Vildmarksbyn vid Kyllesjön

Vår natur – och kulturkrönikör Dan Damberg har besök Vildmarksbyn
vid Kyllesjön.

Vildmarksbyn vid Kyllesjön

Vildmarksbyn vid Kyllesjön, en natur- och kulturkrönika i 29 bilder
från en plats väster om Nyholm, väster om Skillingaryd om lappkåtor,
kolarkojor, fiskarkojor och biologisk mångfald.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av oktober hösten
2014.

 

1 IMG_1460

I vildmarksbyn alldeles invid Kyllesjön kan man välja att övernatta i
en lappkåta, i en kolarkoja eller i en fiskarkoja som alla tre ligger
alldeles intill varandra och nära sjön.

Man kan ta en tur med kanoten eller med roddbåten och njuta av
tystnaden och vildmarksljuden ute på sjön.

För att få tillgång till anläggningen ska man ringa och boka tid hos
ägarna Annie Johansson och Johan Larsson i Kyllås.

2 IMG_1453

Kyllesjön är en sjö i Vaggeryds kommun i Småland och ingår i
Lagans huvudavrinningsområde. Sjön är som mest 6,6 meter djup och
har en yta på 0,191 kvadratkilometer samt befinner sig 276,1 meter
över havet.

Vid provfiske har abborre fångats i sjön.

3 IMG_1470

Kyllesjön ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar för
”Mynnar i Västerån”. Medelhöjden är 278 meter över havet och ytan
är 24,51 kvadratkilometer.

Det finns inga delavrinningsområden uppströms utan
avrinningsområdet är högsta punkten.

Älgabäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 4,
vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 4 vattendrag innan det
når havet efter 216 kilometer.

Delavrinningsområdet består mestadels av skog, cirka 81 %, och
avrinningsområdet har 1,41 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det
en sjöprocent på 5,7 %.

4 IMG_1469

Om vädret är mindre bra kan man sitta torr under det stora taket
alldeles bredvid lappkåtan, kolarkojan och fiskakojan.

5 IMG_1452

Om och när man hyr anläggningen finns det gott om torr ved att tillgå
i den lilla vedboden alldeles söder om lappkåtan, kolarkojan och
fiskakojan.

6 IMG_1461

Jag förmodar att den lilla kojan på de halvmeterhöga benen är ett
skafferi för medhavd mat, allt för att inte skogens djur ska komma åt
godsakerna.

7 IMG_1454

Det är vackra gedigna interiörer och miljöer som möter besökaren, allt
skapat en gång av Karl-Erik Storck från Skillingaryd. ”Charlie” som
han också kallades fick för övrigt Vaggeryds kommuns kulturpris år
1998.

8 IMG_1457

Ytterligare en interiörbild från de båda vackra ”husen”, lappkåtan,
kolarkojan och fiskarkojan.

9 IMG_1467

De vackra interiörbilderna får och kan tala för sig själva. En sak är
dock säker, man behöver inte frysa då ett antal eldstäder finns att tillgå
i Vildmarksbyn.

10 IMG_1458

Som sagt, de vackra interiörbilderna från Vildmarksbyn får och kan
tala för sig själva.

11 IMG_1463

På lädertavlan kan man läsa följande, ”Fiskarkojan är byggd av Karl-
Erik ”Charlie” Storck. Till Kyllesjön vandrade bygdens folk för att
fiska. Jakt och fiske var en viktig del av försörjningen. På den tiden
var området ”väglöst land”. Folk vandrade hit genom skogar, över
myrar och berg. De lade ut sin långrev på kvällen. Sov sedan några
korta timmar i kojan och vittjade på morgonen reven innan vandringen
hemåt igen påbörjades.”

12 IMG_1468

Som ni kan se så vilar ”Charlies” ande fortfarande och mycket
påtagligt över Vildmarksbyn vid Kyllesjön.

13 IMG_1459

Ytterligare en eldstad i vilken det snart efter det att bilden togs skulle
flamma en värmande och trolsk eld.

14 IMG_1499 Kolarkojan i vildmarksbyn vid Kyllesjön

Det är i slika miljöer som tanken vandrar iväg, reflektioner sker och
tystnad råder, bara svaga knäppningar hörs från elden.

15 IMG_1450 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Invid den lilla vägen ner emot Kyllesjön växte flera grupper av
svartvit taggsvamp, ”Phellodon melaleucas”.

16 IMG_1503 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Den svartvita taggsvampen känner man igen på att den har en tunn fot
och ofta har flera sammanvuxna fötter.

17 IMG_1505 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Svartvit taggsvamp har en ganska tunn hatt och svampen färgas
blågrönt med KOH, kaliumhydroxid, kalilut eller bara lut.

Detta är en starkt frätande bas, det vill säga som har ett mycket högt
pH-värde, som angriper människans hud mycket lätt.

18 IMG_1493 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Det finns många olika arter taggsvampar, förutom bildens svartvita
taggsvamp, som tillhör flera olika släkten.

Istället för till exempel ”rör” eller ”skivor” så består hymeniet hos
taggsvamparna av ”taggar”. Hymenium är termen för det sporbärande
vävnadslagret i svampars fruktkroppar.

Det finns ingen känd giftsvamp bland taggsvamparna men de flesta är
oätliga och de marklevande taggsvamparna är mykorrhizasvampar,
och en del arter kan användas till att färga garn med.

