Trädgårdens blommor i maj

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har förevigat blommorna i trädgården.

Trädgårdens blommor i maj

Trädgårdens blommor i maj, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder
från en resa i botanikens tecken på hemmaplan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av maj 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara!

 

1 IMG_3436

Mossflox, ”Phlox subulata”, är en blågullsväxtart som ingår i släktet
floxar, och i familjen blågullsväxter, ”Polemoniaceae”.

2 IMG_3440

En rödblommig hägg som härstammar från Packebo i Hagshults
socken, Vaggeryds kommun, där den spontana mutationen en gång
ska ha uppstått och där moderträdet en gång fanns.

3 IMG_3442

Blåsuga, ”Ajuga pyramidalis”, är en två- eller flerårig ört med
särpräglad pyramidformad byggnad som ingår i familjen
kransblommiga växter, ”Lamiaceae”, ”Labiatae”.

”Örten är liten, högst ett qvarter lång, växer upprätt och har mörkblått
utseende…

…Bladen sitta midtemot hvarannan och i kors samt det ena öfver det
andra så att de utgöra en 4-kant då växten ses uppifrån och nedåt; och
som de nedersta bladen äro störst och de öfra blifva småningom
mindre, måste af 4-kantiga formen tillika bildas en pyramid.”

Conrad Quensel i ”Svensk Botanik IV” av J. W. Palmstruch år 1805.

4 IMG_3444

Förgätmigejer, ”Myosotis”, är ett- till fleråriga, ofta lågväxta örter
med upprätt stjälk. Bladen är långsmala, håriga eller nästan kala.

Blomställningen är klaselik och bladlös upptill. Foder grunt till djupt
femflikat, med utspärrade krokspetsade hår eller med raka tilltryckta
hår.

Kronan är skål- till fatlik, blå eller sällan vit eller gulvit, ibland rosa i
knopp, kronpip med gula knölar i mynningen och kronbräm femflikat,
plattat eller skålformigt.

Bilden visar arten äkta förgätmigej, ”Myosotis scorpioides”.

5 IMG_3445

Pärlhyacint, ”Muscari botryoides”, ingår i familjen hyacintväxter, på
latin ”Hyacinthaceae”.

”Lökarna af denna lilla wackra, luktlösa Wårblomma hafwa på et eller
annat ställe af någon händelse kommit utur Trägårdar, och derigenom
blifwit inhemske. Man känner ingen nytta af Perlhyacinten, utom den
at den pryder sit ställe i Trägårdar.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

6 IMG_3448

Blommorna från gullvivan användes förr till att färga brännvin och
snus och man har också gjort vin, så kallat oxläggevin, på blommorna.

Späda blad har använts till sallad och flera mer eller mindre förädlade
sorter av gullviva odlas och former med röda blommor, formen
”hortensis” och finns ofta i gullvivepopulationer i gamla trädgårdar,
precis som här.

7 IMG_3575

Apropå gullvivor, ”Bladen ätas wäl, men utan begär af Geten, Fåret
och Hästen. De hafwa för detta warit mycket anwände til föda för
menniskor, och njutits dels i Grönkål, dels stufwade, dels til Sallat,
och man har äfwen bakat dem in i Pannkakor; men detta bruk har
gifwit wika för andra grönsaker…

…De utur sina Blomhylster uttagne och torrkade Blommor, har man
nyttjat såsom Thee, dels ensamme, dels i blandning med andra Örter, i
synnerhet för dem som dragas med Flussgickt. Såsom botemedel i
denna sjukdom, förtjenar det dock icke rekommenderas, fast det
oskyldigt kan nyttjas, och är i synnerhet i blandning med torr
Citronmeliss et icke obehageligt Thee, och mycket gagneligare än det
gröna Ostindiska. Det så kallade oxläggevinet, som af dem beredes, är
en angenäm, läskande och sund dryck.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

8 IMG_3450

Stor ormrot, ”Bistorta officinalis”, är en växtart i familjen
slidknäväxter och förekommer i stora delar av Eurasien.

Arten är sällsynt förekommande i Syd- och Mellansverige och den
växer på fuktig och näringsrik jord i parker och gamla trädgårdar.

9 IMG_3453

Gyllenkroks Astrakan, ”Malus domestica”, blommar rikligt i vår.
Fruktköttet är saftigt och mycket gott, men frukten kan dock bara
lagras en kortare tid samt är tyvärr mottaglig för sjukdomar.

