skogsbryn och parker.

Kragskivlingarna skiljer sig från de egentliga flugsvamparna bland
annat genom att saknar ring runt foten vilket flugsvamparna alltid har.  

9 IMG_5016 Luden vitriska

Den milda mjölksaften avslöjar att detta är en luden vitriska,
”Lactarius vellereus”, hade mjölksaften varit brännande skarp hade
arten kanske varit slät vitriska, ”Lactarius piperatus”. Ingen av dessa
svampar är dock matsvampar.

Den tillhör släktet ”Lactarius”, ett ord som är släkt med ordet laktos
som är det samma som mjölksocker. ”Lact” betyder mjölk på latin och
man skulle kunna kalla riskorna för ”mjölksvampar” då de ofta avger
en mer eller mindre riklig och mjölkliknande vätska när de skadas.
Gamla exemplar av riskor kan dock sakna denna mjölksaft.

10 IMG_5019 Vitgul flugsvamp potatiskällarlukt

Vitgul flugsvamp, ”Amanita citrina”, luktar som rå potatis eller som
lukten i en potatiskällare. De vanligtvis ljusa, nu brunaktiga,
hylleresterna på hatten förklaras av det varit frost nattetid under några
nätter och tidiga morgnar.

11 IMG_5020 Bittersopp, skönsopp Boletus calopus

Bittersopp eller skönsopp, ”Boletus calopus”, är en art i
basidiesvampsordningen ”Boletales” och den förekommer mindre
allmänt i södra och mellersta Sverige i mager löv- och barrskog.

Bittersoppen har en kraftig fot som är gul upptill men rödaktig nedtill,
där den också har ett kraftigt ådernät.

12 IMG_5041 Skönsopp

Bittersoppens hatt är torr och ibland svagt luden samt har en gråbrun
färg och rörlagret på hattens undersida är gulaktigt, men blånar vid
tryck, vilket syns tydligt på min bild. Det gulvita köttet blånar också
lätt om det bryts, vilket också syns på bilden.

Bittersoppen har, som namnet antyder, en mycket bitter smak, vilket
gör den oanvändbar som matsvamp.

13 IMG_5023 Blodsopp

Blodsopp, ”Boletus erythropus”, är en mörkt gråbrun, rödbrun eller
nästan svartbrun sopp med en rätt kraftig klubbformad fot. Den växer i
lövskog, särskilt under ek och bok, ganska allmänt i södra Sverige, det
nordligaste fyndet har för övrigt gjorts i närheten av Sundsvall. Den är
en god matsvamp men lämpar sig inte för torkning.

14 IMG_5024 Blodsopp

Blodsoppen påminner om den giftiga djävulssoppen, ”Boletus
satanas”, och falsk djävulssopp, ”Boletus legaliae”, och är därför
olämplig som handelssvamp.

Blodsoppen är Hallands landskapssvamp.

15 IMG_5029 Ärggrön kragskivling

Ärggrön kragskivling, ”Stropharia aeruginosa”, är ej någon matsvamp
men likväl en mycket vacker svamp. Hatten är vackert ärggrön,
slemmig, med vita fjäll som lätt lossnar. Skivorna är gråbruna med en
lila ton. Foten har en ring, vars översida snart mörkfärgas av
svampens sporer. Den växer vanligtvis på marken och på vedrester i
löv- och barrskog.

16 IMG_5030 Strecknagelskivling

Strecknagelskivling, ”Megacollybia platyphylla”, är en mellanstor
skivling där hatten som ung välvd, senare utbredd och ofta med en låg
puckel. Hattens ovansida matt, grå eller gråbrun, tydligt radiärt trådig, 
där kanten spricker så att köttet blir synligt. Skivorna är glesa,
urnupna samt vita. Foten är slank, jämntjock, gråaktig och upptill
ljusare. Smaken och doften är mild, medan svampköttet är skört.

Den växer i löv- och barrskogar på murken ved, speciellt björk och är
tämligen allmän i södra och mellersta Sverige samt utmed
norrlandskusten. Den rekommenderas inte som matsvamp.

17 IMG_5032

Häxägg, liksvamp eller stinksvamp, ”Phallus impudicus”, är en
svampart i familjen buksvampar. Den växer på multnande material
från löv- och barrträd i södra och mellersta Sverige.

Häxägget, på bilden, är förstadiet till den utvuxna stinksvampen.
Fruktkropparna växer upp redan i augusti och det slemlager som
täcker svampen innehåller svampens sporer. Den mycket särpräglade
lukt som svampen utsöndrar lockar till sig flugor som vanligtvis äter
as, vilka här blir grundligt lurade. Flugorna äter dock av svampens
slemlager men får det också på sig och sprider därigenom
svampsporerna.

Namnet häxägg har den tilldelats förmodligen därför att den från detta
oskyldiga äggliknande stadium hastigt, på några få timmar, kan
förändras till en slemmig och illaluktande pjäs. Bara en häxa kan väl
ordna till något sådant, eller.

