Vesper om våren vid Duveled

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Duveled.

Vesper om våren vid Duveled

Vesper om våren vid Duveled, en naturkrönika i 17 bilder om en
underbar afton när solen sakta sjönk under horisonten bakom
syenitkullarna emedan koltrastarna ackompanjerade med de skönaste
toner.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd en vecka in i maj månad
anno 2013.

 

1 IMG_4073

Gårdarna Duveled och Skogshyltan har utan tvekan Vaggeryds
kommuns vackraste samling av syenitkullar och det är den enda plats i
världen där just denna typ av syenit förekommer och området börjar i
norra delen av Byarums socken och sträcker sig ungefär 30 kilometer
söderut med en bredd av cirka 4 kilometer i vinkelrät öst-väst riktning.
Bergarten är mycket mineralrik och ger därför upphov till en
spännande och mångfacetterad flora.

Bilden visar den vackra dammen i Södra Duveled från öster mot
väster denna ljuvliga majkväll.

2 IMG_4052

Namnet syenit, kommer av latinets ”lapis syenites”, vilket betyder
”sten från Syene”, och är en ljusgrå eller rödaktig magmatisk bergart
som bildats på stort djup i jordskorpan. Den består huvudsakligen av
mineralet kalifältspat med mindre mängder av plagioklas, biotit,
pyroxen eller amfibol samt även mindre mängder kvarts eller nefelin.

Den speciella typ av syenit som finns här hos oss i kommunen kallas
för Vaggerydssyenit och bildar dessa runda vackra kullar vid Södra
Duveled. Denna bergart är drygt en miljard år gammal vilket är
gammalt även i geologiska sammanhang.

Bildens gamla björk håller på att återgå in i de urgamla kretsloppen
bland annat med hjälp av fnösketickorna på dess stam.

3 IMG_4053

Stora och gamla hasselbuketter finns i mängder vid Södra Duveled,
därför hittar man ofta den lilla rosa vätterosen här.

4 IMG_4056

Hasselbuskens hanhängen är vackra men inte väl sedda hos alla som
lider av pollenallergi. Arten hör för övrigt hemma hos oss i Europa
samt i Främre Asien och den växer i lövängar, lundar, örtrika
barrskogar och hagar.

I Sverige är hassel allmän till tämligen allmän norrut till Uppland och
mindre allmän norr därom till Ångermanland. De mest storväxta
hasslarna i Sverige anses de på Gotska Sandön vara.

5 IMG_4059

Den lilla bäcken rinner ner i dammen med till synes friskt vatten men i
detta vatten finns kväve, fosfor och kalium från de omkringliggande
åkrarna vilket leder till övergödning av dammen.

6 IMG_4064

På grund av gödningsämnen från odlingslandskapet trivs tyvärr stora
mängder med grönalger i det ljumna och grunda vattnet.

7 IMG_4078

I den västra delen av dammen ligger mängder med grodrom på
bottnen och tyder på att det är åkergrodor som lekt under våren.

Åkergroda, ”Rana arvalis”, är en art i familjen äkta grodor. Den kan
bli cirka 8 centimeter lång och varierar från grå till brun, medan hanen
under parningsperioden blir vackert blå. Åkergroda liknar vanlig
groda men har bland annat spetsigare nos och ett helt annat läte, den
låter som fjärran skällande hundar, ”woop-woop-woop”.

8 IMG_4083

”Lika lysande som vanlig, gör sig Kalflekan strax bemärkt och bildar
till och med ett utmärkande drag i växtligheten om våren på stränder
och våta ängar eller vid bäckar. Den växer der sällskapligt, i stora
massor, stundom så täta att hela ängar bli alldeles klädda med de stora,
höggula blommorna.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

9 IMG_4050

Vårstarr, ”Carex caryophyllea”, förekommer mest i södra och
mellersta Sverige. Den är vanlig i lågväxta ängsmarker, men kan lätt
förbises på grund av att den växer enstaka och att den är ganska liten.
Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades redan år 1791.

Det latinska artnamnet ”caryophyllea” betyder ”lik karyophyllon” och
är en växt som omnämns av Plinius. Namnet betyder nejlika och kan
syfta på någon nejlikväxt ur familjen ”Caryophyllaceae” eller på den
bruna kryddan från kryddnejlika ”Sizygium aromaticum” som hör
hemma i familjen myrtenväxter ”Myrtaceae”.

10 IMG_4054

Vårfryle, ”Luzula pilosa”, är vanlig i hela landet, den växer i skogs-
och hagmark och den första fynduppgiften är från Mörrum i Blekinge
och publicerades redan år 1662.

”Och blommorna hade sina årstider i gläntan. Vårfryle tidigast, helst
då uppe på något stenblock som hade urgröpningar nog för att
fasthålla små växtsamhällen och som stenblocket då gärna gjorde stor
affär av.”

Ur ”Gläntor och myter” av Harry Martinson från ”Utsikt från en
grästuva” från år 1963.

