Västkustsommar, del 5

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt västkusten.

Västkustsommar, del 5

Västkustsommar, del 5, en natur- och kulturkrönika i 19 bilder från
Svea rikes västra kust, om biologisk mångfald, sand och klippor och
salta havsstänk.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av augusti månad
år 2014.

 

1 IMG_1232

Den halländska kusten är i långa stycken klippig och påminner om
Bohuslän. Just nu är det ovanligt mycket synliga klippor och stränder
på grund av lågvatten till följd av högt atmosfäriskt tryck.

2 IMG_1233

Genom att studera lavpåväxten på klipporna kan man tydligt se vad
den normala vattenlinjen brukar gå.

3 IMG_1221

Detta stora block är nu synligt i sin helhet vilket betyder att
havstulpanerna och blåstången just nu är ovanför havsytan.

4 IMG_1220

Havstulpanerna på bilden är en grupp i kräftdjursunderklassen
rankfotingar. Alla de cirka 15 arterna i Norden är marina och sitter
fast på fasta föremål, vanligen som här på klippor i strandzonen, där
de bildar en typisk bård. Hela kroppen omges som ni kan se av
kalkplattor och är rund och 1–3 centimeter i diameter.

Det vanligaste släktet i Sverige är ”Balanus” och de fångar sin föda
genom rytmiska slag med cirrerna, det vill säga, mellankroppens
omvandlade extremiteter.

Flera arter havstulpaner har negativ ekonomisk betydelse genom att
de sätter sig på sidorna av fartyg och på så sätt nedbringar farten.

5 IMG_1222

Det här relativt lilla blocket, också det tillfälligt ovanför havsytan,
härbärgerar ett antal strandsnäckor i släktet ”Littorina”, arten kanske
är vanlig strandsnäcka, ”Littorina litorea”.

6 IMG_1223

Strandsnäckor, på latin, släktet ”Littorina”, är marina framgälade
snäckor med fem arter vid svenska västkusten. En av dessa, vanlig
strandsnäcka, se ovan bild 5, var tidigare vanlig också i Östersjön
men försvann därifrån när Öresund och Bälten blev grundare och
Östersjöns vatten mer utsötat, se Littorinahavet för cirka 8500-3000
år sedan.

Strandsnäckor lever, som på bilden, på klippiga stränder, ofta i
tidvattenszonen, men också på tång ned till några meters djup.

7 IMG_1219

Blåstång, klotång, hötter, ”Fucus vesiculosus”, kär alg har många
namn, är en art i gruppen brunalger. Blåstång är en flerårig havsalg
med luftblåsor som sitter parvis på den gaffelgreniga, bandformiga
bålen.

8 IMG_1213

Detta är också blåstång och har han- och honorgan i uppsvällda
bålspetsar på skilda individer och arten är allmän längs Sveriges hela
västkust och i Öresund och Östersjön i grunt vatten på klippor och
stenar. Den har en stor ekologisk betydelse, bland annat för
fiskreproduktionen.

De små vita prickarna på algbålen är så kallade mossdjur som är
filtrerare.

Mossdjur eller bryozoer, ingår i stammen ”Bryozoa”, och är
vattenlevande djur med cirka 5000 olika arter, varav över 100 finns i
Sverige, flertalet är marina.

Mossdjur är små och bara mellan 0,25–1,5 millimeter stora och
kolonibildande och kan hos vissa arter bli stora klumpar eller buskar.

9 IMG_1228 Bärnsten

En bärnsten, äntligen, tänkte jag, aldrig har jag fått förmånen att hitta
en bärnsten, jag satte mig på huk och plockade upp föremålet som då
visade sig vara den vackra röda hallandsgnejsen med en påväxt av den
mörkt röda algen havsstenhinna.

Havsstenhinnan, ”Hildenbrandia rubra”, finner man här på västkusten
men också på östkusten på stenar och klippor som röda krustor,
hinnor, 0,2–0,3 millimeter tjocka.

10 IMG_1204

Så till en liten raritet, sandmållan, ”Atriplex laciniata”, som är en
ettårig ört med silverfärgade blad och oftast nedliggande, rödaktig
stjälk.

Bladen är äggrunt rombiska till lansettlika med kilformad bladbas
och glest och grovt tandad bladkant. Sandmållan blommar från juli
till september med oansenliga blommor och det är verkligen
inte ”varje dag” som jag ser denna lilla rara växt.

11 IMG_1207

Sandmållan förekommer sällsynt på tånggödslade sandiga
havsstränder, från Bohuslän och norra Halland till Skåne och arten är
sporadisk i uppträdande och kan vissa år vara mycket sällsynt.

