Vintern rasat ut

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på våren.

Vintern rasat ut

Vintern rasat ut, en natur- och kulturkrönika i 23 bilder från biologins
rike i den härliga vårsolens glans.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten och slutet av april
anno 2015.

 

1 IMG_3065

Den första bilden kommer från de öppna och vackra tallmoarna på
Skillingaryds skjutfält, närmare bestämt strax väster om den lilla gölen
Östersjön eller Hässlehultsgölen.

2 IMG_3062

Utmed den östra kanten av Östersjön har tranparet återvänt även detta
år men de alternerar med våtmarken vid Viedalen, i folkmun ”Store
stenen”.

3 IMG_3059

Vart deras rede kommer att ligga i år vet jag inte men jag hoppas att
tranparets häckningssäsong kommer att falla väl ut.

4 IMG_3083

Det blev bara en enda vintergäck i vintergäckslandet i år men den
prydde sin plats väl.

Vintergäck, ”Eranthis hyemalis”, är en art i släktet ranunkelväxter
med sju olika andra arter vårblommande europeiska och asiatiska örter
med en jordstam som är en cirka 2 centimeter tjock knöl.

Från knölen växer en till flera stjälkar upp, och varje stjälk bär i
toppen en 2–3 centimete vid, gul blomma under vilken det sitter ett
flikat svepeblad.

Arterna, som blommar mycket tidigt eller tidigt på våren, odlas som
prydnadsväxter, också i Sverige.

Bildens vintergäck härstammar från västra Europa och är i Sverige
härdig norrut till södra Svealand.

5 IMG_3071

Tibast, ”Daphne”, är ett släkte växter med cirka 50 olika arter
lövfällande eller ständigt gröna, krypande eller upprätt växande
mindre buskar i Europa och Asien.

Blommorna sitter i klaselika ställningar och är vita, gula, röda eller
som på bilden rosa och hela växten, särskilt frukterna, är mycket
giftiga.

Arten växer i ängsskogar, i skogsbryn och på sydvästberg i Europa
och Asien och är i Sverige mindre allmän i hela landet.

Den är fridlyst i Västra Götalands, Värmlands, Södermanlands,
Örebro och Västmanlands län och odlas ofta som prydnadsväxt.

6 IMG_3072

Tidlösa, ”Colchicum autumnale”, är en art i familjen tidlöseväxter och
är en mellan 10–30 centimeter hög lökväxt med elliptiska blad som
växer ut på våren och vissnar under sommaren.

I september–oktober blommar den med 6-taliga, rosalila blommor
med lång, skaftlik pip och trattformig kalk.

Arten härstammar från Syd- och Centraleuropa och odlas ofta som
prydnadsväxt.

Den innehåller den giftiga alkaloiden kolchicin som används vid
kromosomanalys och inom växtförädlingen för att framställa individer
med fördubblade kromosomantal, så kallad endomitos.

Kolchicin förstör kärnspolen, varigenom celler i delning stannar upp i
metafasen, som är det stadium då kromosomerna lämpligen studeras.

Kolchicin används också som läkemedel vid akut giktartrit, så kallad
”arthritis urica”.

7 IMG_3075

Minipåsklilja, ”Tête-a-tête”, ingår i ”Narcissus Cyclamineus”-gruppen
i familjen ”Amaryllidaceae”, amaryllisväxter.

”Narcissus” kommer från det grekiska ordet ”narke”, för ”bedövning”
eller ”förlamning” och är hämtat från den grekiska mytologin i vilken
den bildsköne ynglingen Narcissus förälskade sig i sin egen
spegelbild. När han inte kunde fånga bilden blev han så förtvivlad att
han tog sitt liv. Gudarna förvandlade honom därefter till en blomma,
det vill säga, narcissen.

8 IMG_3078

Syns jag, tycks den lilla pilfinken i bukettapeln säga frågande till mig
och jag svarar, knappt.

9 IMG_3081

Blåsippa har blommor som oftast är blå men ibland även vita eller
rödaktiga och de treflikiga bladen anses påminna om leverns lober,
varför blåsippan inom folkmedicinen har använts mot just
leversjukdomar.

Blåsippans fruktställning består av ett flertal nötter vilka sprids med
hjälp av myror.

Blåsippan är fridlyst i vissa län.

10 IMG_3082

Bildens scilla är det vetenskapliga namnet på släktet blåstjärnor i
familjen sparrisväxter. I Sverige förekommer dock inga vilda
blåstjärnor, men de odlas ofta som prydnadsväxter och förvildas lätt.

11 IMG_3086

Endast skalet återstår efter vintern av denna trädgårdssnäcka, ”Cepaea
hortensis, som är en art i familjen storsnäckor.

12  IMG_3076

Viden, ”Salix”, är ett släkte videväxter med 400 olika arter lövfällande
träd som kan bli uppemot 30 meter höga, buskar och låga, ibland
krypande ris som mest växer i norra halvklotets kalla och tempererade
regioner.

13 IMG_3096

Till släktet viden, ”Salix”, förs bland annat arterna bindvide, blekvide,
daggvide, dvärgvide, glansvide, gråvide, grönvide, jolster, knäckepil,
korgvide, krypvide, lappvide, mandelpil, nätvide, odonvide, polarvide,
ripvide, risvide, rödvide, svartvide, sälg, ullvide, vitpil, vitvide och
ängsvide samt minst 375 olika arter till.

Viden är med andra ord inte bara många olika arter, dessa är svåra att
artbestämma också.