10 IMG_3456 Röd nejlikrot Geum coccineum

Röd nejlikrot, ”Geum coccineum”, är en rosväxtart som ingår i
nejlikrotsläktet och familjen rosväxter. Naturligt utbredningsområde
är Balkan, Turkiet och Kaukasus.

11 IMG_3459

Backtrav, ”Arabidopsis thaliana”, är en ettårig, ganska späd blågrön
ört som kan bli omkring tre decimeter hög.

Stjälken är kal eller nedtill hårig och ganska sparsamt grenig upptill
och de flesta bladen är samlade i en basal rosett, de är ganska små,
oskaftade, helbräddade och glest klädda med små stjärnhår.

12 IMG_3582

Den holländska tulpanlökshysterin på 1600-talet är en av de mest
omskrivna och spektakulära marknadskrascherna i historien. En
österrikisk ambassadör i Konstantinopel skickade 1593 tre lökar till
sina vänner i Wien. En konserverade den i socker, den andre åt upp
den med salt och olja medan den tredje, en professor, faktiskt satte
löken i jorden.

När han märkte vilka fina blommor han fick tog han med sig en
samling frön och lökar som han planterade vid sitt universitet i Leiden
i Holland.

De sällsynta och exotiska tulpanlökarna blev mycket snabbt ett
populärt samtalsämne bland holländarna och professorn försökte sälja
några av dem för att tjäna lite pengar, dock utan att lyckas eftersom de
ekonomiskt medvetna holländarna tyckte det var ”een beetje te duur”,
det vill säga, lite för dyrt.

Så en natt bröt sig en inbrottstjuv in i professorns hus och stal
tulpanerna. Dessa såldes sedan på svarta marknaden till ett lägre pris
än professorns och under de år som följde spred sig sedan
tulpanlökarna successivt och blev mycket populära i Holland.

Så småningom allt dyrare och sakta men säkert växte tulpanhysterin
bland de annars så förnuftiga och försiktiga holländarna. Långsamt
först och sedan i en exploderande hastighet och man började spekulera
i dem på börserna i Amsterdam och Rotterdam.

Tulpanerna manipulerades utseendemässigt med hjälp av olika virus
för att åstadkomma spektakulära färgkombinationer, vilket i sin tur
ledde till att det plötsligt gick mode i tulpaner. Allra värdefullast var
flammiga och flerfärgade tulpaner.

Folk började diskutera och spekulera i hur nästa års tulpaner skulle se
ut och vad de skulle komma att kosta.

Försigkomna handelsmän och spekulanter köpte på sig extra stora
lager av tulpaner inför varje säsong i hopp om att priserna skulle stiga
vilket de också mycket riktigt gjorde.

Borgare och bönder, handelsmän och arbetare, alla började plötsligt
spekulera i tulpanlökar. Skeptikerna sa efter ett tag att priserna
”omöjligt kunde gå högre”, bara för att därefter se sina bekanta göra
enorma vinster på att enbart köpa och sälja något som bara fortsatte att
stiga och stiga i pris.

13 IMG_3519

Marknaden för tulpaner blev en självuppfyllande dröm med priser på
väg rakt upp i himlen.

Tulpanernas värdestegring motiverades med att tulpanlöken skulle bli
den nya världsvalutan. De blev den definitiva framgångssymbolen för
bankirer och köpmän som redan hade allt.

En köpman ska år 1636 ha gett två laster vete, två laster råg, fyraoxar,
åtta grisar, tolv får, två tunnor vin, fyra tunnor öl, två lådor smör,
tusen pund ost och en kanna silver för en tulpanlök.

En annan av de mest sällsynta tulpanerna, den tvåfärgade
rosentulpanen ”Semper Augustus”, kostade mer än ett helt hyreshus i
centrala Amsterdam, berättar Nicolaas Posthumus i ”Inquiry into the
History of Prices in Holland”.

Handeln med tulpaner utvecklades i rask takt och med mycket
uppfinningsrikedom, allt för att tillgodose allas behov och önskemål
att vilja ta olika risker. Det fanns nämligen en växande skara
spekulanter som önskade investera lite pengar och med hög risk få
bästa möjliga hävstångseffekt på sina satsade pengar och följaktligen
dök även tulpanoptioner upp på marknaden.