12 IMG_1215 Strandskräppa

Strandskräppa, ”Rumex maritimus”, är en flerårig, men ofta
kortlivad ört med smala blad och täta kransar av gulaktiga, till som
på bilden, rödaktiga blommor. Stjälken är upprätt och kan bli över en
halv meter hög, men kan ibland, som här, vara bara ett par centimeter.

Strandskräppa växer på sandiga eller dyiga havsstränder från
Bohuslän till Uppland, men också i inlandet i diken och på
sjöstränder.

”Blomkransarna bli, isynnerhet de öfre, slutligen så täta och
invecklade i hvarandra att de icke kunna redas; der de då ligga
sammangyttrade i strandens tångbäddar kan man tycka sig se ‘någon
hastig likhet med en mängd långbenta hafsinsekter’.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

13 IMG_1216

Bildens ältranunkel, ”Ranunculus flammula”, användes i äldre tid
som medicin mot frossa och ”ältan” som var en beteckning för
diverse barnsjukdomar.

Ältan, en vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på
barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom
främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bland
annat matleda och frossan, det vill säga malaria.

Rakitis, rachitis, rakit, kallades tidigare för engelska sjukan, och var
en skelettsjukdom hos barn orsakad av brist på D-vitamin.

Störning av upptag och omsättning av kalcium medför att
benvävnadens mineralisering fördröjs och följden blir hämmad
tillväxt och ibland deformerade extremiteter. Rakit har länge varit en
sällsynthet i Sverige tack vare att de allra flesta småbarn har fått
tillskott av D-vitamin och även fått D-vitaminberikad mjölk.

En stor del av kroppens D-vitaminbehov tillgodoses genom bildning
av vitaminet i huden under inverkan av solens ultravioletta strålning.
Hos invandrade utomeuropéer har otillräcklig solexposition och
annorlunda kostvanor medfört att D-vitaminbrist börjat bli vanligare
hos både barn och vuxna i Sverige och den bensjukdom som orsakas
av D-vitaminbrist heter hos vuxna osteomalaci.

14 IMG_1247

Kråkbär, ”Empetrum nigrum”, är ett lågt vintergrönt ris med
barrlika blad, oansenliga blommor och svarta bärlika frukter där
stammen ofta är nedliggande och rotslående. Frukterna har en fadd
lite besk smak och är inte särskilt goda att äta.

”En låg och krypande buske, som är allmän på de magraste fält och
backar, äfwen hwar bottnen är sur, och wäxer så gärna på en
grusbacke och sandhed, som i myror och kärr…

…Fattigt folk rifwa wäl af den, hwar den wäxer något frodigt, för at
gagna den til bränsle, och barn äta understundom bären, som i början
wålla någon yra med hufwudwärk, och det är all den nytta, man gör
sig af busken i Swerige.””

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

15 IMG_1248

Klippmarkernas enebuskar har verkligen anpassat sig till de ständiga
vindarna från västerhavet och har fått en fulländad krypande form
bara någon till några decimeter över marken, namnet kryp-en
stämmer verkligen.

16 IMG_1249

Här ser man de användbara och vackra enbären, emedan själva
enebusken själv bara är marginellt högre än kråkriset till höger på
bilden.

17 IMG_1245

Bilden visar en brosklav i släktet ”Ramalina”, kanske är det arten
fågeltoppsbrosklav, på latin ”Ramalina polymorpha”, som är en art i
gruppen busklavar. Den gulgröna eller grågröna bålen består av
talrika och tuvlikt samlade, 2–5 centimeter långa, smala grenar.

Grenarna, som är oregelbundet inskurna, har rynkig och räfflad
ovansida med långsträckta, tättsittande soral, det vill säga, organ där
soredier, vegetativa förökningskroppar, bildas. Fruktkroppar är
mycket sällsynta.

Arten växer på exponerade klippor, framför allt på fågeltoppar, och
finns i hela Sverige, vanligast längs kusterna och i fjällen.

Ni ser väl den helskäggige piraten med svart ögonlapp på sitt vänstra
öga, vit huvudduk och långt hår som blickar ut emot havet.

18 IMG_1241

Det är ett spännande och vackert landskap som breder ut sig utmed
Hallands kuster och som inbjuder både till upptäckarglädje och
rofyllda vandringar.

19 IMG_1212

Avslutningsbilden för denna gång får bli en dramatisk och färgstark
solnedgång över Boabjer söder om Vesslunda naturreservat inte långt
från Suseåns mynning.

På återseende!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. B. Wigh skriver:

    Fina och intressanta naturbilder.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.