På bilden ser man ett honungsbi på inflygning till de nektarrika
videblommorna.

14 IMG_3101

Bladen hos viden är vanligen strödda, med eller utan skaft, och oftast
lansettlika till ovala och arterna är tvåbyggare.

De små, insektspollinerade och ganska nektarrika blommorna sitter i
hängen eller upprätta ax före, under eller efter bladsprickningen.

Honungsbin har en mycket hårig kropp och på bakbenens skenben
finns en korg där pollen fraktas hem till boet. Det verkar strax vara
dags att fara hem och tömma pollenkorgarna.

15 IMG_3104

Hanblomställningarna faller av efter blomningen, medan det i
honblomställningarna utvecklas frukter, kapslar med silkeshåriga frön.
Hybridisering är dessutom mycket vanlig mellan släktets olika arter.

Många arters böjliga grenar har använts till flätningsarbeten och
avkok på bark som febernedsättande medel medan vissa arter odlas
som energiskog.

Även detta honungsbi har fulla pollenkorgar från videts hanblommor.

16 IMG_3106 Honungsbi samt till höger Sälgsandbi Andrena

Pilblad användes redan på 500-talet före Kristus mot smärtor och
feber och Felix Hoffmann, en tysk kemist, upptäckte också denna
egenskap på 1890-talet.

Medicinen som utvecklades senare är nu känd under namnen aspirin,
magnecyl eller acetylsalicylsyra, salix betyderför övrigt ”pil” på latin.

Honungsbi till vänster samt till höger ett sälgsandbi, ”Andrena vaga”,
videsandbi, ”Andrena clarkella” eller vårsandbi, ”Andrena praecox”,
närmare kommer man inte med denna bild.

17 IMG_3139

Trädgårdens vårkragar, ”Doronicum orientale”, eller som arten också
kallas, Gemsrot, blommar tidigt och förgyller vårens rabatter med sina
prästkragelika gula blomkorgar.

Arten ingår i familjen korgblommiga växter, på latin ”Asteraceae”,
förr ”Compositae”, och förekommer förvildad i Syd- och
Mellansverige, vanligen vid bebyggelse, i vägkanter och annan
kulturpåverkad mark.

Arten härstammar från Sydosteuropa och den första fynduppgiften
som förvildad är från Lidingö i Uppland och publicerades år 1927.

18 IMG_3247

Vivor, bildar släktet ”Primula” som ingår i familjen ”Primulaceae”,
och är fleråriga örter där alla bladen är samlade i en basal rosett och
blommorna är samlade i en flock i stjälkens topp.

Släktnamnet ”Primula” kommer av latinet ”primus” för ”den förste”
och syftar på att arterna blommar tidigt.

Namnet viva, skriver Nyman år 1867, kommer, citat: ”af någon
blommornas likhet med förr brukliga qvinnohufvudbonader hvivor,
hufvor”.

”Slägtnamnet härleds af primus, den förste, i anledning af Arternas
tidiga blomning. ”

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström år 1840.

19 IMG_3249

En närbild på den lilla vackra arten backskärvfrö, ”Thlaspi
caerulescens”, som blommar tidigt, ofta redan i april och är därmed en
av de absolut tidigaste vårblommorna.

20 IMG_3252

Sävstaholmsäppelträdets delvis rödfärgade bark är resultatet av en
trådformig alg och en art som troligtvis heter rödfärgsalg,
”Trentepohlia umbrina”.

21 IMG_3254

Svalört, ”Ranunculus ficaria”, skiljer sig från de andra
smörblommorna i släktet ”Ranunculus” genom sina hela blad och
stora blommor med många kronblad.

Den är flerårig, en till två decimeter hög och bildar ofta stora bestånd.

”Korskål. w. i kål-land och täppor: blommar första wårdag med
Wåfferdags-lök och Hästhofs-örten: nyttjas då med andre kryddor til
grönkål: beröms at färsk stött med ister lägga på blind gyllenådren och
tillika intaga dess saft i wassla, som derjemte är god i skjörbjugg. I
trädgårdar förqwäfwer den kringstående örter; är ej så skarp, som de
andre Ranunculi; kallas på Apoth. Chelidon. minus. men brukas där
nu ej mer.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

22 IMG_3256

Lungörter, släktet ”Pulmonaria”, är fleråriga, håriga örter med
krypande jordstam och upprätt, ogrenad stjälk.

Bladen är strödda, ibland med vita fläckar och stjälkbladen är
kortskaftade eller stjälkomfattande samt långskaftade rosettblad som
är lansettlika eller smalt hjärtformade men som utvecklas först efter
blomningen.

Blommorna sitter i fåblommiga knippen och fodret är grunt femflikat.
Kronan är trattlik, först rödaktig, senare blå eller violett och kronpipen
har hår i mynningen.

Arten på bilden är för mig okänd och inköpt på en plantskola och är
med andra ord inte vår vanliga lungört, ”Pulmonaria obscura”.

23 IMG_3258

Avslutningsbilden för denna gång blir på ännu en art lungört,
nämligen fläcklungört, eller fläckig lungört, ”Pulmonaria officinalis”.

”Två kärlväxtfynd i Skåne. På Lunds botaniska förenings exkursion d.
16 dennes [maj] anträffades…

…Mellan Fyledal och Lyckås i Röddingedalen förefanns i riklig
mängd hufvudformen af Pulmonaria officinalis L. (med hvitfläckiga
blad, således ej subspec. obscura).”

Ur ”Smärre Notiser, Botaniska Notiser, år 1894.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.