På så sätt kunde en hugad spekulant med en köpoption försäkra sig om
att få köpa tulpaner till ett i förväg bestämt pris vid ett bestämt datum.
Fast utan att lägga upp pengar nu. På samma sätt kunde säljaren få en
delbetalning redan nu samt dessutom vara garanterad ett bestämt pris
och en säker leverans.

Risken som utfärdaren tog var att tulpanerna skulle stiga mer i värde
än lösenpriset på optionen och därmed bli sittandes med en förlust, om
än en fiktiv förlust i form av en missad vinst.

Men en slipad spekulant grämde sig lika mycket över en missad vinst
som en realiserad förlust. Köparen hade däremot en motsatt
uppfattning och spekulerade i att priserna skulle stiga mer än
optionens lösenpris och på så sätt generera en vinst med ett litet satsat
kapital.

Den holländska tulpanhysterin på 1600-talet är kantad av de mest
besynnerliga framgångshistorier och tragedier. Då, liksom i
modernare bubblor, var det en blandning av fundamenta och
flockbeteende som möjliggjorde både den spektakulära uppgången
och den efterföljande oundvikliga kraschen.

Tulpanlökarna var ju verkligen sällsynta, exotiska samt framodlade
enligt konstens alla regler och med den dåvarande holländska
vetenskapens alla möjligheter. Det som är unikt är värdefullt,
resonerade holländarna, som en van Gogh eller en Rembrandt.

Men historiker och experter har problem med att hitta rationella
förklaringar till vad det var som möjliggjorde att priserna på
tulpanlökar tjugofaldigades under januari år 1637, under endast en
månad, vilket omedelbart följdes av en ännu större nedgång månaden
efter i samband med en beryktad tulpanauktion i Alkmar som omsatte
75 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Priserna upphörde plötsligt att stiga och började istället sjunka i
rasande takt, till allas stora förvåning och tulpankraschen var ett
faktum.

Vad som egentligen initierade kraschen är det än idag ingen som med
säkerhet kan säga, ”It’s in the nature of a speculative boom that almost
anything can collapse it”, skrev John Galbraith i ”A Short History of
Financial Euphoria”.

14 IMG_3585

Måbär, ”Ribes alpinum”, liknar rödavinbärsbusken men
måbärsbusken skiljer sig dock från sina släktingar krusbär och vinbär
genom att i regel vara tvåbyggare, bilden visar hanplantor.

Bildens hanblommor bildar större och rikare uppåtriktade klasar med
10 till 30 blommor, medan honbuskarnas blomställningar är mer
anspråkslösa med 2 till 5 blommor.

Pistill och ståndare finns visserligen i både han- och honblommorna,
men i hanblomman på bilden är pistillen rudimentär och steril, och i
honblomman är istället ståndarna rudimentära och sterila.

15 IMG_3586

Skelört, ”Chelidonium majus”, är en medelstor hårig ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög och har gulröd mjölksaft. Arten ingår i
familjen vallmoväxter, på latin ”Papaveraceae”.

Enligt Nyman år 1867 har extrakt av skelört använts bland annat mot
”tröga vätskor, blekpussighet och vattensot”.

Bladen ansågs vara sårläkande och med mjölksaften kunde man ta
bort vårtor och bota revorm, men mjölksaften användes även mot
skelögdhet och olika ögonsjukdomar, därav dess namn.

”Redan tidigt om våren visar sig Svalörtens späda grönska; det är dess
rotblad, hvilka nyss utvecklat sig och utträtt ur sitt väl ombonade
vinterläger. Hela den unga växten sväller redan af gul mjölk och snart
utveckla sig blommorna, hvilka sedan efterträda hvarandra under en
längre tid, ehuru hvar blomma räcker endast helt kort.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

16 IMG_3520

Avslutningsbilden för denna gång blir på det lilla vackra solitärbiet
glödsandbi, ”Andrena fulva”, som intensivt samlade nektar i
krusbärsbusken.

I solljuset denna majdag glöder den verkligen och gör sålunda skäl för
sitt namn.

Glödsandbi eller rödsandbi är en art i insektsordningen steklar som
tillhör överfamiljen bin och familjen grävbin.

Glödsandbiet har röd behåring på ovansidan av kroppen och svart
behåring på undersidan och på benen.

Utbredningsområdet omfattar centrala Europa, från södra
Skandinavien till Balkan och dess habitat är öppna skogar och
hagmarker, men det kan ibland också hittas i parker och som här i
trädgårdar.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.