19 IMG_1477 Fjällig taggsvamp

Fjällig taggsvamp, ”Sarcodon imbricatus”, är en stor, fjällig och
vacker art som kan nå en hattbredd på mellan 20-30 centimeter och
växer tillsammans med gran.

Svampen ska vara ätlig som ung men som äldre blir den besk och
oaptitlig. Smaken är dock speciell och inte alla gillar den. Den kan
användas marinerad eller inlagd som sill, detta gäller även släktingen
motaggsvamp.

20 IMG_1473 Fjällig taggsvamp

Den fjälliga taggsvampen är det många svampfärgare som känner till
samt att man under vissa betingelser kan erhålla en blå till blågrå färg
på alunbetat ullgarn.

Resultaten har dock varit skiftande, men det verkar nu stå klart att det
är med den nära släktingen motaggsvamp, ”Sarcodon squamosus”,
som man med lite tur och skicklighet kan frambringa den vackra blå
färgen.

Bildens art fjällig taggsvamp kan lätt förväxlas med motaggsvamp
som är dock ljusare i köttet och växer med tall och hittas relativt
vanligt bland annat på Skillingaryds skjutfält. Den har samma
matvärde.

Fjällig taggsvamp har liksom motaggsvamp inga farliga
förväxlingssvampar, däremot finns flera, mer eller mindre ovanliga,
brunaktiga taggsvampar som är oätliga, exempelvis blåfotad
taggsvamp, ”Sarcodon glaucopus”, koppartaggsvamp, ”Sarcodon
lundellii” och bitter taggsvamp, ”Sarcodon fennicus”.

21 IMG_1462 Frostvaxing

Frostvaxing, ”Hygrophorus hypothejus”, lever i symbios med tall och
växer framför allt på sandiga jordar och bergig mark nära lingonris,
mossa och renlav. Den förekommer allmänt i hela landet.

22 IMG_1471 Broskboll

Broskboll, ”Tremella encephala”, lever på barrved och är framför allt
tallens gelésvamp. Den växer som parasit på svampen blödskinn,
”Stereum sanguinolentum”.

Blödskinn är en skinnsvamp i basidiesvampsordningen ”Russulales”.
Fruktkroppen är läderartad och utbredd, uppemot 20 centimeter bred,
ofta med en smal framböjd kant som är silkeshårig och brunaktig. Det
sporbildande lagret, hymeniet, är ljusbrunt och blir blodrött när det
skrapas.

Svampen är allmän i hela Sverige och har vidsträckt utbredning också
i andra områden. Den lever på döda och kullfallna granar och orsakar
lagringsröta på granvirke. Svampen lever i symbios med en hornstekel
som sprider svampen och vars larver genom svampens rötning får mer
lättillgänglig föda i träet där den lever.

23 IMG_1495 Grå fingersvamp Clavulina cinerea

Grå fingersvamp, ”Clavulina cinerea” är en svamp som jag aldrig stött
på tidigare. Arten ska dock inte vara speciellt ovanlig och växte även
denna, likt den svartvita taggsvampen, invid den lilla vägen ner emot
Kyllesjön.

24 IMG_1496 Grå fingersvamp Clavulina cinerea

Grå fingersvamp, ”Clavulina cinerea”, är en svampart som först
beskrevs av Pierre Bulliard, som levde mellan 1742–1793, men arten
fick sitt nu gällande namn av Joseph Schröter först år 1888.

Pierre Bulliard var en fransk fysiker och botanist medan Joseph
Schröter var en tysk militärläkare och mykolog.

25 IMG_1506 Trasig pöslav Cladonia sulphurina

Trasig pöslav Cladonia sulphurina är en lavart som först beskrevs av
André Michaux, och fick sitt nu gällande namn av Elias Fries.

François André Michaux var en fransk botanist som levde mellan åren
1770-1855 medan Elias Fries var en svensk mykolog och botaniker,
även kallad Svampen fader. Han föddes den 15 augusti år 1794 i
Femsjö i Småland och dog den 8 februari år 1878 i Uppsala.

Elias Fries var för övrigt kusin, god vän och exkursionskamrat med
läraren och botanikern Johan Forsander från Hagshult, sydost om
Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Forsander levde mellan åren 1795-
1866.

26 IMG_1509 Hattlav, Baeomyces rufus

Hattlav, ”Baeomyces rufus”, är en art i gruppen skorplavar med
småfjällig, grå bål. Från bålen växer, som bilden visar, upp hattlika,
några millimeter höga fruktkroppar som är brunrödaktiga i toppen.

27 IMG_1508 Hattlav, Baeomyces rufus

Hattlaven, ”Baeomyces rufus”, är vanlig på jord i vägskärningar, längs
stigar och som här på stenblock, där miljön är mer eller mindre störd.
Den räknas som en av pionjärarterna vid etablering av vegetation.

28 IMG_1523 Trattkantarell

Trattkantarell eller höstkantarell, ”Cantharellus tubaeformis”, är en
svampart i basidiesvampsordningen ”Cantharellales”.

Den har vanligen gråbrun till brungul, trattformig eller djupt navlad,
mellan 2–6 centimeter bred hatt. Undersidans åsar är tjocka, glesa och
gaffelgreniga och den gula till brungula, ihåliga foten är mellan 5–8
centimeter hög.

29 IMG_1519 Trattkantarell

Trattkantareller har angenäm lukt och är en utmärkt matsvamp och
den växer ofta i stora mängder, mest i mossig barrskog under hösten,
vanligen mot slutet av svampsäsongen. Den är allmän i hela Sverige
utom i Norrlands inland.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.