18 IMG_5035 Eksopp

Eksopp, ”Leccinum quercinum”, är en art i basidiesvampsordningen
”Boletales”. Den har en 6–15 centimeter bred hatt med orangebrun
eller tegelröd, något fjällig ovansida. Foten är 11–18 centimeter hög,
upptill brunaktig med vitaktiga, senare rostfärgade fjäll, nedtill vit till
brun med rostfärgade fjäll.

19 IMG_5040 Eksopp

Eksoppens svampkött är först vitaktigt och blir senare rosa eller
gråviolett. Dess smak och lukt är goda, och svampen, som växer under
ek från sensommaren till hösten, är ätlig och den förekommer mindre
allmänt i södra och mellersta Sverige.

20 IMG_5036 Gransopp eller tallsopp hö eksopp vä

Är svampjätten till höger på bilden en rävsopp, ”Leccinum vulpinum”, eller
en gransopp, ”Leccinum piceinum”, dessa två arter är nämligen svåra att
skilja åt, varvid jag passar på detta artproblem, dock ska båda arterna vara
goda matsvampar.

Till vänster på bilden ser ni ytterligare en eksopp, ”Leccinum quercinum”.

21 IMG_5037 Fagerkremla under bok Carlsnäs 20130914

Fagerkremla, ”Russula lepida”, växte under en bok vid Carlsnäs och
är en art i basidiesvampordningen ”Russulales”. Den har en ganska
bred, torr, matt, cinnoberröd till rosenröd, ibland vit hatt, som ofta är
något intryckt hos äldre exemplar.

Foten är rödaktig och matt och hela svampens kött är vitt och mycket
hårt. Svampen känns vid smakprov först mild men sedan kärv som
träet i en blyertspenna.

Fagerkremlan, som vanligtvis växer i parker och lövskogar under ek,
bok, avenbok och lind, är ätlig efter förvällning. Svampen
förekommer mindre allmänt i Syd- och Mellansverige.

22 IMG_5022

Här ser ni delar av dagens skörd, från vänster bland annat rimskivling,
gallkremla, pepparriska, pluggskivling, grönriska eller bokriska,
mandelkremla och blåsopp med flera av de 36 olika svamparter som
dagen gav.  

Artlistan för dagens utflykt till Nydala och Carlsnäs bokskog lördagen
den 14 september 2013 kan ni se uppräknad nedan.

Ametistskivling, ”Laccaria amethystina”

Bittersopp, ”Boletus calopus”

Blodkremla, ”Russula sanguinea”

Blodsopp, ”Boletus luridiformis”

Blåsopp, ”Gyroporus cyanescens”

Brokkremla, ”Russula cyanoxantha”

Brunsopp, ”Boletus badius”

Fnöskticka, ”Fomes fomentarius”

Gallkremla, ”Russula fellea”

Gallsopp, ”Tylopilus felleus”

Granfingersvamp, ”Ramaria eumopha”

Grå kamskivling, ”Amanita vaginata”

Honungsskivling, ”Armillaria borealis”

Gul kantarell, ”Canthaellus cibarius”

Lakritsriska, ”Lactarius helvus”

Luden vitriska, ”Laktarius vellereus”

Mörk doftriska, ”Lactarius mammosus”

Mörk trattskivling, ”Clitocybe clavipes”

Narrkantarell, ”Hygrophoropsis aurantiaca”

Pluggskivling, ”Paxilus involutus”

Porslinsskivling, ”Oudemansiella mucida”

Rimskivling, ”Cortinarius caperatus”

Ringmussling, ”Pleurotus dryinus”

Rodnande flugsvamp, ”Amanita rubescens”

Rosenfotskremla, ”Russula roseipes”

Rävsopp, ”Leccinum vulpinum”

Sammetssopp, ”Boletus subtomentosus”

Sköldskivling, ”Pluteus atricapillus”

Stor lökbroskskivling, ”Marasmius alliaceus”

Strecknagelskivling, ”Megacollybia platyphylla”

Strumpticka, ”Polyporus varius”

Svartkremla, ”Russula nigricans”

Svedkremla, ”Russula adusta”

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”

Trappspindelskivling, ”Cortinarius trivialis”

Vit flugsvamp, ”Amanita virosa”

Vitgul flugsvamp, ”Amanita citrina”

Vårtig röksvamp, ”Lycoperdon perlatum”

 

 

23 IMG_5025 Mandelriska

Bilden visar några vackra mandelriskor i svampkorgen hos en av de
deltagande mykologerna från Södra Vätterbygdens svampklubb.
Mandelriskan är en mycket god matsvamp men den har en vit mjölksaft
som är som klister om man får den på fingrarna.

24 IMG_5026 Svampkorgarna är fyllda

Avslutningsbilden för denna gång är ytterligare en titt ner i en vacker
och välfylld svampkorg samtidigt som jag konstaterar att dagens svampfynd
blev en raritet i form av den sällsynta rosenfotskremlan, ”Russula roseipes”.

Rosenfotskremlan är en vackert rosa till gulröd kremla med gulaktiga
skivor och mild smak, dess fot är vit med mer eller mindre rosaröd
anstrykning och den växer med tall som finns lite här och var i anslutning
till Carlsnäs bokskog. Tyvärr missade jag att fotografera denna svampraritet.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.