11 IMG_4058

Kranshakmossa, ”Rhytidiadelphus triquetrus”, är allmän i stora delar
av södra Sverige men mer och mer sällsynt norrut. Kranshakmossan
växer vanligen i lövskogar men även i barrskogar om det är kalkrik
och näringsrik jord.

Kranshakmossan används till att göra kransar av, därav dess namn och
mossan är Västmanlands landskapsmossa.

12 IMG_4060

Där föregående bilds kranshakmossa finnes där finnes ock blåsippan
och vitsippan, vilka hör de mest efterlängtade vårblommorna till.

13 IMG_4062

Vårlök är den vanligaste av vårlökarna i släktet ”Gagea” och påträffas
allmänt från Skåne till Uppland, längre norrut är den sällsynt och den
saknas helt i de nordligaste landskapen. Den växer i lundar, skogar
och parker och den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-
talet.

”Wåfferdags-lök, w. i kåltäppor. a. Dess lökar kunna kokas och ätas:
äfwen torkas och malas til mjöl under misswäxt, hwaraf med litet
tilsats af annat mjöl, bröd bakas.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

14 IMG_4063

Gullvivan, ”Primula veris”, förekommer i Syd- och Mellansverige,
den växer i ängsmark, gräsmark och i skogar på mullrik mark, och
föredrar kalkrika jordar. Bladen sitter i en basal rosett och därför trivs
gullvivan bäst i låg vegetation och den missgynnas då omgivande
vegetation blir för högväxt. Arten är känd sedan medeltiden.

”Bladen ätas wäl, men utan begär af Geten, Fåret och Hästen. De
hafwa för detta warit mycket anwände til föda för menniskor, och
njutits dels i Grönkål, dels stufwade, dels til Sallat, och man har äfwen
bakat dem in i Pannkakor; men detta bruk har gifwit wika för andra
grönsaker…

…De utur sina Blomhylster uttagne och torrkade Blommor, har man
nyttjat såsom Thee, dels ensamme, dels i blandning med andra Örter, i
synnerhet för dem som dragas med Flussgickt. Såsom botemedel i
denna sjukdom, förtjenar det dock icke rekommenderas, fast det
oskyldigt kan nyttjas, och är i synnerhet i blandning med torr
Citronmeliss et icke obehageligt Thee, och mycket gagneligare än det
gröna Ostindiska. Det så kallade oxläggevinet, som af dem beredes, är
en angenäm, läskande och sund dryck.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

15 IMG_4067

Vätteros, ”Lathraea squamaria”, är en helt rosaröd, eller sällan vit,
parasit och hör till det fåtal växter som saknar klorofyll.

Vätterosen finns i södra och mellersta Sverige upp till Dalarna och
Gästrikland. Den är inte så vanlig och växer på mullrika marker, ofta i
hässlen, och kan parasitera på flera arter av lövträd. Vanligen är det
dock hassel, ”Corylus avellana”, klibbal, ”Alnus glutinosa” eller asp,
”Populus tremula” som fungerar som värdväxter för vätteros.

16 IMG_4069

Förr hörde vätterosen hemma i familjen lejongapsväxter,
”Scrophulariaceae”, men numera förs den till familjen snyltrotsväxter,
”Orobanchaceae”.

”I anseende till Vätterosens underjordiska växt, mystiska utseende,
men vackra liffärg, har hon med allt skäl blifvit egnad de
underjordiske eller vättarne.”

Ur ”Kritisk ordbok öfver svenska växtnamnen” av Elias Fries år 1880.

17 IMG_4075

Solnedgång över syenitkullarna, det är vesper och det är en sådan
kväll när man inte vill gå hem från den vackra majnaturen, i fjärran
sjunger koltrast och rödhake.

Vesper är det latinska ordet för ”afton” eller ”kväll” och är samtidigt
en tidebön, aftongudstjänst, som hålls ungefär vid solnedgången. Den
hör både i öst- och västkyrkan till de viktigaste tidebönerna och är ofta
sjungen och ibland även konstnärligt tonsatt. Den traditionella svenska
benämningen är aftonsång. I vespern ingår bland annat psaltarpsalmer,
kort textläsning och nytestamentlig lovsång, Magnificat.

I den bysantinska vespern ingår bland annat ljuständning med hymnen
”Fos hilaron” eller på svenska ”Glädjerika ljus”.

Höjdpunkten utgörs i västkyrkan av Magnificat, Marias lovsång, och i
Svenska kyrkan har vesper ofta blivit namnet på en högtidlig
kvällsgudstjänst av varierande textligt och musikaliskt innehåll.

På 1600-talet ersattes vespern i Sverige av aftonsång med predikan
och i England sammanslogs den med completoriet till evensong.
Under benämningen vesper infördes i Sverige vid 1800-talets slut,
efter tyskt mönster, mera fritt utformade liturgisk-musikaliska
kvällsgudstjänster och sedan 1920-talet förekommer åter den
traditionella vespern, nu i svensk språkdräkt.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.